Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen werkt aan groenplan

De stad Antwerpen werkt aan een plan voor de ontwikkeling van groen in de stadsregio. Het schepencollege keurde een voorontwerp goed van dit groenplan, dat de titel 'Levendig Landschap' kreeg. Het groenplan moet een instrument worden waarmee bepaald wordt hoeveel en welke soort groene ruimte op een welbepaalde plaats wenselijk is om een evenwichtige en kwalitatieve leefomgeving te behouden.

Antwerpen is begonnen met een groenplan op stadsniveau. Later worden tien lokale groenplannen uitgetekend: één voor elk van de negen districten en één voor de haven, telkens in samenspraak met de districten en het havenbedrijf. Elk groenplan moet een visie op de ontwikkeling van de groenstructuur bevatten en een programma met ingrepen die cruciaal zijn om deze visie te realiseren. Het bovenlokale groenplan focust op districtsoverschrijdende kwesties en zal een globaal, stadsbreed beleidskader vormen. De lokale groenplannen worden hiervan een verfijning tot op het niveau van straten, parken en groene gebieden. Ze zullen bv. richtlijnen voor diverse groenprojecten bevatten.

De bovenlokale groenstructuur van Antwerpen is opgebouwd uit veertien samenhangende landschappen, die elk een bepaalde rol ten aanzien van de stad vervullen. Zo zijn de kasteelparken veelal gericht op recreatie langs historisch erfgoed.

Antwerpenaars bezoeken ze om te wandelen, te sporten of andere stadsbewoners te ontmoeten. In Laagland (de open ruimte tussen Ekeren en Merksem) staat water centraal. Dat is te zien in de fauna en flora en in de inrichting van het groen met poelen, grachten, enz.

De verschillende functies van groen moeten in de toekomst behouden blijven en zo mogelijk verbeteren. Waar mogelijk worden maatregelen genomen om de landschappen te beschermen, te versterken of te transformeren in het gewenste soort landschap.

Gespreid over deze landschappen werden tien plaatsen onderzocht die een strategisch belang hebben voor de versterking van de stedelijke groenstructuur. Ze gaan elk ook in op een welbepaald onderwerp, zoals vegetatie, edu-creatie, beleving, '. Jachthavenslinger op Linkeroever onderzoekt bv. hoe een opwaardering van de typische duinenvegetatie kan bijdragen tot de kwaliteiten van Sint-Anneke. Deze zaken dienen als basis voor de opbouw van een groenstrategie en richtlijnen.

Het voorontwerp dat nu is goedgekeurd, vormt een kaart voor de gewen­ste groenstructuur. Deze zomer gaat het voor advies naar de districten, de hogere overheid, betrokken adviesraden, belangenverenigingen en randgemeenten. Ook bewoners en groengebruikers worden bevraagd. In augustus en september organiseert de stad samen met Natuurpunt, Antwerpen aan 't Woord en het stedelijk wijkoverleg inspirerende wandelingen en in het najaar komt er een stadsdebat.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code