Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Architect aangeduid voor verbouwing OPEK Leuven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Architect aangeduid voor verbouwing OPEK Leuven

De stad Leuven heeft na een openbare aanbesteding het bureau T’Jonck-Nilis Ingenieur-Architecten uit Heverlee aangesteld als ontwerper voor de verbouwing van het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) aan de Vaartkom. De werken zouden uiterlijk eind 2022 moeten opgeleverd zijn.

In totaal zal de komende drie jaar bijna 2 miljoen € worden geïnvesteerd. Het budget hiervoor komt uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur van Vlaanderen en wordt aangevuld door de stad Leuven en met private middelen die OPEK verzamelde.

Het OPEK is de voorbije tien jaar getransformeerd van een opslagplaats voor goederen tot één van de grootste cultuurhuizen van Leuven. Met ruim 90 medewerkers en honderden vrijwilligers bereikt OPEK jaarlijks meer dan 300.000 mensen in Vlaanderen met producties, workshops, lessenreeksen, een jeugdbeweging, tentoonstellingen, educatieve projecten, enz.

Het gebouw barst echter uit zijn voegen. Na een eerste tijdelijke renovatie van het oude douanegebouw is het nu tijd voor een grootscheepse verbouwing. Daarbij staan de verduurzaming, het verhogen van het gebruikerscomfort en de visibiliteit van de OPEK-activiteiten centraal. Het gaat om de grondige upgrade van de  infrastructuur, met aandacht voor zowel de buitenzijde van het gebouw als de interne circulatie en de akoestiek, de theaterzalen, de ateliers, de repetitieruimtes en de kantoren.

De opdracht omvat naast het definitieve ontwerp tevens de opmaak van de vergunningsdossiers en de bestekken voor de uitvoerders, de opvolging van de werken en het finaal afronden van het verbouwingsproces. De opdrachtgever van het project is Tpakt-infra vzw met de steun van de stad Leuven en het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid.

De zoektocht naar een ontwerpteam gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester. Uit een totaal van 33 teams werd aan vier ontwerpers gevraagd om een voorstel uit te werken. De jury koos voor het ontwerp van T’Jonck-Nilis omwille van hun pragmatische, no-nonsense aanpak. Via enkele goed doordachte punctuele ingrepen zal hun ontwerp OPEK klaar maken voor de toekomst.

Volgens de jury getuigt hun voorstel van een grote kennis van de werkingen binnen OPEK en zijn ze prijsbewust. De voorgestelde ingrepen spelen gepast in op de problemen waarmee het kunst- en cultuurcentrum vandaag te maken krijgt. T’Jonck-Nilis leidde ook al de eerste renovatie van het gebouw en won hiermee in 2012 de Architectuurprijs Leuven.

OPEK is een expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstproductie. Het geeft onderdak aan twee podiumgezelschappen, drie kunsteducatieve organisaties, een sociaalartistiek atelier en een hogeschoolopleiding drama. Deze organisaties bieden er antwoorden op de artistieke en educatieve noden van hun publiek.

Concreet resulteert dit in een combinatie van voorstellingen, concerten, festivals, workshops, cursussen, enz. Ze doen dat autonoom maar ook in samenwerking met elkaar, met de buurt en met partners uit Leuven, Vlaanderen en ver daarbuiten. OPEK wordt permanent gebruikt door Artforum, Urban Woorden, Fabuleus, Het nieuwstedelijk, Mooss, de Kunstjeugdbeweging Bazart, AmuseeVous, WISPER, LUCA drama en het Café Entrepot.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

De vzw SMD-L, het bestuur van verschillende Leuvense scholen (Sancta Maria, Mater Dei en de Sint-Jansschool) heeft twee ontwerpteams geselecteerd voor de realisatie van de nieuwe campus Mechelsevest en de campus Sint-Jacobsplein. Het gaat om[…]

22/09/2021 | ArchitectenLeuven
Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Meer artikels