Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Appartementen worden het dominante woontype

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Appartementen worden het dominante woontype

Meer dan zes op de tien nieuwe woonprojecten in Vlaanderen zijn appartementen, een trend die al sinds 2016 aan de gang is. Als dat ritme aanhoudt, zijn flats over drie jaar het dominante woontype in Vlaanderen, al blijven er grote regionale verschillen. In de stad Antwerpen zijn appartementen nu al het voornaamste woontype; Leuven en Gent volgen op de voet. De grootste toename zien we in en rond kleinere steden: sterke groeiers zijn de gemeenten in de omgeving van Sint-Niklaas, Brugge en Mechelen. In dezelfde regio’s bevinden zich echter evengoed gemeenten die nog vasthouden aan een traditionele mix van huizen, villa’s en appartementen. 
Het aantal vergunde nieuwe flats is de voorbije acht jaar fors toegenomen: van circa 16.000 in 2011 tot meer dan 31.000 in 2018. Deze toename vindt plaats in de grote steden, maar evenzeer in kleinere en middelgrote gemeenten die nu eveneens hun woonkernen aan het versterken zijn. In die kernen vinden we naast huizen ook vaak kleinere flatgebouwen met meer dan twee bouwlagen. Stadsvernieuwingsprojecten blijven niet langer beperkt tot de centrumsteden. 

Lokale verschillen 

Een voorbeeld van die sterke groei is te vinden in de regio Sint-Niklaas. Bijna alle omliggende gemeenten nemen het voortouw in de bouw van appartementen. Hetzelfde zien we in de regio Mechelen waar de omliggende gemeenten zich kenmerken door de realisatie van talrijke nieuwe flats en slechts een beperkte toename van het aantal nieuwe huizen. In het arrondissement Hasselt zijn het vooral de steden Genk en Hasselt die inzetten op appartementsbouw. De omliggende gemeenten houden vast aan een traditionele mix van woonvormen met veeleer een toename van het aantal huizen in onder meer Ham, Beringen en Zutendaal. 
 
In de regio Brugge zien we dan weer uiteenlopende trends. In de kleinere gemeenten en in Brugge zelf lijkt de appartementsbouw eerder te stagneren, terwijl in de middelgrote gemeenten zoals Jabbeke, Beernem, Zedelgem en in de kustgemeentes flats in de lift zitten. In de Brusselse rand is het beeld tweeledig: de gemeenten die grenzen aan Brussel kennen een sterke toename van appartementen, terwijl gemeenten verder van de rand zoals Hekelgem, Ternat, Roosdaal, Gooik en Pepingen maar ook Zemst en Steenokkerzeel een zeer beperkte toename noteren. 

Vlamingen en Nederlanders

In Nederland zie we de omgekeerde beweging: sinds 2015 overvleugelt het aandeel nieuwe flats in Vlaanderen (meer dan 60%) het tanende aandeel nieuwe flats in Nederland dat 40% bedraagt. Sterker nog: in heel België wonen 21,6 % van de gezinnen in een appartement terwijl dit in Nederland 18,9% is. 
 
De groei van het aantal appartementen heeft zich in Vlaanderen sterker doorgezet dan in de andere gewesten in ons land. Nieuwe projecten zijn vooral flats, al is de gemiddelde oppervlakte van nieuwe huizen eveneens gezakt van 210 m² in 1998 tot ongeveer 160 m² vandaag. Uit een recent rapport van de Vlaamse overheid blijkt bovendien dat 68% van de nieuwe woonprojecten gerealiseerd wordt op oude hergebruikte sites en dus geen extra ruimte innemen. 
 
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ijvert al langer voor 6% btw in heel Vlaanderen voor sloop en heropbouw. Dat moet de klimaat- en energiedoelstellingen ten goede komen, aangezien dit leidt tot meer vervangende nieuwbouw met een hogere energie-efficiëntie als gevolg. Tevens stimuleert dit het hergebruik van ruimte voor woonprojecten. De nieuwe heffing op meerwaarde die de Vlaamse regering in haar nieuwe plannen voorziet, werkt volgens de VCB dan weer averechts en zal kwaliteitsvolle verdichting eerder afremmen.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

In Waregem hebben burgemeester Kurt Vanryckeghem en een vertegenwoordiging van het schepencollege samen met directeur Bart Verschelde van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en de projectontwikkelaars Steenoven en Eribo, de[…]

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Mechelen renoveert leegstaande panden tot sociale huurwoningen

Mechelen renoveert leegstaande panden tot sociale huurwoningen

Meer artikels