Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Foto's: ION

De bank KBC heeft het consortium APB - Libreco - Monument Vandekerckhove - MRT aangesteld voor de integrale sanering, renovatie en herontwikkeling van de KBC-toren in Antwerpen, beter bekend als de Boerentoren. KBC heeft de toren verkocht aan Fernand Huts van de Katoen Natie Groep. Samen met projectontwikkelaar ION wil de nieuwe eigenaar het iconische torengebouw een nieuwe bestemming geven, waarbij wonen, winkelen, werken en cultuur worden gecombineerd.
 

 

Eind 2019 schreef KBC een offerte-aanvraag uit voor een volledige sanering van het gebouw door een gespecialiseerde asbestverwijderaar. Daarnaast bekeek de bank de optie van een mogelijk partnerschap en toetste ze de mogelijkheid af waarbij een vastgoedontwikkelaar de herontwikkeling van de toren zou aanpakken, in plaats van dat KBC eigenaar zou blijven van het gebouw, het zelf zou saneren en vervolgens renoveren. Verscheidene gespecialiseerde firma’s reageerden op het aanbestedingsdossier. Er was ook interesse van verschillende vastgoedontwikkelaars voor de herontwikkeling en/of verkoop van het gebouw.
 
Na de sanering zal de toren zich in quasi ruwbouw(casco)staat bevinden, waardoor de daaropvolgende renovatie eigenlijk bijna kan worden beschouwd als een nieuwbouwproject. Daarom besliste KBC om het gebouw te verkopen aan de Katoen Natie Groep. Dat gebeurde na een grondige evaluatie van de verschillende herontwikkelingsvoorstellen en na overleg met de stad Antwerpen, de Antwerpse Stadsbouwmeester en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. De KBC-toren was al sinds 1930 eigendom van KBC. De bank wil niet communiceren over het aankoopbedrag.
 
KBC hoopt nog vóór het einde van dit jaar de definitieve verkoopovereenkomst te kunnen sluiten, zodat de saneringswerken zoals gepland reeds volgend voorjaar kunnen starten. KBC wacht ook nog op een goedkeuring door de stad Antwerpen met betrekking tot de overdracht van de historische concessies die verbonden zijn aan het gebouw.
 
Vastgoedontwikkelaar ION zal optreden als projectmanager voor de Katoen Natie Groep. Die wil de toren omvormen tot een cultuurtoren aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning. Met zijn ruimtes voor onder meer tijdelijke en langdurige tentoonstellingen, kunstdepots, een restauratieatelier, een beeldentuin, een filmzaal, panoramazalen, een auditorium en een boekhandel krijgt de nieuwe cultuurtoren een plaats tussen de andere grote Antwerpse erfgoed- en cultuurinstellingen.

Sanering

ION zal eerst een grondige en kwaliteitsvolle sanering laten doorvoeren door een consortium van gespecialiseerde firma’s, de Tijdelijke Maatschap Asbest Partners België bv (APB), Libreco nv, Monument Renovatie Technieken nv (MRT) en Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster, dat door KBC zelf werd aangesteld voor de uitvoering van de afbraak-, asbestsanerings- en stabiliteitswerken aan de KBC-toren.
 
KBC heeft voor deze sanering de omgevingsvergunning van de stad Antwerpen al op zak en zal ook kwaliteitscontroles van de asbestsaneringen uitvoeren. Deze werken, die in het voorjaar 2021 beginnen, zullen 36 maanden duren. Aansluitend zal ION instaan voor de verdere herontwikkeling.
 
De partners van de Tijdelijke Maatschap verzorgden in het verleden in Brussel al de restauratie van het Museum voor Schone Kunsten (KMSKB), de renovatie van de Nationale Bank (NBB), de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en de asbestsanering van de Leopold 2- tunnel. Tevens werkten ze samen bij de restauratie en renovatie van het  stadhuis in Antwerpen. Andere referenties zijn de asbestsanering van voormalige oorlogsschepen van de Franse marine in Gent, de restauratie, renovatie en nieuwbouw van de hoofdzetel van Cera in Leuven, de herbestemming en restauratie van het Predikherenklooster in Mechelen en de asbestsanering van het Universitair Ziekenhuis (UZ) van Antwerpen en Gent.
 
Fernand Huts, voorzitter en CEO van de groep Katoen Natie legt uit waarom dit project hem nauw aan het hart ligt. “Als geboren Antwerpenaar, opgegroeid in de Seefhoek en geschoold in het Sint-Jan Berchmanscollege aan de Meir, heb ik een grote verbondenheid met ’t Stad en haar iconen. Met Katoen Natie geven we de Boerentoren een nieuwe dynamiek met een culturele onderbouwing. De toren krijgt een plaats tussen de andere grote Antwerpse erfgoed- en cultuurinstellingen. Het wordt een geschenk aan de Antwerpenaren, de Vlamingen en de internationale bezoekers. We willen een zo groot mogelijk deel van de toren voor het publiek openstellen. Dankzij zijn toegankelijkheid en nieuwe functies wordt de Boerentoren in de toekomst een echt en wezenlijk onderdeel van de stedelijke samenleving en een gebouw waarop iedereen fier kan zijn”, aldus Fernand Huts.
 
“We wisten meteen dat het niet eenvoudig zou zijn om als winnaar uit de aanbestedingsprocedure te komen. Door de grootschaligheid van dit project beslisten we vrij snel om op zoek te gaan naar een partner, bij voorkeur iemand die kan zorgen voor Vlaamse verankering. Ik dacht meteen aan Fernand Huts en de groep Katoen Natie waar ik mijn loopbaan begon. We kwamen snel tot een akkoord om in dit project als partners op te treden”, verklaart Demuynck.
 
ION fungeert in dit project als projectontwikkelaar en zal het grootschalige project van A tot Z op maat ontwikkelen voor de groep Katoen Natie die optreedt als langetermijninvesteerder. ION is een Vlaamse projectontwikkelaar met kantoren in Waregem, Brussel en Antwerpen. Met een team van ongeveer honderd medewerkers ontwikkelen ze in heel België projecten, tot dusver goed voor een totale marktwaarde van 2 miljard €. De KBC-Toren wordt de grootste uitdaging tot nog toe.
 
Concreet zal cultuur de centrale motor van de toren worden, gecombineerd met toekomstgerichte retail op het gelijkvloers en de eerste verdieping (langs de Schoenmarkt, de Meirbrug en de Eiermarkt). Bezoekers zullen doorheen het gebouw kunnen wandelen. Er komt ook een mix van ‘food & leisure’ als bron van beleving, terwijl in het smalle gedeelte van de toren (vanaf de elfde tot de 23ste verdieping) net zoals vroeger appartementen worden voorzien.
 
Op de drie hoogste verdiepingen komen er ook een observatorium en een panoramazaal die integraal deel uitmaken van de culturele werking en publiek toegankelijk worden zodat iedereen kan genieten van het uitzonderlijke 360° uitzicht. Het KBC-logo blijft zichtbaar op de toren zichtbaar en op het gelijkvloers zal de bank een kantoor behouden.

Eerste wolkenkrabber van Europa

Toen de Boerentoren in 1931 werd voltooid, was het meteen ook de eerste wolkenkrabber van het Europese continent. De toren was op dat moment 87,5 m hoog. In Antwerpen was destijds alleen de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal nog hoger. In hetzelfde jaar werd ook het Empire State Building in New York geopend. Dat was met zijn 381 meter 40 jaar lang de hoogste wolkenkrabber ter wereld.
De Antwerpse wolkenkrabber werd eerst het ‘Torengebouw’ genoemd, maar kreeg al snel de spotnaam ‘Boerentoren’. Die naam verwees naar de betrokkenheid van de toen nog Belgische Boerenbond die de bouwheer van het project, de Algemeene Bankvereeniging, controleerde. Vele jaren later werd de naam Boerentoren algemeen goed.
In de periode 1975-1976 werd de top van het de KBC-toren verbouwd en werd de Boerentoren nog eens een tiental meters hoger. Vandaag is de wolkenkrabber ongeveer 96 m hoog. Intussen is de Boerentoren echter niet meer het hoogste gebouw van de Scheldestad. Dat is sinds 2019 de Antwerp Tower, met een hoogte van 100,7 m.
Sinds de zomer van 1981 is de Boerentoren, omwille van zijn historische waarde voor de stad Antwerpen en Vlaanderen, een beschermd monument. De bescherming betreft de gevels en de bedaking van het torengebouw.
De toren bevat;
• 3.500 ton staal
• 500 ton betonijzer
• 430.000 klinknagels
• 180.000 bouten
• 3.500.000 Boomse bakstenen
• 350.000 Schwenstein-stenen voor de binnenmuren –
• 3.550 ton cement
• 5.000 m³ Rijnkiezel
• 6.000 m³ rivierzand
• 1.400 m³ witte bourgondische steen

Technische partners ION

Behalve door experts van de KBC-groep, Katoen Natie en de stad Antwerpen, liet ION zich voor de realisatie van het dossier bijstaan door de volgende technische partners:
• LiPS (stedenbouwkundig bureau)
• Arup (design consultant)
• Conix RDBM (architect)
• Origin (architect erfgoed)
• Dr. Paul Huvenne (museum- en cultuurexpert)
• Dr Katharina Van Cauteren (museum- en cultuurexpert)
• JLL (consultant retail)
• Creneau International (consultant Food & Leisure)
• B2ASC (specialist asbestwerken)
• BM Engineering (studiebureau technieken)
• Ney partners (qtabiliteitsingenieur)
• Triple B advisors (bouwkostenmanager)
• Daidalos peutz (studiebureau bouwfysica)
 
https://youtu.be/yQMuAxW4YQE
Foto’s: ION
Davy Demuynck, de CEO van ION, is heel tevreden dat zijn bedrijf de iconische toren mag herontwikkelen in opdracht van en in samenwerking met de Katoen Natie Groep.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels