Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aquafin huldigt aannemers en studiebureaus

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aquafin huldigt aannemers en studiebureaus

Gemoco is de laureaat van de Minder Hinder Award.

 Aquafin reikte onlangs in de AED studio’s in Lint zijn jaarlijkse awards uit aan de technische partners waarmee het bedrijf het afgelopen jaar het meest succesvol samenwerkte. Aannemersbedrijf Gemoco uit Bilzen ging voor de tweede keer met de Minder Hinder Award naar huis, terwijl studiegroep Irtas uit Sint-Niklaas de Kwaliteitsaward voor het eerst in de wacht sleepte. Het publiek stemde de krachten achter een complex rioleringsproject in Merksem naar de overwinning in de categorie ‘Projectteam van het jaar’.

Veiligheid en kwaliteit op de bouwplaats zijn geen holle begrippen voor Aquafin. De rioolwaterzuiveraar maakt er speerpunten van in zijn samenwerking met technische partners. Zo machtigt het bedrijf iedereen om de werken stil te leggen als ze niet op een veilige manier kunnen gebeuren. Dit jaar werd het zogenoemde STOP-principe al 156 keer in de praktijk toegepast. In de meeste gevallen omdat niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen werden gedragen.
 
“Maar eigenlijk begint veiligheid lang voor iemand een eerste voet op de bouwplaats zet”, zegt Dirk De Waele, directeur Projectmanagement. “Het zou moeten ingebed zijn in het ganse verloop van een project, van in het ontwerp tot en met de uitvoering. Daarom zal Aquafin beginnen werken met het VCA-certificaat, een checklist op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu waaraan een aannemer moet voldoen. Belangrijk is wel dat het certificaat alle risico’s dekt die met werken in opdracht van Aquafin kunnen gepaard gaan. Daarvoor zijn we momenteel in overleg met de sector en met VCA.”

Minder Hinder Award

Veiligheid én kwaliteit zijn de criteria die bepalen welke aannemer de Minder Hinder Award wint. Onder kwaliteit worden trouwens ook de inspanningen meegeteld die de aannemer onderneemt om de hinder op de bouwplaatsen en de milieuimpact te beperken. 
 
Gemoco haalde het uiteindelijk vóór Wegenwerken De Moor uit Wetteren en Vangeel Wegenbouw uit Turnhout. 

Kwaliteitsaward

Voor de Kwaliteitsaward voor studiebureaus is behalve timing, kwaliteit en proactiviteit ook de mate waarin infiltratie van regenwater werd voorzien in het ontwerp bepalend voor de ranking.
 
Studiegroep Irtas (foto onder) sleepte de award in de wacht. Astro-plan uit Aalst legde beslag op de tweede plaats. S.Bilt uit Willebroek werde derde. 
 

Projectteam van het jaar

Het slagen van een project hangt niet alleen af van de individuele spelers maar in grote mate van hun onderlinge samenwerking. Aquafin is ervan overtuigd dat projecten waarin alle betrokken partijen als gelijkwaardige partners samenwerken, succesvoller zijn. Daarom reikte het bedrijf ook een award uit voor het ‘Projectteam van het jaar’. 
 
Zowel Aquafin-medewerkers als derde partijen waarmee samengewerkt wordt, konden een projectteam voorstellen voor nominatie. In totaal ontving Aquafin 24 inzendingen, waarvan er 3 het tot de nominaties schopten. Het publiek kon de avond zelf zijn favoriet naar de overwinning stemmen. 
 
Die eer viel te beurt aan Sweco en Colas in een samenwerking met Aquafin (foto onder) voor een complex rioleringsproject in Merksem. De vele bedrijven met zwaar vrachtverkeer langs het tracé en het kluwen aan nutsleidingen in de ondergrond maakten dit project bijzonder kwetsbaar. Een doordachte aanpak van de hinderbeperking en een grondige voorbereiding tilden het project naar een hoger niveau en bovendien was het 40 dagen sneller klaar dan voorzien.
 
 
De twee andere genomineerde projecten waren enerzijds een doordacht voorontwerp voor de herinrichting van een wijk in Roeselare met een focus op ontharding en infiltratie van regenwater en anderzijds een project voor meer accurate en efficiënte monsternames van het afvalwater vóór en na zuivering.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Techni-Mat gaat door!

Techni-Mat gaat door!

The Fair Experts bevestigt dat de vakbeurs Techni-Mat mag doorgaan. Een aantal weken geleden besliste de Nationale Veiligheidsraad dat beurzen sinds 1 september opnieuw mogen georganiseerd worden, zonder beperking op het absolute aantal[…]

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Meer artikels