Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpse haven beleeft vijfde recordjaar op rij

Antwerpse haven beleeft vijfde recordjaar op rij

© Sebastian Vervenne

De Antwerpse haven boekt voor het vijfde jaar op rij een recordoverslag. Het afgelopen jaar werden 223.606.610 ton goederen behandeld, een stijging van 4,4%. Nagenoeg alle sectoren leverden een uitstekend jaarrapport af: containers gingen er in tonnage met 4,3% op vooruit (123 miljoen ton), vloeibaar massagoed, zoals aardoliederivaten, dikte verder aan met +5,7% (73,1 miljoen ton), conventioneel stukgoed, zoals staal, ging er met +4,8% (10,3 miljoen ton) op vooruit en ro/ro sloot het lijstje van groeiers af met +10,5% (5,1 miljoen ton). Enkel het droog massagoed, zoals kolen en ertsen, bleef in de tabellen achterop en liet een daling van -3,7% (12,2 miljoen ton) optekenen.

“Een jaar afsluiten met zulke mooie groeicijfers geeft vertrouwen voor de toekomst. Ook onze bedrijven geloven onverminderd in de troeven en sterktes van Antwerpen, wat blijkt uit de talrijke investeringen die we in 2017 mochten verwelkomen. In 2018 willen we voort borduren op het elan van het afgelopen jaar. Dat betekent dat we de wereld als schaal nemen voor onze beslissingen, waarbij het maximaal faciliteren van onze klanten het uitgangspunt is”, stelt Jacques Vandermeiren, ceo van het Havenbedrijf Antwerpen.

Containers

De containertrafiek steeg in 2017 met 4,3% in ton (122.969.409 ton) en met 4,1% in TEU (10.450.897 TEU, waarbij TEU de standaardmaat van een container is). Het laatste kwartaal van 2017 scoorde op jaarbasis relatief gezien het beste met een groei van 7% (in TEU) ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar voordien. Daarnaast telde het voorbije jaar drie maanden (mei, augustus en oktober) met een absolute recordbehandeling van meer dan 900.000 TEU.

Wat vaargebieden betreft ging Antwerpen er vooral in Noord-Amerika (+11,6%), Latijns-Amerika (+8,5%) en het Verre Oosten (+7,7%) op vooruit. De VS toont een +9,7% groei in beladen containers en met een toename van de aanvoer hiervan met +10,4% zit de export vanuit de VS duidelijk in de lift. In Europa, het grootste vaargebied voor Antwerpen, verliest de haven trafiek (-3,6%), wat te verklaren valt door een verlies in aanvoer van transhipmentlading.
“Het gunstige economische klimaat, in combinatie met de allianties die voor hun aanlopen resoluut voor Antwerpen blijven kiezen, maakt dat de containerbehandeling in Antwerpen de wind in de zeilen heeft. Ook voor de komende jaren verwachten we nog steeds groei in de behandeling van containers, vandaar dat we ook in 2018 volop blijven inzetten op het voorzien van extra capaciteit voor de behandeling van containers in Antwerpen”, zegt Jacques Vandermeiren.

De Vlaamse regering maakt in de loop van dit jaar bekend welke oplossing zij kiest om Antwerpen te voorzien van die broodnodige extra containercapaciteit. “Voor ons is er slechts één keuze mogelijk, en dat is het Saeftinghedok. Deze piste scoort het beste zowel wat betreft het voorzien van voldoende capaciteit, operationele haalbaarheid als belangstelling vanuit de markt”, benadrukt Vandermeiren. “Dankzij het extra getijdendok kunnen we de positie van onze haven als motor van de economie, van welvaart en van werkgelegenheid voor onze regio verder versterken.”

Nog dit jaar zullen Antwerpen en Zeebrugge in alle openheid verder nagaan hoe beide havens kunnen samenwerken. Geen enkel scenario wordt uitgesloten, maar het moet duidelijk zijn dat zowel uit alle voorafgaande studies als uit het actorenoverleg in het kader van ECA gebleken is dat Zeebrugge geen oplossing is voor de vraag naar extra capaciteit die in Antwerpen voorligt.

Breakbulk

Het roro-verkeer maakte in 2017 een stevige klim: +10,5% tot 5.052.403 ton. Het aantal behandelde auto’s steeg met +4% tot 1.238.128 eenheden.

Het conventioneel stukgoed gaat er flink op vooruit in vergelijking met het jaar daarvoor. Eind 2017 stond er een overslag van 10.273.369 ton in de tabellen, goed voor een stijging van 4,8%. In dit segment is er een vooral een groei te noteren in de aan- en afvoer van ijzer en staal (+7,8% tot 8.350.565 ton). Vorig jaar zat er een zeer sterke groei in de aanvoer van ruw ijzer en staal uit India (+91% of +520.209 ton).

Ook de import van staal uit landen als Zuid-Korea, Taiwan, Vietnam en dichterbij Turkije nam in 2017 toe als gevolg van een beter draaiende staalindustrie en compenseerde op die manier een daling van de aanvoer van staal uit China (-44% of -657.308 ton). De antidumpingmaatregelen die Europa heeft genomen om de import van Chinees staal dat onder de marktprijs wordt verkocht te beperken, zijn een verklaring voor deze evolutie.

Vloeibaar massagoed

De overslag van vloeibaar massagoed eindigde in 2017 op +5,7% groei (73.134.912 ton). Het laatste kwartaal van 2017 was het beste ooit voor dit segment. De stijging in de totale overslag van vloeibare bulk wordt gedreven door een stijging in de behandeling van ruwe aardolie met maar liefst 49,9% (5.963.279 ton). Ook de behandeling van aardoliederivaten, goed voor bijna drie kwart van het totaal binnen dit segment, ging er in 2017 andermaal op vooruit: +3,1% tot 52.939.495 ton.

Droog massagoed

Droog massagoed ging er het voorbije jaar met 3,7% op achteruit (12.176 ton). De overslag van meststoffen, de grootste categorie binnen het droog massagoed, nam toe met 3,7% (3.734.661 ton). De overslag van ertsen groeide met 12,7% (2.385.536 ton). Aan de andere kant van het spectrum noteren we een blijvende daling in de overslag van kolen met 54,2% (477.515 ton).

Zeeschepen

In 2017 deden 14.223 zeeschepen (-1,7%) Antwerpen aan. De bruto tonnenmaat van de schepen die Antwerpen aanliepen, steeg met 1,4% tot 406.762.315 BT.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft zopas de definitieve vaststelling van het prup Omleidingsweg Anzegem goedgekeurd. De aanleg van de ringweg zal door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer gebeuren, omdat de provincie niet langer[…]

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Meer artikels