Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

ARAU wil het Ter Kamerenbos regionaliseren en transformeren

Gerelateerde onderwerpen :

ARAU wil het Ter Kamerenbos regionaliseren en transformeren

Een nieuw hoofdstuk breekt aan in de saga rond het Ter Kamerenbos”. Atelier de Recherche et d’Action Urbaines of kortweg ARAU - een vereniging en denktank die de stad als vrijwillige woonplaats wil promoten - heeft een lijst aangelegd met 25 voorstellen afkomstig uit 2 burgerworkshops. Bedoeling? Een oplossing vinden voor de stedelijke problemen die voortvloeien uit het beheer van het Ter Kamerenbos.

 

Het is een verhaal dat sinds maart 2020 en de eerste lockdown al heel wat inkt heeft laten vloeien. Aanvankelijk volledig afgesloten van het verkeer, werd het Terkamerenbos in mei van dat jaar op verzoek van de gemeente Ukkel gedeeltelijk heropend. De situatie veranderde opnieuw in september. Toen werd immers een verkeersplan ontwikkeld, dat opnieuw werd aangevochten door de gemeente ten zuiden van de hoofdstad. Ze spande in beroep een kortgeding aan tegen de beslissingen van Stad Brussel, dat de rechtbank van eerste aanleg uiteindelijk heeft aanvaard. Die gelastte Stad Brussel de zuidelijke lus van het bos weer voor het verkeer open te stellen. En dit is nog maar de beknopte samenvatting van een veel langer en complexer verhaal. De reden waarom deze situatie zoveel discussie uitlokt, is dat het Ter Kamerenbos niet alleen de groene long van de hoofdstad is. Het is eveneens een belangrijke verkeersas die verschillende gemeenten met elkaar verbindt.

Meer dan mobiliteit alleen…

Hoewel het debat omtrent de mobiliteit in het Ter Kamerenbos belangrijk is, wil ARAU ook andere kwesties aankaarten. Zoals het gebrek aan infrastructuur voor de actieve gebruikers, de geringe efficiëntie van het openbaar vervoer of het verlies aan duidelijkheid en diversiteit in het gebruik van bepaalde assen. Daartoe organiseerde de stadsvereniging twee burgerworkshops om over deze vraagstukken te reflecteren. Concreet werden vertegenwoordigers van buurtcomités en de verenigingssector, universitaire onderzoekers en ‘stadsdeskundigen’ uitgenodigd om zich over deze thema’s uit te spreken en diagnoses te stellen. Deze werden uiteindelijk naar concrete voorstellen vertaald. “Vervolgens hebben wij deze verder uitgewerkt vanuit een bepaalde visie op de stad. We hopen dat er nu een stap voorwaarts wordt gezet in de richting van de regionalisering van het Ter Kamerenbos”, zegt ARAU-directeur Marion Alecian.

25 voorstellen

De voorstellen draaien rond twee belangrijke thema's: de Waterloosesteenweg herzien en het bos doen herleven. Er zijn 25 voorstellen, waaronder de afschaffing van het parkeren in de dreven van het bos, het omvormen van de wegen tot ontmoetingszones, het versterken van de educatieve functie, het verbod op betalende  evenementen en privé-inname van openbare ruimte, de heraanleg van een tramlijn langs de Waterloosesteenweg en het verbeteren van de voetpaden in en rond het bos. Eén van de belangrijkste voorstellen betreft echter de regionalisering van het beheer van het Ter Kamerenbos. ARAU wil dit immers toevertrouwen aan Leefmilieu Brussel. Hiermee opent zich een deur naar meer financiële en menselijke middelen, en ook medewerkers die beter zijn opgeleid in het beheer van groene ruimten. Verder kan dit schaalvoordelen op kostengebied (met name door de groepsaankoop van planten en uitrusting) opleveren, alsook een betere spreiding van evenementen over de verschillende, door het Gewest beheerde, groene ruimten. “Zodra het park geregionaliseerd is, hopen wij verder te kunnen gaan en deze voorstellen stap voor stap uit te voeren. Daarvoor is een algemeen plan nodig, meer bepaald een mobiliteitsplan. Dit vereist ook dat de exploitanten van het openbaar vervoer – zoals de MIVB - standpunten innemen. Dat alles moet nu afgestemd worden met de overheid enerzijds, en de bevoegde administraties anderzijds”, aldus Marion Alecian.

Tegengestelde standpunten  

Dit project heeft zijn voor- en tegenstanders. Zo zijn de automobilisten en handelaars in de omgeving grondig gekant tegen het sluiten van het bos voor wagens. De eersten beschouwen dit als een schending van hun vrijheid. Ze geloven dat hun reisroute complexer zal worden en dat het op de Waterloosesteenweg nog drukker zal worden. De handelaars vrezen dat klanten hierdoor ontmoedigd zullen zijn om tot daar te komen. Ook de gemeente Ukkel is tegen. Toch kan ARAU rekenen op een aantal bondgenoten. “De verenigingssector is sterk betrokken bij deze strijd en steunt onze voorstellen. We denken daarbij in het bijzonder aan de ‘Reclaim The Park’-beweging die organisaties en burgers verenigt die ervoor ijveren om het autoverkeer uit het Ter Kamerenbos weg te houden. Het is overigens de eerste keer dat ARAU zo nauw met andere verenigingen samenwerkt. Daarnaast zijn er ook bewoners en sommige handelaars die heel goed beseffen dat eenmaal er een efficiënte transportlijn is automatisch nieuwe klanten zullen komen”, besluit Marion Alecian.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels