Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Arbeidsmarkt herstelt zich stilaan, maar bouwsector blijft jobs verliezen

Arbeidsmarkt herstelt zich stilaan, maar bouwsector blijft  jobs verliezen

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) stelt voor het eerst in twee jaar een toename vast van de tewerkstelling, voor de periode 2013-2015. Er komen bruto opnieuw meer jobs bij dan er verdwijnen, maar werkgevers en werknemers aarzelen nog steeds. Het herstel komt vooral van uitzendarbeid en tewerkstelling bij gevestigde bedrijven maar er zijn grote sectorale verschillen. De diensten i.v.m. gebouwen, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlenging doen het goed, maar in de bouwsector, de financiële sector en de openbare besturen en Defensie daalt de tewerkstelling.

'Uitzendarbeid voert de top 10 aan van meest groeiende sectoren, wat aangeeft dat werkgevers voorzichtig blijven met aanwervingen. Ook werknemers zijn niet geneigd grote risico's te nemen en snel van job te veranderen', zeggen onderzoekers Ludo Struyven en Tim Goesaert van het HIVA.

Zij spreken van een voorzichtige toename van de tewerkstelling. Meer dan vier vijfde van de jobcreatie ligt bij bestaande bedrijven. Het aantal startende ondernemingen ten opzichte van het totaalaantal actieve werkgevers in België is in de periode 2005-2014 gezakt tot het laagste peil. In het meest recente jaar is er maar een zeer lichte vooruitgang ten opzichte van het crisisjaar voordien.

Sectorale verschillen

'Algemeen heerst het beeld dat de toegenomen werkgelegenheid vooral te danken is aan de dienstensector en dat de industrie blijft achteruitgaan. Algemeen mag dat wel kloppen, maar het zegt zeker niet alles', lichten de onderzoekers toe. In de uitzendsector werden 14.500 jobs gecreëerd. Ook in bepaalde dienstensectoren zijn grote verschuivingen aan de gang. De financiële sector bv. was vóór de crisis nog een groeiende sector, maar sinds 2007 gingen er netto 6.700 jobs verloren. Ook post en telecommunicatie vinden we terug in de top 10 van meest krimpende sectoren. De krimp was er overigens al ingezet vóór de crisis van 2008', vervolgen Struyven en Goesaert.

Meer dan vier vijfde van de jobcreatie ligt bij bestaande bedrijven.

Opmerkelijk is dat de lijst wordt aangevoerd door de bouwsector, met een verlies van 6.800 arbeidsplaatsen in één jaar tijd. De bouw stelt vele mensen tewerk (209.000 jobs) en kent een grote dynamiek in creatie en destructie, ook naar starters en stoppers. Ook in industriële sectoren zoals de textielsector, de metaalnijverheid, de vervaardiging van machines en de assemblage van motorvoertuigen verdwijnen jobs, al werd die trend ook hier reeds vóór de economische crisis ingezet. Toch zijn er nog industriële sectoren die een bescheiden groei kennen, zoals de farmaceutische nijverheid en de afvalverwerking.

Daarnaast zijn er twee andere dienstensectoren met een hoge negatieve dynamiek: de financiële dienstverlening met 1.900 jobs en posterijen, koeriers en telecommunicatie met ongeveer 1.800 jobs. De financiële sector kende in de periode 2006 tot 2014 drie jaren met een positieve netto jobevolutie (1.500 jobs in 2007, 350 jobs in 2008 en 440 jobs in 2011), in de andere jaren gingen er in totaal ongeveer 8.900 jobs verloren. Er worden nog steeds banen gecreëerd in de sector, maar de jobcreatie staat met 1.100 jobs op het laagste peil in de periode 2006-2014. Zo werden in 2007 bruto nog 3.440 jobs gecreëerd.

De langdurige krimp is o.m. te wijten aan de economische crisis, maar ook in de snelle digitalisering van de sector en een verhoogde concurrentie op de markt. In de post en telecommunicatie werden in de periode 2006 tot 2014 enkel in 2008 netto 440 jobs gecreëerd, in de andere jaren gingen 15.700 jobs verloren. De afbouw van het personeelsbestand van bpost de jongste jaren is hiervan de belangrijkste drijfveer.

Groeisectoren

Bovenaan staat de uitzendsector met 14.500 jobs. Vervolgens is er een nettotoename bij Onderwijs met 13.800 jobs en in de sector Maatschappelijke dienstverlening met 6.600 jobs. Het is duidelijk dat de grootste bijdrage door de dienstensectoren geleverd wordt, zowel commercieel (administratieve en zakelijke ondersteuning, activiteiten van hoofdkantoren detailhandel, computerconsultancy, opslag en vervoersondersteunende activiteiten) als publiek (gezondheidszorg).

De grootste jobcreatie in de industrie wordt geleverd in de farmaceutische industrie: netto worden hier 720 banen gecreëerd. Ook de landbouw blijkt in de periode 2013-2014 een belangrijke pool van jobgroei.

Regionaal zijn eveneens verschillende evoluties merkbaar. Zo is er een toename in tewerkstelling bij werkgevers die alleen actief zijn in het Brusselse en het Vlaamse Gewest en een lichte krimp bij louter Waalse ondernemingen. De groei in de farmaceutische sector is dan weer in hoofdzaak toe te schrijven aan werkgevers die actief zijn in het Waalse Gewest, terwijl de toename van arbeidsplaatsen in de landbouw een Vlaams fenomeen is.

Deze conclusies zijn het eerste resultaat van het nieuwe DynaM-reg-project, een samenwerkingsverband tussen de drie regionale overheden, de federale Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en HIVA-KU Leuven. De cijfers zijn gebaseerd op administratieve databronnen beheerd door de RSZ en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde