Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

De stad Antwerpen lanceert een innovatietraject voor ontwerpers en planners over het inrichten van plekken met een aangenaam geluidsklimaat. Het schepencollege keurde vijf pilootprojecten goed in de districten Antwerpen, Wilrijk, Berchem, Hoboken en Borgerhout. Die kunnen tot eind 2023 rekenen op externe begeleiding door experten inzake geluid. Alle vijf krijgen ze een actieplan op maat.

In een grote stad is er nood aan plekken waar bewoners zich kunnen terugtrekken om even aan de drukte te ontsnappen. Zogenaamde ‘luwte- en geluidsplanning’, waarbij een aangenaam geluidsklimaat wordt ingericht, draagt daartoe bij. Daar horen zowel rustige als levendige plekken bij. 
 
Het innovatietraject wil ontwerpers en planners inzichten over dit thema verschaffen. Zij kunnen ontdekken welke maatregelen bijdragen aan een gezond geluidsklimaat en kunnen die kennis meenemen naar volgende projecten.
 
In het verkennend traject werden de betrokken stadsdiensten, districten en partners samengebracht en bevraagd, wat resulteerde in bijna zestig projectideeën. De vijf pilootprojecten zijn de volgende:

Stuivenbergziekenhuis, Moorkensplein, Copernicus

De drie projecten Stuivenbergziekenhuis, Moorkensplein en Copernicus liggen in dichtbebouwde stadsdelen. Ze krijgen in een gezamenlijk traject ondersteuning, met de focus op het creëren van extra luwteplekken in de beschutte buitenruimtes tussen de omliggende gebouwen en in de omliggende parkruimtes aan de straatkant.

Luwte-as centrum Wilrijk

Dit project bestaat uit verschillende deelprojecten die het centrum van Wilrijk van west naar oost doorsnijden. Naargelang de fasering van de deelprojecten zal de stad onderzoeken hoe ze het geluidsklimaat en het luwtepotentieel kan verbeteren, of hoe de geplande ingrepen kunnen bijdragen aan een aangename geluidskwaliteit. Over de deelprojecten heen onderzoeken de stad en het district hoe het concept van een gecombineerde luwte-as vorm kan krijgen.

Park Brialmont

Met het masterplan Park Brialmont willen het district Berchem en de stad Antwerpen, Berchem binnen en buiten de Ring met elkaar verbinden tot één parkgebied van 42 hectare. De eerste fase ervan werd reeds uitgevoerd. 
 
In de tweede fase komen de deelzones Brilschanspark en natuurgebied Wolvenberg aan de beurt. In het pilootproject worden de mogelijkheden voor ‘soundscaping’ (de vormgeving van geluidslandschappen) onderzocht om het omgevingslawaai te maskeren.

Wilgenstraat

Aan de Wilgenstraat in Antwerpen-Noord wordt een projectgebied met sociale huisvesting, een school, kinderopvang en het voormalige postgebouw herontwikkeld. Hier is al tijdens de ontwerpfase ondersteuning voorzien op het vlak van akoestisch ontwerp en de creatie van luwteplekken.

Lageweg Hoboken

De stad wil het projectgebied Lageweg in Hoboken omvormen tot een gemengd gebied met ruimte voor wonen, werken, groene ruimtes en stedelijke functies. Het innovatietraject luwte- en geluidsplanning zal hier onderzoeken hoe wonen, werken en logistiek verweven kunnen worden met zorg voor akoestische kwaliteit.
 

 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels