Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Appartement afgewerkt in één week tijd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Appartement afgewerkt in één week tijd

Het voltallige team was aanwezig bij de huldiging na de recordactie.

© Isabelle Baes

Bouwonderneming Democo zette op de Rabotsite in Gent recent een opmerkelijk lean-experiment in gang. Het doel was de doorlooptijd voor de afwerking van een appartement terugdringen van 30 naar 9 dagen. Het projectteam en de onderaannemers overtroffen de stoutste verwachtingen en klokten af op 7,5 dagen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Het geheim achter dit succesvolle experiment was een doorgedreven voorbereiding en overleg.

 

Het experiment op de Rabotsite, waar WoninGent de bestaande woontorens vervangt door nieuwbouwappartementen, past in het lean werken bij Democo. Lean is een denk- en werkwijze gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Oorspronkelijk komt het uit de Japanse autoindustrie, maar het is de jongste jaren toepasbaar gemaakt voor de bouw en de industrie. Met dit continue verbeterproces stelt de aannemer zich tot doel de klantwaarde zo groot mogelijk te maken door tijdverspilling te vermijden.

Voor de eerste fase van de bouwwerf Rabot slaagde Democo er samen met zijn onderaannemers al in de gangbare doorlooptijd voor de afwerking van een appartement terug te dringen van 40 naar 30 dagen. De 131 appartementen werden zo in 160 werkdagen afgewerkt. Gedreven door het devies ‘Alles kan beter’ ging het projectteam de uitdaging aan om in een experiment de doorlooptijd nog verder terug te dringen.

“Tijdens het project maten we samen met onze partners in de zogenaamde multimomentopname hoeveel tijd gespendeerd werd aan klantwaarde en hoeveel aan nevenactiviteiten, verspilling in lean-termen. Op basis van die resultaten gingen we na hoe we verspilling maximaal konden reduceren en uit het kritieke pad van de productie konden halen. Die oefening zorgde voor de uitdaging om een appartement in minder dan tien dagen af te werken. Tijdens de gezamenlijke planningsdag bleek 8,5 dagen realistisch te zijn”, vertelt William Vander Bracht, lean-manager bij Democo.

“Het experiment startte op maandag 13 augustus. Tijdens het werk gaven de partners aan dat ze deze doorlooptijd nog eens met 24 uur konden inkorten. Woensdagavond legden de aannemers de laatste hand aan het appartement en donderdagvoormiddag kreeg dit nog een grondige poetsbeurt. Daarna kon de klok stopgezet worden op een doorlooptijd van 7,5 dagen, iets meer dan een volle week. Het geheim achter deze korte termijn is verregaand overleg tussen alle partijen”, geeft William Vander Bracht nog mee.

Geen kwaliteitsverlies

Democo gaat er prat op dat de kortere afwerktermijn geen invloed heeft op de kwaliteit van het geleverde werk. “We hebben de arbeidstijd immers niet teruggeschroefd, maar wel de tijd voor handelingen die geen klantwaarde opleveren; denk bijvoorbeeld aan het transport van het materiaal naar de bouwwerf. Zeker voor dit experiment hebben we er via de gedetailleerde voorbereiding voor gezorgd dat alle materialen tijdig aanwezig en efficiënt beschikbaar waren”, verklaart algemeen directeur Frederik Bijnens.

“Bovendien hebben we de planning zo opgesteld dat verschillende aannemers gelijktijdig in het appartement konden werken zonder elkaar te hinderen. Daartoe deelden we het appartement in diverse werkzones op. Voor iedere zone werd een planning tot op het kwartier opgemaakt. We merkten ook dat de aannemers door gelijktijdig te werken meer rekening hielden met elkaars werk”, vervolgt Bijnens.

Nuttige lessen

Het geslaagde experiment betekent niet dat Democo voortaan ieder appartement op 7,5 dagen zal opleveren. “Voor het experiment was er continue opvolging en controle op de werkzaamheden. Dat is in de praktijk niet mogelijk. We hebben wel zinvolle lessen geleerd om de manier van lean samenwerken te optimaliseren en zo de afwerktermijn toch nog gevoelig in te korten”, besluit William Vander Bracht.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar het woonproject Melkerij in de dorpskern van Achterbos, een gehucht van de gemeente  Mol. Projectontwikkelaar Durban Ground-up wil op de site 37 appartementen en negen woningen creëren en[…]

16/08/2022 |
Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Meer artikels