Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architecten vragen Belgische overheid om steun in behoud ereloonbarema’s

Gerelateerde onderwerpen :

Architecten vragen Belgische overheid om steun in behoud ereloonbarema’s

De tien belangrijkste verenigingen van de Belgische architectenwereld roepen de ministers van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s Denis Ducarme in een gemeenschappelijke brief op om tussen te komen bij het Europese Hof van Justitie. Dat spreekt zich binnenkort uit in de zaak rond de Duitse ereloonbarema’s. Een gunstige uitspraak zou de komst van Belgische ereloonbarema’s voor architectenprestaties wind in de zeilen kunnen geven. Een ongunstige uitspraak zou deze komst dan weer kunnen kelderen.

Waarover gaat het? Landen zoals Frankrijk en Duitsland beschikken reeds over erkende referentiesystemen voor de berekening van de erelonen van architecten, voornamelijk in de sector van de overheidsopdrachten. Het Duitse HOAI-barema (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), dat fungeert als voorbeeld voor de uitwerking van een Belgisch model, is gebaseerd op wetenschappelijke analyses en heeft zijn nut en doeltreffendheid al ruimschoots bewezen. Vele instanties, waaronder de Architectenraad van Europa (33 landen), ondersteunen de HOAI al jaren en bevelen de invoering van soortgelijke systemen aan in landen die ze nog niet hebben.

Het HOAI-barema kwam echter onder vuur te liggen van de Europese Commissie. Volgens de Commissie zou ze een inbreuk vormen op de mededingingsregels van de Europese Unie (Richtlijn 2006/123/EG). Binnenkort spreekt het Europese Hof van Justitie zich over de zaak uit. Met hun gemeenschappelijke brief roepen de Belgische architecten de Belgische federale overheid nu op om dringend tussen te komen bij het Hof van Justitie. Sinds 2016 kunnen lidstaten en instellingen van de Europese Unie tussenkomen in een voor het Hof van Justitie aanhangig gemaakt rechtsgeding.

Referentiesysteem

“We willen de overheid een duidelijk signaal geven dat een referentiesysteem voor erelonen voor architecten niet alleen een goede zaak is voor de architect zelf, maar ook en vooral voor de consument.  Voor de architecten zorgen wettelijk vastgelegde ereloonbarema’s voor een gezondere competitiviteit en eerlijke vergoedingen voor architectenprestaties. Voor de consument bieden ze een groot aantal voordelen: meer transparantie tussen prijs en prestaties; zekerheid over ontwerpkosten; vergelijkingen die gebaseerd kunnen worden op kwaliteit en niet (enkel) op prijs; een kwaliteitsgarantie met een minimum risico op betwisting,” zegt Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad.

Het gezamenlijke initiatief kwam tot stand na een aantal overlegvergaderingen met alle actoren uit de architectensector. Naast de Orde van Architecten (Nationale Raad, Vlaamse Raad en Conseil francophone et germanophone) werd de brief ook ondertekend door de grootste en belangrijkste Belgische beroepsfederaties (FAB, NAV, BVA, AriB, UWA en G30) evenals door verzekeraar AR-CO. De Orde van Architecten, die al langer ijverde voor een wettelijke invoering van ereloonbarema’s voor architectenprestaties in België, is verheugd over de eensgezindheid van het volledige beroepsveld.

In 2015 voerde de KU Leuven in opdracht van de Orde van Architecten een grootschalig onderzoek naar het aantal werkuren dat architecten spenderen aan een bouwproject. De voornaamste conclusie was dat het werkvolume van een architect gemiddeld een stuk hoger ligt dan algemeen wordt aangenomen. Consumenten worden te vaak verleid door onrealistisch lage prijzen. Een barema met een duidelijk omschreven taakstelling zorgt ervoor dat bouwheren op een correcte en transparante manier erelonen met elkaar kunnen vergelijken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nog drie ontwerpteams voor Kappaertsite

Nog drie ontwerpteams voor Kappaertsite

De Kappaertsite in Zwevegem krijgt de komende jaren een eigen identiteit als creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus. Zwevegem doet voor het ontwerp een beroep op de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. Liefst 48 ontwerpteams stelden zich[…]

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Brussel lanceert eigen architectuurprijs

Brussel lanceert eigen architectuurprijs

Haalbaarheidsstudie voor belevingscentrum op Duitse militaire begraafplaats Lommel

Haalbaarheidsstudie voor belevingscentrum op Duitse militaire begraafplaats Lommel

Meer artikels