Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architectuurwedstrijd levert ideeën voor stedelijke integratie betoncentrale

Gerelateerde onderwerpen :

Architectuurwedstrijd levert ideeën voor stedelijke integratie betoncentrale

De industriële economie integreren in de stad van morgen, dat is één van de principes van het Brusselse Kanaalplan en dit was tevens de uitdaging die Inter-Beton een jaar geleden voorlegde aan studenten Architectuur van de verschillende Brusselse instellingen. Sophie De Toffol (UCL) mocht als winnares de ereplaats op de tribune innemen en ontving een prijs van 2.000 '. De tweede en derde plaats gingen naar respectievelijk Jolien Fleurent en Jasper Poesen, beiden van de KU Leuven.

De oproep tot creativiteit van Inter-Beton werd vorig jaar in september met veel enthousiasme onthaald door de architectuurstudenten van de Brusselse regio. Voor de eerste ronde werden liefst vijftig projecten ingestuurd. De jury, samengesteld uit architecten en verantwoordelijken voor de Brusselse stedenbouwkundige ontwikkeling, selecteerde in de eerste ronde negen groepen. Zij werden uitgenodigd om hun project voort uit te werken voor de tweede ronde. Zeven groepen gingen de uitdaging aan. In juni kwam de jury nogmaals samen om de laureaten aan te duiden. De selectiecriteria waren stedenbouwkundige kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.

Realisatie

In 2016-2017 voorziet Inter-Beton een aanzienlijke investering voor de realisatie van een eerste deel van het project: de productietoren van de centrale zal geïntegreerd worden in het stedelijke landschap. De investering behelst eveneens het verder terugdringen van stofuitstoot en lawaaihinder én het beveiligen van de mobiliteit op de site.

De herinrichting van de kantoren maakt deel uit van een tweede fase. Hier worden de administratieve diensten van de centrale gehuisvest, maar de ruimte zal tevens bruikbaar zijn door de omwonenden en de stad. Het project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met het team van het Kanaalplan en de haven van Brussel.

Minister-president Rudi Vervoort, initiatiefnemer en verantwoordelijke voor het Kanaalplan, is opgetogen over het initiatief van Inter-Beton. Het versterkt zijn overtuiging dat economische activiteiten ook hun plaats hebben in de stad op voorwaarde dat ze passen in de stedelijke context. Het succes van de wedstrijd van Inter-Beton bewijst dat het Kanaalplan voor alle stedelijke actoren staat voor de bewustwording van de noodzaak om te denken aan de stad van morgen.

Dichtheid, stedelijke integratie en functionele mix zijn de principes die moeten toegepast worden, zodat Brussel een antwoord kan bieden op de plaatselijke noden en woningen en werk en vrijetijdsbesteding kan aanbieden binnen een moderne en duurzame omgeving.

De betoncentrale B1 maakt integraal deel uit van Inter-Beton, de grootste producent van stortklaar beton in België. B1 produceert jaarlijks 170.000 m³ stortklaar beton en stelt 45 personen tewerk. Dankzij haar uitstekende ligging aan het Vergotedok kan de centrale efficiënt inspelen op de hoge vraag naar beton op de verschillende Brusselse bouwwerven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende is gaststad voor Festival van de Architectuur

Oostende is gaststad voor Festival van de Architectuur

De stad Oostende is van 14 tot 17 oktober gaststad voor het tweejaarlijkse Festival van de Architectuur, een organisatie van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). De centrale vraag van dit derde festival is hoe architectuur een antwoord kan[…]

17/06/2021 | ArchitectenVAi
The Gallery is stedenbouwkundig sluitstuk op het Zuid in Antwerpen

The Gallery is stedenbouwkundig sluitstuk op het Zuid in Antwerpen

VUB publiceert handleiding voor circulaire schoolgebouwen

VUB publiceert handleiding voor circulaire schoolgebouwen

Definitieve plannen voor uitbreiding Design Museum Gent

Definitieve plannen voor uitbreiding Design Museum Gent

Meer artikels