Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aquafin maakt kunstmest uit afvalwater

Gerelateerde onderwerpen :

Aquafin maakt kunstmest uit afvalwater

Aquafin test in Leuven een nieuwe installatie die van het achtergebleven slib, dat overblijft na de zuivering van afvalwater, kunstmest kan maken. In juni kreeg Aquafin van de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning voor het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) aan de Aarschotsesteenweg in Leuven.

Wereldwijd staan de natuurlijke fosforvoorraden onder grote druk. De belangrijkste fosfaatmijnen liggen in China en Marokko en geraken stilaan uitgeput. Fosfor is een belangrijk chemisch element omdat het onmisbaar is in de voedselketen. Omdat het niet kan gerecupereerd worden, zijn we in de toekomst aangewezen op recyclage. Menselijke urine is rijk aan fosfaten en daardoor een mogelijke bron voor de terugwinning van fosfor.

'Deze nieuwe struvietinstallatie maakt struvietkristallen uit het uitgegiste slib. De bouwstenen voor struviet komen ook voor in menselijke urine. Het bestaat uit fosfor, ammonium en magnesium en is heel nuttig als kunstmest. De installatie draaide begin deze zomer ook proef met de opgevangen urine van de festivalgangers van Rock Werchter. Het struviet dat vrijkomt, kan gebruikt worden voor de productie van kunstmest, als vervanger voor ontgonnen fosfor', verduidelijkt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid.

'De meest groene vorm van energie is de energie die niet verbruikt wordt. Toepassen van energiezuinige technieken is daarom ook één van de prioriteiten van Aquafin. In de renovatie van de zuiveringsinstallatie in Leuven wordt dit gedemonstreerd door de bouw van een Sharon-reactor en het gebruik van energiezuinige blowers. Met de Sharon-installatie wordt sterk geconcentreerde stikstof verwijderd uit de slibwaters waardoor 25% zuurstof (en dus energie) en 40% koolstofbron worden bespaard ten opzichte van de klassieke stikstofverwijdering', verklaart Marjoleine Weemaes, groepsleider Onderzoek van Aquafin

De waterzuivering in Leuven werd tevens uitgerust met energiezuinige blowers. Dat zijn machines die zuurstof in de beluchtingsbekkens van de waterzuiveringsinstallatie pompen. Recent werd een nieuw type, de zogenaamde schroefblower, door verschillende leveranciers op de markt gebracht. Dit type verbruikt ongeveer 20% minder energie dan de conventionele toestellen met lobben. In Leuven werden twee van de vier toestellen vervangen, wat een reductie in het elektriciteitsverbruik zal betekenen die overeenstemt met het jaarverbruik van ongeveer honderd gezinnen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels