Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Appartementen worden meest voorkomende woningtype

Gerelateerde onderwerpen :

Appartementen worden meest voorkomende woningtype

© ©Martin Lang - stock.adobe.com

Op basis van de evolutie in de voorbije jaren voorspelt de Vlaamse Confederatie Bouw dat vanaf 2022 de flat het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen zal worden. Deze evolutie komt ook tegemoet aan de demografische vraag: het stijgende aantal eenpersoonsgezinnen en koppels zonder kinderen.

Ondanks de forse stijging van het totale aantal nieuwe wooneenheden in 2018 bleef de toename van het aantal vergunde nieuwe huizen relatief beperkt. Het aantal vergunde appartementen steeg van ongeveer 16.000 in 2011 tot meer dan 30.000 vorig jaar.

Het aantal vergunde huizen bleef in deze periode stabiel en schommelde rond 15.000 per jaar met een stijging tot bijna 17.000 in 2018. De opstoot aan toegekende vergunningen in 2018 had in belangrijke mate te maken met de piek van vergunningsaanvragen eind 2017 om te ontsnappen aan de strengere energie-eisen (S- en E-peil) vanaf begin 2018.

België is op het vlak van open bebouwing (viergevelwoning) helemaal geen Europese kampioen maar eerder een middenmoter. Inzake appartementsbouw tellen maar vijf landen een kleiner aandeel en een dertigtal Europese landen een groter aandeel aan appartementsbouw. In vergelijking met andere landen was het belang van de appartementsbouw in Vlaanderen nog relatief beperkt. Dat is gebleken uit Europese cijfers van 2015.België bestond in 2015 wel voor een relatief groot aandeel uit halfopen en gesloten bebouwing (driegevel- en rijwoningen): voor ongeveer 35% van het woningpatrimonium tegenover 52% in Ierland en 60% in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, een land dat toch vaak uitgeroepen wordt tot verdichtingskampioen. Het Europese gemiddelde voor de halfopen en gesloten bebouwing bedroeg toen slechts 24%.

Maar de gesloten en halfopen woningen zijn in Vlaanderen nu blijkbaar op de terugweg. Vooral het aandeel van de gesloten woningen in het bestaande woningpatrimonium neemt sterk af: sedert 2001 met ongeveer 4%. Het beperkte aandeel van halfopen woningen daalt slechts licht. Als de tendens van de jongste jaren zich doorzet, worden flats in Vlaanderen vanaf 2022 het meest voorkomende woningtype. De VCB voorspelt dat in 2024 de appartementen een aandeel van 30% krijgen tegenover 29% voor open, 21% voor gesloten en 19% voor halfopen woningen.

Het is echter wel opvallend dat in Nederland het aandeel van de appartementsbouw in de nieuwbouwvergunningen vanaf 2015 opnieuw afneemt. Het lijkt erop dat de appartementsbouw er zijn limieten heeft bereikt.

Op basis van de bouwvergunningen die van 2013 tot 2018 werden toegekend, blijken de Vlaamse gemeenten die het grootste aandeel aan halfopen en gesloten nieuwe woningen goedkeuren (27% en meer) niet de dertien centrumsteden en evenmin de kustgemeenten te zijn. In die steden ligt het aandeel toegekende halfopen bebouwing steeds onder de 27%. Daar staat de appartementsbouw sterk. Vaker gaat het bij halfopen en gesloten nieuwe woningen om gemeenten in het buitengebied, maar dan minder in de Kempen en het noorden van Limburg omdat daar de open bebouwing sterk staat.

De groei van het aantal en het aandeel aan flatgebouwen beantwoordt aan een demografische vraag. Die wordt gekenmerkt door een stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens en van koppels zonder kinderen. Volgens de recentste bevolkingsprognose van het Federale Planbureau zal het aantal eenpersoonsgezinnen tegen 3030 met bijna 150.000 (of 16%) en het aantal koppels zonder kinderen met iets meer dan 75.000 (of 10%) toenemen. Tegelijk zal het aantal gezinnen met kinderen met zowat 45.000 (of 6%) afnemen.

Vooral alleenstaanden hebben het financieel moeilijker om een eigen woning met een groter stuk grond te verwerven. Daarom kiezen zij vaker voor een appartement of een rij- of hoekwoning dan voor een villa met een (grotere) tuin eromheen. In hun verkavelingen bieden woningbouwers in belangrijke mate nieuwe rij- en halfopen huizen aan. Open bebouwing komt nog zelden voor op verkavelingen.

Dergelijke verkavelingen met rij- en halfopen bebouwing dragen mee bij tot de verdichting, zoals Nederland heeft bewezen. Voor de opvang van de bijkomende bevolkingsgroei vervult de appartementsbouw een cruciale rol. Om tot leefbare wijken te komen vormen gesloten en halfopen woningen een belangrijke aanvulling.

Beide woontypes moeten kansen krijgen, zonder dat dit evenwel vanuit de overheid lineair kan worden opgelegd voor alle projecten. De locatie en de marktvraag zullen telkens bepalen welk woningtype waar best past.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste vijf maanden van dit jaar met 9% toegenomen tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 12.111 gebouwen. De toename is het sterkst in het Vlaamse Gewest, waar deze 9,4% bedroeg.[…]

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Turnhout krijgt 500 duurzame woningen

Turnhout krijgt 500 duurzame woningen

Meer artikels