Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architecten snakken naar adem in administratieve modderpoel

Architecten snakken naar adem in administratieve modderpoel

Het gaat niet goed met onze architecten. Negen op tien architecten klagen over de administratieve lasten waaronder ze gebukt gaan. De steeds zwaardere verantwoordelijkheden en de vaak stuitende voorwaarden bij architectuurwedstrijden zijn vele architecten een doorn in het oog, net als de moeizame vergunningsprocedures. Bovendien heeft de bouw het moeilijk en werden financiële stimulansen afgebouwd door de overheid. Bijna de helft van de architecten ziet voldoende redenen om uit het beroep te stappen. Dat blijkt uit de architectenmonitor, een enquête die de Vlaamse architectenorganisatie NAV jaarlijks uitvoert bij meer dan 400 architecten.

De Vlaamse architectenorganisatie vroeg aan 409 architecten om de knelpunten in hun sector te benoemen en ze een score te geven van 'totaal overdreven' tot 'heel ernstig'. Bijna negen op de tien noemt de administratieve rompslomp 'ernstig tot heel ernstig' en de steeds groeiende verantwoordelijkheden kunnen op eenzelfde score rekenen. Ruim de helft zwoegt op de vergunningsprocedures. 57,4% beoordeelt dit als een ernstig tot heel ernstig obstakel.

Kafka

'De overheid kondigt al jaren enkele administratieve vereenvoudigingen aan die het onze sector eenvoudiger zouden moeten maken; denken we maar aan de digitale bouwaanvraag en daarop volgend de omgevingsvergunning. Maar die digitale bouwaanvraag kampt nog met groeipijnen. Steeds meer, maar nog altijd te weinig gemeenten maken er gebruik van. Onze leden signaleren ons bovendien dat niet erg efficiënt met het systeem wordt omgesprongen. Zo wordt in sommige gemeenten de aanvraag eerst uitgetest op papier en daarna overgetikt op het digitale formulier', reageert NAV-voorzitter Kati Lamens.

'Ook de omgevingsvergunning, waarbij de milieu- en bouwvergunning worden samengevoegd, belooft veel goeds voor ons. We hopen echter dat de lokale besturen hier beter worden op voorbereid, want dit zal nog een grotere omslag betekenen dan de digitale bouwaanvraag. Hervormingen moeten in theorie leiden tot efficiëntere en snellere procedures, maar alles hangt af van een doordachte uitvoering. Ook de recente ideeën voor de M-score en een eengemaakt woningattest moeten we daarom kritisch tegen het licht houden', aldus Kati Lamens.

Wedstrijden

Ook de architectuurwedstrijden met slechte voorwaarden springen in het oog. Bijna zeven op tien architecten (68,5%) haalt dit aan als ernstig tot heel ernstig. 'Ontwerpwedstrijden op zich zijn best wel interessant voor architecten en hun architectuur: ze kunnen een hefboom vormen voor kleinere bureaus en de creativiteit aanscherpen. Momenteel heerst echter een ware wildgroei aan wedstrijden. Ze zijn niet altijd nodig, en vragen vaak enorm veel energie van álle deelnemende bureaus. De sector lijdt hierdoor een groot economisch verlies: tegenover elke gewonnen wedstrijd staat per bureau een veelvoud aan verloren wedstrijden, met telkens honderden onvergoede werkuren als gevolg, een situatie waar opdrachtgevers en overheden zich allesbehalve van bewust lijken te zijn', stelt de NAV-voorzitter.

Tegenover elke gewonnen wedstrijd staat per bureau een veelvoud aan verloren wedstrijden.

De architectenorganisatie zet dit thema dan ook hoog op de syndicale agenda. 'De jongste tijd hebben we voor een aantal specifieke gevallen opdrachtgevers aangesproken en hen uitgelegd wat het probleem is. We hebben daarvoor front gevormd met andere beroepsverenigingen en de Orde van Architecten. In de toekomst zullen we opdrachtgevers nog meer de richting wijzen naar hoe ze hun wedstrijden moeten vormgeven', verklaart Lamens.

De architecten werd ook gevraagd om het functioneren van hun bureau te beoordelen. De helft van de bevraagden (51,3%) geeft aan kopzorgen te hebben over de rentabiliteit daarvan. Ruim de helft daarvan (58,6%) wijt dit aan het feit dat ze te weinig gepresteerde uren kunnen doorrekenen. Een derde vindt het ereloon te laag in verhouding tot de opdracht. 51,3% geeft aan dat ze omwille van die slechte rentabiliteit een ander beroep zouden overwegen.

De Vlaamse architect gelooft in het bundelen van de krachten. Een derde (32,8%) ziet samenwerken met andere architecten wel zitten. Een kleine 40% ziet een oplossing weggelegd in het multiprofessioneel de markt opgaan, samen met bijvoorbeeld ingenieurs of interieurarchitecten. Eenzelfde deel van de respondenten ziet heil in een specialisatie in een bepaalde niche.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette