Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen werkt aan groenplan

De stad Antwerpen werkt aan een plan voor de ontwikkeling van groen in de stadsregio. Het schepencollege keurde een voorontwerp goed van dit groenplan, dat de titel 'Levendig Landschap' kreeg. Het groenplan moet een instrument worden waarmee bepaald wordt hoeveel en welke soort groene ruimte op een welbepaalde plaats wenselijk is om een evenwichtige en kwalitatieve leefomgeving te behouden.

Antwerpen is begonnen met een groenplan op stadsniveau. Later worden tien lokale groenplannen uitgetekend: één voor elk van de negen districten en één voor de haven, telkens in samenspraak met de districten en het havenbedrijf. Elk groenplan moet een visie op de ontwikkeling van de groenstructuur bevatten en een programma met ingrepen die cruciaal zijn om deze visie te realiseren. Het bovenlokale groenplan focust op districtsoverschrijdende kwesties en zal een globaal, stadsbreed beleidskader vormen. De lokale groenplannen worden hiervan een verfijning tot op het niveau van straten, parken en groene gebieden. Ze zullen bv. richtlijnen voor diverse groenprojecten bevatten.

De bovenlokale groenstructuur van Antwerpen is opgebouwd uit veertien samenhangende landschappen, die elk een bepaalde rol ten aanzien van de stad vervullen. Zo zijn de kasteelparken veelal gericht op recreatie langs historisch erfgoed.

Antwerpenaars bezoeken ze om te wandelen, te sporten of andere stadsbewoners te ontmoeten. In Laagland (de open ruimte tussen Ekeren en Merksem) staat water centraal. Dat is te zien in de fauna en flora en in de inrichting van het groen met poelen, grachten, enz.

De verschillende functies van groen moeten in de toekomst behouden blijven en zo mogelijk verbeteren. Waar mogelijk worden maatregelen genomen om de landschappen te beschermen, te versterken of te transformeren in het gewenste soort landschap.

Gespreid over deze landschappen werden tien plaatsen onderzocht die een strategisch belang hebben voor de versterking van de stedelijke groenstructuur. Ze gaan elk ook in op een welbepaald onderwerp, zoals vegetatie, edu-creatie, beleving, '. Jachthavenslinger op Linkeroever onderzoekt bv. hoe een opwaardering van de typische duinenvegetatie kan bijdragen tot de kwaliteiten van Sint-Anneke. Deze zaken dienen als basis voor de opbouw van een groenstrategie en richtlijnen.

Het voorontwerp dat nu is goedgekeurd, vormt een kaart voor de gewen­ste groenstructuur. Deze zomer gaat het voor advies naar de districten, de hogere overheid, betrokken adviesraden, belangenverenigingen en randgemeenten. Ook bewoners en groengebruikers worden bevraagd. In augustus en september organiseert de stad samen met Natuurpunt, Antwerpen aan 't Woord en het stedelijk wijkoverleg inspirerende wandelingen en in het najaar komt er een stadsdebat.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over