Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpse fietshelling kost 1,88 miljoen €

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Antwerpse fietshelling kost 1,88 miljoen €

Het definitieve ontwerp van de fietshelling van de Parkbrug in Antwerpen (zijde Eilandje) werd zopas goedgekeurd. De fietshelling komt in het binnengebied tussen de Italiëlei, de Londonstraat en de Entrepotkaai.

Ze wordt 140 m lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een lichte staalstructuur. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. Als alles goed verloopt, kunnen de werken ten vroegste starten in april 2018. Voor deze fietshelling is er een budget van 1.883.891 €.

De Parkbrug is sinds juli 2016 een verkeersveilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Ze overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats.“Om de doorstroming voor fietsers te optimaliseren, werd er via een haalbaarheidsstudie onderzocht of een fietshelling voor de Parkbrug aan de kant van het Eilandje mogelijk is. Daaruit bleek dat een lusvormige variant het best scoort op de verschillende aspecten. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen, en de start ervan is voldoende breed gemaakt om de toegang vanuit verschillende richtingen mogelijk te maken. De fietshelling zal uitgevoerd worden in een lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. Het fietspad zelf wordt aangelegd in gietasfalt”, aldus de Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

Bouwvergunning

Na de goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt de bouwvergunning ingediend. Parallel aan het vergunningstraject wordt de aanbestedingsprocedure gestart om aansluitend bij het afleveren van de stedenbouwkundig vergunning de werken te kunnen starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting minstens één jaar in beslag nemen en kunnen ten vroegste starten in april 2018. De Parkbrug en de nieuwe fietshelling zijn ontworpen door Ney & Partners.

 
 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Ney & Partners ontwerpt nieuwe Krugerbrug

Ney & Partners ontwerpt nieuwe Krugerbrug

De stad Antwerpen heeft het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor de bouw van een nieuwe Krugerbrug voor fietsers en voetgangers in Hoboken. Eens het ontwerp klaar is kan eind 2020 een omgevingsvergunning gevraagd[…]

Derde kolk Prinses Beatrixsluis is klaar

Derde kolk Prinses Beatrixsluis is klaar

Nieuwe parkings zuiveren sanitair afvalwater

Nieuwe parkings zuiveren sanitair afvalwater

Ecobeton water technologies innoveert met design stadsmeubilair

Ecobeton water technologies innoveert met design stadsmeubilair

Meer artikels