Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aquafin blijft bij grootste opdrachtgevers voor Vlaamse bouwsector

Aquafin blijft bij grootste opdrachtgevers voor Vlaamse bouwsector

Aquafin maakte zopas zijn jaarresultaten van 2015 bekend. Het bedrijf kon het vertrouwen van het Vlaamse Gewest bevestigen en zal ook dit jaar weer voor 160 miljoen ' aan projecten voor de uitbouw en de optimalisatie van de Vlaamse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op de markt brengen. De algemene vergadering keurde de jaarrekening van het bedrijf goed. Aquafin sloot het boekjaar 2015 af met een omzet van 464 miljoen ' en een winst van 8,8 miljoen '. Het uit te keren dividend bedraagt 8,4 miljoen '.

Sinds zijn oprichting in 1990 leverde Aquafin in opdracht van het Vlaamse Gewest 2.800 investerings- en renovatieprojecten op voor een totaal bedrag van 3,5 miljard '. Die zware investeringen hebben ervoor gezorgd dat vandaag 82,3 % van al het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen gezuiverd wordt vooraleer het wordt geloosd in oppervlaktewater. Het verschil met enkele decennia geleden is duidelijk merkbaar aan de verbeterende waterkwaliteit in beken en rivieren. Vissoorten die nog nauwelijks voorkwamen, vinden weer hun weg naar het propere water, met in hun kielzog een aantal opmerkelijke viseters zoals de otter, de zeehond en zelfs de bruinvis.

'Momenteel heeft Aquafin 1.244 projecten in zijn opdrachtenportefeuille, goed voor nog eens bijna 1,3 miljard '. Daarmee zorgen we de komende jaren alvast voor een gegarandeerd werkvolume voor de bouwsector', zegt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns.

In 2015 bracht Aquafin 128 projecten op de markt voor een totaal bedrag van iets meer dan de vooropgestelde 160 miljoen ' om voort te bouwen aan de infrastructuur die nodig is om de waterkwaliteit in onze beken en rivieren nog te verbeteren. In de projecten waarvan Aquafin bouwheer is, werden gelijktijdig nog aandelen van medeopdrachtgevers aanbesteed voor een totaal bedrag van 60 miljoen '. Aquafin blijft met deze volumes één van de grote opdrachtgevers voor de bouwsector in Vlaanderen.

Spreidingsplan

De talrijke betrokken partijen bij de Aquafinprojecten zorgden de voorbije jaren telkens voor een piek van aanbestedingen naar het jaareinde toe, een situatie die voor grote organisatorische problemen zorgde bij aannemers. Vorig jaar paste Aquafin daarom de eerste stap toe van het spreidingsplan waarmee het in de toekomst wil komen tot een werkbare spreiding van de aanbestedingen over het hele jaar. Dit jaar is het de bedoeling om 40% vóór de bouwvakantie, 40% in de periode van augustus tot december en 20% in december aan te besteden. Zo wil Aquafin de piek afvlakken die er telkens in december is.

Momenteel heeft Aquafin 1.244 projecten in zijn opdrachtenportefeuille, goed voor nog eens bijna 1,3 miljard '.

Vorig jaar leverde Aquafin aan het Vlaamse Gewest 132 projecten op met een totale waarde van bijna 152 miljoen ', waarmee het doel van 150 miljoen ' ruim gehaald werd. Een deel van de ingediende projecten zorgde voor de aansluiting van ongeveer 45.000 ie extra vuilvracht op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Daarnaast werd nog 217 ha verharde oppervlakte en 180 ha onverharde oppervlakte afgekoppeld van de riolering. In het kader van het Lokaal Pact werden 143 projecten opgeleverd.

Vorig jaar werden tevens zeven nieuwe zuiveringsinstallaties opgeleverd: in Langemark-Poelkapelle, Alveringem, Lo-Reninge, Steenokkerzeel, Dentergem, Deinze en Zonnebeke. Voor nog eens zeven andere rwzi's werd een renovatie afgerond: in Jabbeke, Gent, Schilde, Beerse, Leuven, Genk en Diest.

Aquafin heeft momenteel meer dan 5.500 km leidingen in beheer voor het Vlaamse Gewest, waarvan een groot deel ondertussen al een aanzienlijke ouderdom heeft bereikt. Via het kernproces 'betrouwbare en performante installaties' maakt het bedrijf er een topprioriteit van om de infrastructuur in optimale vorm te houden en op die manier de investeringen uit het verleden veilig te stellen. Grote renovatieprojecten (vanaf 500.000 ') worden mee opgedragen via het jaarlijkse Optimalisatieprogramma.

Voor vervangingen en aanpassingen die een investering vragen tot 500.000 ', krijgt Aquafin jaarlijks een afzonderlijk budget toegewezen. Het Vlaamse Gewest is zich bewust van de noodzaak van deze ingrepen, waardoor het budget elk jaar stijgt. Anders dan voor de uitbouw van de infrastructuur en voor de grote renovaties ligt de investeringsverantwoordelijkheid voor deze kleinere vervangingen en aanpassingen bij Aquafin.

Pompstations

Van de oudste pompstations die Aquafin exploiteert, bestaan vaak geen correcte bouwplannen, laat staan in digitale versie. Tot vóór kort moesten ze voor een renovatie handmatig worden opgemeten, een arbeidsintensief werk waardoor maar weinig details in kaart werden gebracht.

In 2015 liet Aquafin voor het eerst 3D-laserscans uitvoeren die de binnenkant van het te renoveren pompstation op korte tijd volledig in kaart en beeld brengen. Het 3D-beeld wordt vervolgens ingeladen in de CAD-software, waardoor een realistische basis ontstaat om het nieuwe ontwerp op af te stemmen.

Lokale aannemers

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel moeten ook de woningen langs het traject het hemelwater van hun perceel afkoppelen van de riool. Voor deze werken kunnen ze een beroep doen op de aannemer die de rioleringswerken in de straat uitvoert. De ervaring leert dat het echter om een heel ander soort werk gaat, dat een specifieke en meer verfijnde aanpak vereist. Daarom selecteerde Aquafin een aantal kleinere, lokale aannemers die per project via een mini-competitie worden aangesteld om de afkoppelingswerken uit te voeren. Ze kunnen hun kostprijs vaak scherper stellen en zijn meestal vertrouwd met de gemeente, wat voor de bewoners een voordeel is.

Aquafin zette met medewerking van de sector een eigen kwaliteitsmetingsysteem op poten dat aannemers die werken voor haar uitvoeren, beoordeelt op vier criteria: kwaliteit, veiligheid, omgeving en publiek en milieu. De objectiviteit van het systeem wordt voor een groot deel geborgd doordat veruit de meeste criteria concrete vaststellingen zijn. Voor slechts enkele punten is geen volledige objectiviteit mogelijk. Maar door de veelheid van scores en de input van verschillende partijen binnen het project wordt ook hier een eerlijke beoordeling verzekerd.

Op vijf tijdstippen in de looptijd van het project is een evaluatie voorzien: bij de start van de werken, twee keer tijdens de uitvoering, bij de voorlopige oplevering en bij de definitieve oplevering. De aannemer krijgt dus meermaals de kans om bij te sturen als dat nodig blijkt. In 2015 werd de vragenlijst gestandaardiseerd en beschikbaar gemaakt via een gebruiksvriendelijke webtool.

Tot nog toe gebruikte Aquafin de resultaten van deze beoordelingen gedeeltelijk voor de toekenning van de Minder Hinder-award. Vanaf dit jaar en als de wetgeving hiervoor groen licht heeft gegeven, wil het bedrijf met de resultaten rekening houden bij de gunning van opdrachten, wat voor aannemers een extra stimulans is om kwaliteitsvol te werken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst