Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architecten vragen uitstel omgevingsvergunning

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Architecten vragen uitstel omgevingsvergunning

Architecten maken zich grote zorgen over de volledige overschakeling naar  de omgevingsvergunning op 1 juni 2017. Het voortraject daarvan, op minder dan 30 werkdagen van 1 juni, wekt weinig vertrouwen over een goede voorbereiding.

De architecten vragen om de invoering van de omgevingsvergunning uit te stellen en vinden een overgangsperiode tussen de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning geen overbodige luxe. De antwoorden op vragen naar duidelijkheid in de commissie van het Vlaamse parlement wekken weinig vertrouwen.

Het loket van de digitale bouwaanvraag (dba) werkt vandaag, een goede twee maanden na de inwerkingtreding van de verplichte digitale indiening voor professionele aanvragers, nog steeds bijzonder moeizaam. Uit verklaringen van de projectleider in het Vlaamse parlement blijkt ook dat nog steeds wordt gesleuteld aan de systeemarchitectuur van het omgevingsloket (omv), dat nog veel complexer zou zijn.

Via het omv-loket zullen bovendien nog veel meer aanvragen passeren dan langs het dba-loket, want de omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook wordt nu duidelijk dat onafgewerkte bouwaanvragen in het dba-loket niet zullen kunnen worden overgezet naar het omgevingsloket: in het dba-loket aangemaakte maar onontvankelijke, onvolledige of niet-ingediende dossiers zullen na 1 juni opnieuw moeten worden ingediend via het omv-loket.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) antwoordde vorige week op vragen van vier Vlaams parlementsleden over de problemen met zowel de digitale bouwaanvraag als de omgevingsvergunning. Ook de projectleider van de digitale bouwaanvraag kwam aan het woord. “Het systeem voor de omgevingsvergunning is inhoudelijk veel complexer. Wat de omgevingsvergunning betreft zijn aanpassingen bezig. Wanneer onze dienstenleverancier erin slaagt om tegen 1 juni die omslag te maken, beschikken we wel degelijk over de performantie die we nodig hebben om op dat moment correct te kunnen werken”, aldus de projectleider.

De beroepsvereniging Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) vindt die uitleg onvoldoende. “Indien men niet kan garanderen dat het systeem voldoende performant zal zijn tijdens de traditioneel drukste periode van het jaar wat bouwaanvragen betreft, moet men de (verplichte) inwerkingtreding van de omgevingsvergunning uitstellen. Best komt er dan ook een overgangsperiode waarin het loket van de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket naast elkaar kunnen werken.

Het gebruik van de digitale bouwaanvraag is sinds 23 februari van dit jaar verplicht voor architecten. Het omgevingsloket is vandaag enkel verplicht op provinciaal en Vlaams niveau en in een zeer beperkt aantal gemeenten. Beide systemen kampen echter met grote problemen die meer omvatten dan wat kinderziektes. Ook de administratie erkent dit, want ze introduceerde begin april de mogelijkheid om een uitzondering toe te staan en de plannen via WeTransfer of op een usb-stick te bezorgen (omv) of op papier (dba).

Maar zelfs dat is op een aantal plaatsen een maat voor niets. Zo weigeren bepaalde steden en gemeenten deze uitzonderingen toe te staan omdat dit volgens hen haaks staat op de wetgeving. Op vragen hierover gaf minister Schauvliege vorige dinsdag slechts een zeer beperkt antwoord of klonk het dat het inderdaad aan de steden en  gemeenten is om te beoordelen of een uitzondering aan de orde is.

Architecten maken zich vooral grote zorgen over de rechtsgeldigheid van uitgereikte vergunningen en vragen aan de minister om hier dringend duidelijkheid in te scheppen. NAV steunt daarnaast de vraag van Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) om een crisiscel op te richten die permanent en intensief overlegt en de communicatie stroomlijnt tussen de Vlaamse overheid en betrokkenen zoals NAV, de beroepsvereniging voor milieuprofessionals VMX en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent zoekt hulp voor stedenbouwkundige lasten bij omgevingsvergunningen

Gent zoekt hulp voor stedenbouwkundige lasten bij omgevingsvergunningen

De stad Gent zoekt hulp om afspraken te maken met private partijen rond het innen van stedenbouwkundige en/of financiële lasten bij omgevingsvergunningen. Een onderzoeksteam dat vertrouwd is met woorden zoals vastgoedkunde, ruimtelijke[…]

Bond Beter Leefmilieu dringt aan op realisatie bouwshift

Bond Beter Leefmilieu dringt aan op realisatie bouwshift

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Meer artikels