Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aquafin aan de slag in Lichtervelde

Aquafin bereidt drie rioleringsprojecten voor. Tussen de riolering in de Kauwentijnenstraat en de Zwevezelestraat in Lichtervelde wordt de gemengde riolering vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. De werken zullen vermoedelijk starten in de eerste helft van 2016. Het Vlaamse Gewest heeft het technische plan goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp in opmaak is. Een afkoppelingsdeskundige van Infrax zal de bewoners adviseren hoe ze het beste afkoppelen.

In de gemeente Overijse laat Aquafin een gescheiden riolering aanleggen in de Financialaan, Horizontlaan, Poelweg en een klein stukje Terhulpsesteenweg in Maleizen. De werken zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2016 starten. 'In deze straten ligt nog een gemengd stelsel, wat soms aanleiding geeft tot wateroverlast. Daarom wordt een gescheiden stelsel aangelegd waarbij hemel- en afvalwater afzonderlijk wordt opgevangen en afgevoerd. Ook wordt in de akker afwaarts de Horizontlaan een natuurlijke vijver aangelegd om regenwater te bufferen', weet projectmanager Marc Van Kerckhoven van Aquafin. Aquafin heeft een deskundige aangesteld die bewoners zal begeleiden bij het afkoppelen. Het Vlaamse Gewest heeft het technische plan goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp reeds in de maak is. De vergunningen zullen binnenkort worden gevraagd.

Aquafin en Lochristi bereiden rioleringswerken voor in de Koning Albertlaan. Deze werken zullen vermoedelijk in het najaar starten. 'Er wordt een nieuwe hemelwaterleiding aangelegd voor de opvang en het transport van regenwater en een pompstation om dit water af te voeren naar de Westlede. De bestaande riolering blijft behouden voor de afvoer van vuil water naar de zuiveringsinstallatie van de Lokeren', vertelt projectmanager Lisa Vanhaute van Aquafin. Het Vlaamse Gewest heeft het technische plan goedgekeurd. Het detailontwerp is in de maak. De vergunningen werden reeds gevraagd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten