Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerps havenbestuur vraagt Saeftinghedok

Het bestuur van de Antwerpse haven stelt dat er tegen 2020-2021 nood zal zijn aan bijkomende capaciteit voor containerbehandeling in de vorm van een eerste fase van het Saeftinghedok. Aan de Vlaamse regering wordt gevraagd om te starten met de onteigeningen in het dorp Doel die de aanleg van het dok mogelijk maken.

'Uit de resultaten van de maatschappelijke kosten baten analyse (mkba) blijkt dat de realisatie van de eerste fase van het dok een maatschappelijk zeer rendabel project is. Ook over de timing is de mkba duidelijk: het optimale tijdstip voor de realisatie van de eerste fase is zo snel als technisch mogelijk', stelt het Antwerpse havenbestuur.

Zo snel mogelijk

'Rekening houdend met een jaarlijkse groei van 5% in de behandeling van containers, wordt al binnen twee tot vier jaar de kritische drempel van 80% capaciteit bereikt. Het overslagvolume kan dan nog binnen de reserve van 20% voortgroeien, maar er ontstaan in toenemende mate congestieproblemen en het wordt moeilijker om nieuwe klanten aan te trekken. Het kunnen blijven faciliteren van de lange termijn groei van rederijen is essentieel voor een haven als Antwerpen die opereert in een internationale en competitieve omgeving waarin het behoud van een toppositie een dagelijkse uitdaging en geen verworven goed is', besluit het havenbestuur.

Blikken

Behalve de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok moet het project ook de ontwikkeling omvatten van de niet-maritieme zones tussen de Blikken en de maximale intekening van het Saeftinghedok met achterliggende terminalterreinen. Het havenbestuur vraagt de Vlaamse regering om de noodzaak van het project en de dwingende timing ervan te onderschrijven en de noodzakelijke onteigeningsplannen uit te voeren en de verwervingen van de gronden voort te zetten.

Monumenten

Voorts moet de Vlaamse regering de natuurkerngebieden Nieuw Arenberg fase 1 en Doelpolder tijdig realiseren en de monumenten van Doel (Hooghuis, molen en kerkorgel) verplaatsen. Andere maatregelen zijn de realisatie van de westelijke ontsluiting naar de E34 en baggerwerken voor de maritieme toegang tot het Saeftinghedok en voor het dok.

Ten slotte vraagt het havenbestuur aan de Vlaamse regering om reeds kredieten vast te leggen voor de financiering van die projectonderdelen van het Saeftinghedok waarvoor het Vlaamse Gewest verantwoordelijk is.

Delwaidedok

Aan het Delwaidedok komt een project van Energy Recovery Systems (ERS). Dit project bleek na een marktbevraging inhoudelijk het meest geschikte project voor de invulling van het Delwaidedok. Op 15 ha komt een fabriek die plastic afval omzet naar grondstoffen voor de chemische industrie. ERS zou meer dan 3 miljard ' investeren in de nieuwe fabriek.

Opel-terreinen

De marktbevraging voor een nieuwe industriële invulling voor de voormalige Opel-fabriek, nu de Churchill Industrial Zone genoemd, in de Antwerpse haven heeft nog geen kandidaten opgeleverd. Deze marktbevraging wordt met twee jaar verlengd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette