Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerps stadhuis staat voor omvangrijke restauratie

Antwerps stadhuis staat voor omvangrijke restauratie

Het stadhuis van Antwerpen is toe aan een grondige restauratie. Via een open oproep schreef de stad een wedstrijd uit voor een restauratieconcept. Ontwerpteam Huis Van De Stad kwam als winnaar uit de bus. Het stadhuis moet tegen 2021 een hedendaags en open huis van bestuur worden.

Het pas voorgestelde concept van ontwerpteam Huis Van De Stad is een eerste stap in de restauratie van het stadhuis. De komende twee jaar worden de criteria scherpgesteld, de restauratieopties bepaald (in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed), de plannen uitgetekend en het uitvoeringsdossier gemaakt.

Verwacht wordt dat vanaf 2018 de werken in het stadhuis worden gestart. Ondertussen vinden reeds de meest noodzakelijke onderhoudswerken aan het gebouw plaats. Huis Van De Stad is een ontwerpteam dat bestaat uit verschillende bureaus met elk hun eigen expertise: Hub, Origin, Bureau Bouwtechniek, RCR, BAS, Daidalos Peutz, FPC.

Het stadhuis van Antwerpen is toe aan een grondige restauratie: het goudlederen behang komt los van de muren, het klimaatsysteem werkt niet optimaal, de tweede verdieping is gestript en staat leeg. De restauratie gaat een stap verder dan enkel herstellen. Na de restauratie moet het stadhuis een open huis zijn, een icoon van waardevol onroerend erfgoed op de Grote Markt, een huis waar een politiek beleid wordt vormgegeven en bovendien ook een duurzaam gebouw.

Om deze ambitie waar te maken, schreef de stad Antwerpen een architectuur- en restauratieopdracht uit via de procedure van de open oproep van de Vlaamse bouwmeester.

Restauratieconcept

Het winnende concept toont, zoals Christoph Grafe, één van de juryleden, het verwoordde 'een intelligente nederigheid tegenover het gebouw'. Het ontwerpteam vertrekt vanuit de door de eeuwen heen opgebouwde en zichtbaar rijke materiële gelaagdheid van het gebouw.

Centrale ingang

Het ontwerpteam stelt voor om de centrale inkomhal, die zich nu aan de zijde van de Suikerrui bevindt, weer naar de Grote Markt te brengen. Daarnaast wordt ook het geheel van gangen en kamertjes op het gelijkvloers samengevoegd, zodat een centrale foyer ontstaat.

Aan de kant van de Suikerrui en de Grote Markt worden de lokalen opengesteld voor lezingen, tentoonstellingen, voorstellingen en andere activiteiten. Voorts worden op het gelijkvloers enkele stadsdiensten ondergebracht.

Verlicht Verdiep

Op de tweede verdieping vinden de meest ingrijpende wijzigingen plaats. Het ontwerpteam stelt daarbij de erfgoedwaarde steeds voorop, maar architect Bart Biermans geeft ook aan dat je moet 'snoeien om te bloeien'. Het ontwerpteam ziet het gebruik van de tweede verdieping als beleidsruimte dan ook als dé grote verandering van de geplande restauratie en herinrichting en vergelijkbaar met de verbouwing in de negentiende eeuw. Het ontwerpteam vindt het belangrijk om de tweede verdieping dezelfde waarde te geven als 't Schoon Verdiep. Het wordt door hen omgedoopt tot 't Verlicht Verdiep. In het nieuwe ontwerp worden namelijk aan weerszijden van de centrale koepel nieuwe, dubbelhoge ruimtes opgetrokken die ruimtelijk verwijzen naar de gemeenschappelijke zones op de eerste verdieping. Dankzij deze dubbelhoge ruimtes valt heel veel daglicht binnen en worden de omliggende daken en de klokkentoren weer zichtbaar gemaakt.

De huidige koepel bestaat uit twee delen die boven elkaar staan met ertussen een grote verloren ruimte waar de oorspronkelijke buitengevels van het historische binnenplein nog zichtbaar zijn.

De bovenste beschermende koepel wordt afgebroken en bovenop de historische glas-in-loodkoepel geplaatst. Hierdoor worden de historische gevels, hun kroonlijsten en de klokkentoren weer volledig zichtbaar.

Schoon Verdiep

De nieuwe uitstraling van de tweede verdieping wordt in enkele vormelijke details doorgetrokken naar 't Schoon Verdiep op de eerste verdieping. 't Schoon Verdiep wordt hersteld om zijn erfgoedwaarde te behouden.

Terug naar 1565

Ook de buitengevel wordt gerestaureerd. Hiervoor baseert het ontwerpteam zich op een gravure uit 1565 waarin het oorspronkelijke kleurenpalet duidelijk te zien is. Het behoud van de erfgoedwaarde staat ook bij deze ingreep op de eerste plaats.

Om architecturaal erfgoed en duurzaamheid op elkaar af te stemmen, wordt gebruik gemaakt van de Breeam-methode. Dit is een wereldwijd erkend attest dat toegekend wordt aan duurzame gebouwen. De methode geeft een indicatie van de ingrepen die mogelijk zijn voor de verduurzaming van een gebouw. In Antwerpen vormt het stadhuis een testproject.

Germaine Kruip

Het ontwerpteam stelt ten slotte voor om hedendaagse kunst te integreren in de architectuur van het stadhuis. Hiervoor werkt Huis Van De Stad samen met kunstenares Germaine Kruip. Zij zal een dialoog tot stand brengen tussen heden en verleden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse