Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architecten steunen regeringsvoorstel voor herbestemming kantoorgebouwen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Architecten steunen regeringsvoorstel voor herbestemming kantoorgebouwen

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad steunt de plannen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers om het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot wooneenheden aan te moedigen via een soepeler vergunningsbeleid. De Orde ziet voor de architect en voor alle andere bouwpartners die actief betrokken zijn, een belangrijke rol weggelegd in de begeleiding van dit proces.
De architectenvereniging hoopt tevens dat de minister de Vlaamse regering zal kunnen overtuigen om de noodzakelijke decretale aanpassingen door te voeren zodat omgevingsvergunningen in de toekomst niet alleen soepeler, maar ook sneller kunnen worden afgeleverd.
 
“Vandaag blijft heel wat kantoorruimte onbenut en nu thuiswerk stilaan meer aan terrein wint, zal dat volume enkel maar toenemen”, zegt Jan Melis, voorzitter van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad.
 
“Door lege kantoren te laten plaatsmaken voor woningen, slaan we twee vliegen in één klap: de leegstand wordt aangepakt en het tekort aan betaalbare woningen in de grote steden wordt weggewerkt. Het omvormen van kantoorgebouwen naar woongelegenheden zal ook een extra economische boost geven aan de bouwsector”, vervolgt Melis.
 
De architectenvereniging ziet in deze vorm van herbestemming een belangrijke rol weggelegd voor de architect en voor alle andere partners die deelnemen aan het bouwproces.
 
“Zo kunnen architecten een creatieve invulling geven aan de transitie van dode kantoorgebouwen naar bruisende leefgemeenschappen. Architecten kunnen vorm geven aan intelligente ruimtelijke projecten waarbij verschillende maatschappelijke functies met elkaar worden verweven. Naast het aanbieden van een brede variatie aan woonentiteiten, moeten we er ook voor zorgen dat er genoeg ruimte is voor lokale handel en diensten, horeca, groen en ontspanning”, aldus Jan Melis.
 
Lokale besturen moeten wel de nodige flexibiliteit inbouwen om dit te kunnen realiseren. Daarom steunt de Orde van Architecten - Vlaamse Raad het voorstel van de minister om de plaatselijke besturen ertoe te bewegen een flexibel vergunningsbeleid te hanteren en hoopt zij dat hij de Vlaamse regering ertoe zal kunnen bewegen om hiervoor de noodzakelijke initiatieven te nemen.
 
Omgevingsvergunningen
 
De Orde wil graag dat ook de noodzakelijke maatregelen worden genomen om het afleveren van omgevingsvergunningen te versnellen. Door het vele werk waarmee heel wat lokale besturen geconfronteerd worden, durft het afleveren van omgevingsvergunningen al eens vertraging op te lopen. Hierdoor kan er vaak pas heel wat later met de werken worden gestart, dan oorspronkelijk was gepland. Ook deze maatregel zou een belangrijke stimulans kunnen betekenen voor de bouwsector.
 
De Orde van Architecten - Vlaamse Raad biedt zich aan als een raadgevende partner voor de Vlaamse overheid om te komen tot een soepele en werkbare regelgeving en om ruimtelijke transitieprocessen te begeleiden. De Orde is graag bereid haar expertise hiertoe ter beschikking te stellen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Zwalm zoekt team voor toekomstvisie en masterplan

Zwalm zoekt team voor toekomstvisie en masterplan

Ierse architecten krijgen eredoctoraat KU Leuven

Ierse architecten krijgen eredoctoraat KU Leuven

Leuven zoekt ontwerpteam voor de Knoop van Kessel-Lo

Leuven zoekt ontwerpteam voor de Knoop van Kessel-Lo

Meer artikels