Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architectuurworkshop in Leuven

De Leuvense binnenstad maakt erg belangrijke veranderingen door. De nieuwe ontwikkelingsgolf die door de stad trekt, zal een structurele impact hebben op de identiteit en de kwaliteit van de stad. De Dijlevallei als historisch en groen-blauw alluviaal kerngebied wordt uitgedaagd om fragiele evenwichten in de toekomst te garanderen. Verschillende onderzoeksgroepen van het departement Architectuur van de KU Leuven en de vzw Stad en Architectuur slaan de handen in elkaar en organiseren van 30 juni tot en met 8 juli de internationale workshop 'Le(u)vens ader', waar de historische en meer recente stedelijke transformatie onder de loep wordt genomen. De workshop heeft plaats in de toren van het Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat en richt zich tot architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten uit binnen- en buitenland.

Hertogensite

Het stedelijke project rond de Hertogensite, met andere woorden de binnenstedelijke site van de universitaire ziekenhuizen Sint-Rafael en Sint-Pieter is met zijn 6 ha één van de grootste, maar lang niet het enige. Parking Bodart aan de poorten van de binnenstad staat op de agenda, de Kapucijnenvoer beleeft een metamorfose. Aan het noordeinde van de Dijlevallei voltrekt zich de volledige herontwikkeling van de Vaartkom. Tegelijkertijd is de stad Leuven zelf in volle voorbereiding voor de opmaak van een nieuwe ruimtelijk structuurplan dat het oude plan van 2002 bij kan stellen om in te spelen op de actuele tendensen en acute noden waarmee de stad in de nabije toekomst geconfronteerd wordt.

Het lijkt een mooi moment om stil te staan bij de ontwikkelingsgolf die zich de voorbije jaren heeft afgespeeld in de Leuvense binnenstad. Het is tijd om na te denken waar de uitdagingen en opportuniteiten kunnen liggen en op welke manier Leuven zichzelf kan versterken als waardevolle woon-en werkplek in de regio. Passen al die transformaties feitelijk wel in een algemene visie op de Dijlevallei en bewaakt die visie dan wel het evenwicht en algemeen belang van de stedelijke bewoner' Is ze voldoende democratisch en biedt ze kansen voor snel wijzigende omstandigheden' Is er een weloverwogen strategie op het niveau van de Dijlevallei die al de geplande projecten aan mekaar rijgt' En wat denkt de Leuvenaar, tewerkgestelde, zorgkrijger, bezoeker, ' hierover' Hoe kijken de verschillende private en publieke actoren hier tegenaan' Bij het lopende consultatietraject rond de Hertogensite werd duidelijk dat een breder debat over de toekomst van de Dijlevallei noodzakelijk is en voedend kan zijn bij het denken over Leuven als geheel. Tegelijk is een internationale benchmarking welkom.

Beeldverhaal

Tijdens de internationale workshop zullen de ruimtelijke opportuniteiten van de stad via ontwerpend onderzoek bijkomend worden verkend, over de verschillende schaalniveaus heen. Deze workshop zal geen pasklare oplossingen aanleveren, maar poogt in de eerste plaats om de veelheid van verlangens en belangen van Leuvense stakeholders bij elkaar te brengen in een inspirerend beeldverhaal. Dit verhaal vormt de basis van een zoektocht naar nieuwe ideeën en frisse concepten, in de hoop om op die manier te kunnen bijdragen tot de discussie over Leuven en misschien wel tot een visie over Leuven.

Als internationale gasten worden verwelkomd: Joao Nunes & Inaki Zoilo (Proap), Soren Leth (Sleth), Rafi Segal (prof. urban design, MIT). De workshops worden geleid door Bel Architecten, Maat Ontwerpers, plusoffice architects, Trans architectuur & stedenbouw, Tom Van Mieghem Architecten en Zoom architecten. Informatie en inschrijvingen: dijlevallei@asro.kuleuven.be .

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over