Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Anzegem wil gemeentediensten centraliseren in afgebrande kerk

Gerelateerde onderwerpen :

Anzegem wil gemeentediensten centraliseren in afgebrande kerk

De twaalfde-eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk aan het Dorpsplein in het centrum van Anzegem brandde op 16 oktober 2014 uit. Het grootste deel van dit beschermde monument en zijn inboedel ging verloren in de brand; enkel de sacristie en de kostbaarheden in de sacristie bleven gespaard. De gemeente is al langer op zoek naar een oplossing voor de te krap gehuisveste gemeentediensten en wil die nu centraliseren in en rond de kerksite.

Het zoeken naar een realistisch en kwalitatief antwoord op het ruimtelijke en programmatorische vraagstuk rond de afgebrande kerk vormt de inzet van een studieopdracht die op 1 september 2016 zal worden toegewezen aan de ontwerpers. De toewijzing van de opdracht aan de uitvoerders is gepland voor 1 augustus 2017. Het budget bedraagt 4.425.000 '.

Met een afnemend aantal kerkgangers en het huidige budgettaire klimaat is het niet meer opportuun om een geloofsplaats ter grootte van de originele Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk te voorzien. Door de centralisatie van haar diensten te combineren met de heropbouw van de kerk wil de gemeente Anzegem een financieel verantwoord locatiebeleid voeren: het samenleggen van verschillende budgetten moet een kwalitatief resultaat opleveren.

Daarom wordt een ontwerper of ontwerpteam gezocht voor de renovatie van het schip van de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk; het inbrengen van een deel van de liturgische ruimte in het schip van de kerk; het inbrengen van representatieve ruimtes voor de gemeente in het schip van de kerk; en een overdekte verbinding tussen het bestaande gemeentehuis en de nieuwe ruimtes in de kerk. De restauratie van het koor, de sacristie en de kerktoren maken geen deel uit van deze opdracht; die werd reeds gegund aan een gespecialiseerd team, waardoor wel een doorgedreven communicatie en afstemming tussen beide projecten nodig zal zijn. Deze ruimtes blijven bestemd als religieuze plek. Voorgaand werd een traject (inclusief ontwerpworkshops) doorlopen met het projectteam: de gemeente Anzegem, de kerkfabriek, de intercommunale Leiedal, de Dienst Onroerend Erfgoed, het bisdom Brugge, de provincie West-Vlaanderen en Ruimte Vlaanderen. De resultaten hiervan vormen de basis voor de projectdefinitie. Voor het schip van de kerk werkte het projectteam een voorstel uit voor een 'multifunctioneel gebruik' en een 'gedeeld gebruik'.

Het 'multifunctioneel gebruik' heeft betrekking op een gedeelte van de gelijkvloerse oppervlakte van het schip. Deze ruimte van ongeveer 350 m² zal dienst doen als liturgische ruimte, maar kan ook worden ingezet als multifunctionele gemeenschapszaal voor allerlei socio-culturele activiteiten. Voorts stelt het projectteam voor om in een deel van het schip 'gedeeld gebruik' te realiseren. Het gemeentebestuur kampt immers met plaatsgebrek. Het voorzien van ruimte in het schip voor politieke en ceremoniële functies (gemeenteraadszaal, trouwzaal, ') zou een ideale oplossing zijn.

Wat de ruimtelijke verdeling kan zijn tussen de zone voor gedeeld gebruik en de zone voor herbestemming en hoe dit architecturaal wordt ingevuld, is niet uitgeklaard. Dat de liturgische ruimte volledig wordt afgescheiden van de gemeentehuisfunctie, staat voor iedereen vast.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels