Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

In zowat alle sectoren wordt personeel gezocht. Ook in de bouwsector zouden meteen 18.000 mensen aan het werk kunnen. De grote vraag naar werknemers vertaalde zich vorig jaar in een nooit eerder geziene heropleving van de arbeidsmarkt. Zowel het aantal jobs als het aantal aanwervingen stegen. Tegelijk zijn er weinig mensen die van job wisselen en dat is een aandachtspunt.
 

Dat blijkt uit een nieuwe editie van het Dynam rapport van het HIVA onderzoeksteam aan de KU Leuven, in samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de drie gewestelijke overheden. Daarin wordt ieder jaar de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt geanalyseerd, telkens op basis van het tweede kwartaal. Vooral de uitzendsector kende in 2021 een sterke toename van aanwervingen, maar ook het onderwijs was een sterke stijger.

De belangrijkste bevinding in het jongste Dynam rapport is dat er nog geen herstel te  zien is van de werk-naar-werk transities. Dat zijn de jobveranderingen die elkaar rechtstreeks opvolgen, zonder tussenstap in de werkloosheid. Bij economisch herstel verwachten we meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. Die wissels zijn een krachtige motor voor de invulling van vacatures, want uit vroeger onderzoek  bleek dat meer dan de helft van alle aanwervingen slaat op werknemers die rechtstreeks van bij een vorige werkgever komen.

Het gebrek aan werk-naar-werk transities werpt een nieuw licht op de hoge vacaturegraad en de arbeidsmarktkrapte. “Dit is niet wat we zouden verwachten in deze omstandigheden. Werknemers blijven nog voorzichtig om van baan te wisselen. Werkgevers vermijden ontslagen met behulp van tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen. Het zou kunnen dat werkgevers, omdat er pre-corona in sommige sectoren al krapte was, hun uiterste best doen profielen aan boord te houden”, aldus professor Ludo Struyven en Tim Goesaert (HIVA, KU Leuven).

Een uitzondering op de regel zijn sectoren waar er wel een licht herstel is van werk-naar-werk transities: bouw, vastgoed, vrije en wetenschappelijke beroepen, ICT, landbouw en onderwijs. Een ander lichtpunt in deze studie is dat we weer meer personen zien instromen vanuit een niet-werkende positie, zij het vooral in kortlopende jobs met onregelmatige uren.

Het begin van het tweede kwartaal van 2021 werd nog gekenmerkt door strenge coronamaatregelen (de zogenaamde ‘paaspauze’), maar stapsgewijs vielen vele beperkingen weg. Dat vertaalde zich in een sterke heropleving van de arbeidsmarkt ten opzichte van de voorgaande periode (2019-2020). Er kwamen netto ongeveer 93.000 jobs bij. “Dat is het hoogste peil ooit sinds het begin van de Dynam-metingen in 2006, het is zelfs hoger dan tijdens de economische bloeiperiode vóór de financiële crisis van 2008-2009”, zegt professor Struyven.


De aanwervingen kennen een positieve evolutie in elke sector, uitgezonderd de financiële sector, de landbouw en de gezondheidssector. De instroom in de uitzendsector kent een sterke toename met 29% of +28.034 aanwervingen. In de industrie zitten vooral de aanwervingen in farma en machinebouw in de lift, terwijl de autoassemblage negatief scoort door de dubbele beweging van zowel minder aanwervingen als meer exits.


Ten opzichte van de eerste coronagolf (tweede kwartaal van 2020) stijgt in het tweede kwartaal van 2021 het aantal aanwervingen in zowat alle leeftijdsgroepen. De schoolverlaters (15- tot 21-jarigen) vinden een uitgesproken verbeterde aansluiting met de arbeidsmarkt. Tijdens de eerste coronagolf verlieten ook meer ouderen de arbeidsmarkt, één jaar na de eerste golf keert deze trend zich om: de uittredegraad daalt. Deze daling is sterk uitgesproken bij 65-plussers, voornamelijk onder invloed van de terugkerende flexi-jobs.


De aanwervingen herstellen zich sterk in elk van de drie gewesten van ons land. “Het herstel is des te opvallender na de ongeziene terugval in het eerste coronajaar. Het Waalse Gewest voert de lijst aan met een toename met 13%. Daarmee wordt het pre-corona niveau bereikt. De sterke heropleving van uitzendwerk in het Waalse Gewest kan hier een verklaring bieden. In het Vlaamse en Brusselse Gewest bedraagt de toename respectievelijk 8% en 5%”, besluit Tim Goesaert, co-auteur van de Dynam-studie.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Bij de ondernemingen die de voorbije twee jaar minstens zestig dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, zijn dubbel zoveel werknemers vertrokken als bij bedrijven die geen beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit[…]

18/11/2022 |
Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Meer artikels