Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aquafin gaat aan de slag in Oostkamp

Aquafin en de gemeente Oostkamp bereiden de uitvoering voor van het project 'Collector Molenhoek en sanering Dorpsbeek'. De gemeente maakt van de rioleringswerken gebruik om de Vlamingstraat en de Sportstraat aan het nieuwe Riderfort aan te passen.

Met het rioleringsproject wordt ervoor gezorgd dat het afvalwater van een deel van Ruddervoorde wordt aangesloten op de waterzuivering. Na de uitvoering van het project zal Aquafin zo het afvalwater van ongeveer 1.200 extra inwoners zuiveren via de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ruddervoorde. De rioleringswerken gebeuren op twee locaties: aan de Molenhoek (collector Molenhoek) en nabij de Sportstraat, Laurierstraat en Zandstraat (sanering Dorpsbeek).

Het project Collector Molenhoek omvat de aanleg van een afvalwaterriolering vertrekkende van het kruispunt Hogestraat-Papenhoekstraat. De riolering volgt gedeeltelijk het tracject van de Papenhoekstraat en de Velddambeek. Aan de Sijslostraat zal de nieuwe leiding aansluiten op de bestaande riolering. Ook enkele grachtinlaten worden afgekoppeld van de riolering.

De sanering van de Dorpsbeek omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Sportstraat, Koebroekdreef en Vlamingstraat. Hierbij worden verschillende maatregelen genomen voor een betere hemelwaterbeheersing: grachtinlaten afkoppelen van de afvalwaterriolering en aansluiten op de regenwaterafvoer, bestaande uit grachten en inbuizingen langs de Laurierstraat en in een gedeelte van de Zandstraat, en een bufferbekken aan het kruispunt Laurierstraat-Koebroekdreef. Dit zal voor de buffering en een vertraagde afvoer van regenwater zorgen.

Er gebeuren ook aanpassingen aan de riolering aan het kruispunt van de Sint-Elooisstraat met de Koebroekdreef en met de Zandstraat om de doorstroming van hemelwater door de dorpskern beter te controleren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kondigt nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) aan. In 2018 kreeg dat fietspad nog de betreurenswaardige titel ‘slechtste fietspad van[…]

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen