Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architectonisch beton: Benor hernieuwd

Gerelateerde onderwerpen :

Architectonisch beton: Benor hernieuwd

Probeton heeft een nieuwe versie van de PTV 21-601 en het TR 21-601 voor geprefabriceerde elementen van architectonisch beton klaar. De vorige uitgave van de PTV 21 601 was nog gebaseerd op de PTV 200 uit 1997 en was aan vervanging toe. Met de invoering van de nieuwe uitgave van de PTV 21 601 verwijst geen enkele PTV nog naar de PTV 200, die hiermee definitief vervallen is.

De besprekingen van de nieuwe PTV 21-601 liepen parallel met de werkzaamheden in de normcommissie E104 Beton die aan de werkgroep Zichtbeton de opdracht gaf om een norm prNBN B 15-007 op te stellen voor ter plaatste gestort zichtbeton. Deze werkgroep ontwikkelde onder de auspiciën van het WTCB ook een nieuwe Belgische grijsschaal voor de beoordeling van de kleurschakeringen van beton.

De grijsschaal bestaat uit 17 afzonderlijke kleurkaarten in A4‐ formaat in verschillende grijstinten waarvan het zogenaamd totaal Euclidisch kleurverschil 'E*ab 2,5 bedraagt.

Deze BE-grijsschaal (foto) moet de CIB-grijsschaal uit 1974 vervangen, die weinig nauwkeurig is en niet zo heel praktisch in gebruik. Er werd besloten om in de nieuwe uitgave van de PTV 21-601 reeds te verwijzen naar deze nieuwe BE-grijsschaal en dus met de publicatie te wachten totdat deze grijsschaal beschikbaar zou zijn, wat nu het geval is. De nieuwe grijsschaal is een gezamenlijke uitgave van de certificatie-instellingen Probeton en Be-Cert en de federaties Febe en Fedbeton.

De grijsschaal bestaat uit 17 afzonderlijke kleurkaarten in A4-formaat in verschillende grijstinten waarvan het zogenaamd totaal Euclidisch kleurverschil 'E*ab 2,5 bedraagt (tegenover 5,0 voor de CIB-schaal). De kaarten zijn in waaier bevestigd en kunnen zeer eenvoudig afzonderlijk gehanteerd worden. Ze hebben ook geen boord, zodat de grijstint rechtstreeks tegen het beton gehouden kan worden.

De BE-grijsschaal zal ongetwijfeld voor architecten en aannemers die als voorschrijver of uitvoerder in aanraking komen met ter plaatse gestort zichtbeton of met geprefabriceerde elementen van architectonisch beton en uiteraard ook voor leveranciers en fabrikanten een onmisbaar werktuig worden om kleurschakeringen op een objectieve wijze te evalueren. In geval van regelrechte betwisting blijft de meting met de colorimeter echter de referentiemethode.

De nieuwe PTV 21-601 heeft nog andere aanpassingen ondergaan. De inhoud is geactualiseerd en afgestemd op de Europese normen voor de geprefabriceerde betonproducten die gebaseerd zijn op NBN EN 13369 'Algemene Bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten' en hun respectieve nationale aanvullingen. Er werd afgestapt van de classificatie in architectonische en industriële elementen van sierbeton. De PTV 21-601 behandelt enkel elementen van architectonisch beton. In de komende periode zal onderzocht worden of de voorschriften voor industrieel sierbeton in een ander voorschrift ondergebracht kunnen worden.

De nieuwe uitgave van het TR 21-601 is op zijn beurt niet langer gebaseerd op het ATR 200, dat hiermee ook vervalt, maar op het ATR 21-600 dat reeds langer voor structuurelementen in voege is en de verwachting is dat de invoering ervan vlot zal verlopen.

De schalen zijn te verkrijgen bij Probeton en Fedbeton (30 ' zonder btw). De PTV 21-601 en TR 21-601 zijn gratis te downloaden via www.probeton.be, rubriek documenten bovenaan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Het covid-19 virus verspreidt zich via microdruppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag aanschakelen en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die[…]

26/08/2020 | VCBinstallateurs
Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

WTCB wint Gouden Baksteen

WTCB wint Gouden Baksteen

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

Meer artikels