Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architectuurwedstrijd voor het Muntcentrum in Brussel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Architectuurwedstrijd voor het Muntcentrum in Brussel

Foto: Immobel / Séverin Malaud

De eigenaars van het Muntcentrum in Brussel schrijven een internationale architectuurwedstrijd uit voor de herontwikkeling van de 62.000 m² boven winkelcentrum ‘The Mint’. Deze oproep tot kandidaatstelling vormt het startschot van de herontwikkeling van het Muntcentrum dat men tegen 2024 wil transformeren tot een gemengd woon-, kantoor- en hotelcomplex. Het budget van het hele project bedraagt 80 miljoen €, zonder btw en erelonen. De uiterste datum van indiening is 9 oktober om 12 uur.

Eerder dit jaar tekenden Cityzen Residence, Cityzen Office en Cityzen Hotel de aankoopakte van het Muntcentrum. Deze drie vennootschappen worden gecontroleerd door Whitewood, DW Partners en Immobel. De bedoeling is het Muntcentrum een  verjongingskuur  te  geven  en  perfect  te  laten opgaan  in  de  nieuwe  voetgangerszone. Het nieuwe ontwerp moet dit iconische gebouw uit het laat-modernisme subtiel herdefiniëren en een nieuwe rol doen opnemen in de skyline van het stadscentrum
 
Het gaat om een kolossale vastgoedoperatie waaraan de drie partners een internationale en strategische dimensie willen verlenen door een ambitieuze en uiterst kwalitatieve renovatie. Het gebouw wordt momenteel betrokken door de stad Brussel, die naar verwachting begin 2022 naar het Brucitygebouw zal verhuizen en BPost, dat in het eerste kwartaal van 2021 zal vertrekken.
 
Het Muntcentrum is gelegen op één van de drukste plaatsen van de stad, vlakbij het Brouckèreplein en de Nieuwstraat en een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer. Omdat het gebouw vanuit verschillende invalshoeken zichtbaar is als een prominent baken, vereist de aanpassing ervan een uitstekend begrip van de context. Cultuur, winkelen, werken, vrije tijd, reizen en wonen ontmoeten elkaar op deze plek. Door de (her)ontwikkeling van het indrukwekkende gebouw kan een grotere dialoog gecreëerd worden tussen de toren en de omgeving waardoor beiden aan aantrekkelijkheid winnen.
 
De oproep tot kandidaatstelling betreft het architecturale ontwerp van de herontwikkeling van het grootste deel van het Muntcentrum. Het belangrijkste deel van de ondergrondse parkeergarage en het meerlaagse winkelcentrum zijn immers eigendom van andere eigenaars. De ontwerpopdracht betreft de rest van de basis en de volledige toren. Het programma is divers en complex gezien de juridische structuur. De uitdaging ligt in het zodanig positioneren van elk onderdeel van het programma dat ze hun eigen intrinsieke kwaliteiten creëren, terwijl ze samen aan een echte stedelijke omgeving bouwen.
 
Om dit ambitieuze en zeer uitdagende project tot een goed einde te brengen wordt gezocht naar een ontwerper om het reeds door de ontwikkelaar samengestelde uitvoeringsteam te versterken. Van de ontwerper wordt een coherent ontwerp verwacht dat een echte meerwaarde biedt voor de stad Brussel. De ontwerpopdracht zal dus worden uitgevoerd in samenwerking met de teams waaronder architectenbureaus DDS+/ADE die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project. .
 
Het tijdschema voor deze operatie houdt in dat eind oktober een shortlist van vijf kandidaten wordt bekendgemaakt voordat half februari 2020 een definitieve keuze wordt gemaakt voor het architectenbureau dat de opdracht binnenhaalt. Meer details over de modaliteiten voor het indienen van de kandidaatstellingen zijn te vinden op bma.brussels, de website van de Brusselse Bouwmeester. De documenten van de opdracht zijn enkel in het Engels beschikbaar. De kandidaturen en offertes mogen in het Nederlands, Frans of Engels ingediend worden.
 
Het ereloon voor de ontwerper werd in het bestek vastgelegd per m². Gezien het programma wordt het totaal ereloon geschat op ongeveer 4,19 miljoen €. Voor elk van de uitgenodigde kandidaten die een volledige en ontvankelijke offerte indienen is € voorzien. Het winnende ontwerpteam mag rekenen op 250.000 €.  De Bouwmeester van Brussel begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning. De uiterste datum van indiening is 9 oktober om 12 uur. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels