Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aquafin en Bolt leveren energie uit afvalwater

Aquafin en Bolt leveren energie uit afvalwater

Belgische gezinnen kunnen sinds vorig najaar energie afnemen van lokale, groene energie-opwekkers via het platform Bolt. Waterzuiveringsbedrijf Aquafin sprong als één van de eerste op de kar om energie van de zonnepanelen op hun sites aan te bieden via Bolt. Vanaf nu wordt ook hun energie, opgewekt uit het teveel aan zuiveringsslib, lokaal aangeboden.

Aquafin staat in voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen. Na het zuiveringsproces blijft er slib achter, waaruit energie wordt opgewekt in de vergistingsinstallaties. “Een deel van ons restslib wordt door verwarmde gistingstanks geleid, waarin er biogas ontstaat. Een gasmotor zet het methaan in het biogas om in groene elektriciteit. Het is geweldig dat we die nu lokaal kunnen verkopen via Bolt”, zegt Bart Ryckaert van Aquafin.

"Bolt is het allereerste energieplatform in België dat het mogelijk maakt om op een gemakkelijke manier rechtstreeks energie te kopen van lokale groene opwekkers", zegt CEO en mede-oprichter Pieterjan Verhaeghen.

Aquafin biedt al sinds deze zomer de energie voor 30 gezinnen uit zijn zonnepanelen aan via Bolt. Daaronder ook de stroom die afkomstig is van het park met 6.500 m² zonnepalen in Harelbeke. Met de pas gesloten overeenkomst rond het aanbieden van energie uit slibvergisting, bereikt Aquafin via het energieplatform Bolt nu meer dan 390 gezinnen die groene energie kopen bij lokale energieproducenten.

Bolt wil zo meer draagvlak creëren voor groene ambities, wat België volgens Pieterjan Verhaeghen, mede-oprichter en CEO van Bolt, absoluut nodig heeft. “Het vertrouwen krijgen van een organisatie als Aquafin betekent veel voor ons jonge platform. We zijn blij dat zij ons steunen in onze missie. Samen willen we aan de kar trekken om het uitwisselen van energie transparant te maken. We hopen hiermee een belangrijke impuls te geven aan de groene energieproductie in België”, zegt Pieterjan Verhaeghen.

Voor ons is deze samenwerking een nieuwe stap in het ecologisch engagement van ons bedrijf", stelt Bart Ryckaert van Aquafin.
 
Voor Aquafin betekent deze samenwerking een nieuwe stap in hun ecologisch engagement. “We hebben ambitieuze doelstellingen rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Door de samenwerking met Bolt kunnen we onze inspanningen ook zichtbaar maken voor de brede omgeving en zo andere grote bedrijven te inspireren om hun schouders eronder te zetten”, aldus Bart Ryckaert.
 
Opwekkers die groene energie via het platform willen verkopen, kunnen zich registreren zich via boltenergie.be. Bolt neemt samen met jouw energie ook je garanties van oorsprong over. Zo zijn de afnemers zeker dat hun verbruik gedekt wordt door jouw productie. Net zoals traditionele leveranciers maakt Bolt gebruik van het distributienetwerk. Wie overstapt via Bolt hoeft dus geen aparte infrastructuur te installeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Teveel obstakels voor investeringen in hernieuwbare energie"

"Teveel obstakels voor investeringen in hernieuwbare energie"

De organisatie voor zelfstandige ondernemers Unizo dringt erop aan om de Vlaamse obstakels voor investeringen in hernieuwbare energie weg te werken en de procedures vlotter te laten verlopen. Op z’n minst zou het ontwerpdecreet[…]

Werfdoeken worden gerecycleerd tot herbruikbare palletverpakking

Werfdoeken worden gerecycleerd tot herbruikbare palletverpakking

Circulaire economie is in opmars in de bouwsector

Circulaire economie is in opmars in de bouwsector

Circulaire bedrijven zijn beter bestand tegen economische schokken

Circulaire bedrijven zijn beter bestand tegen economische schokken

Meer artikels