Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen start met renovatie liften Sint-Annatunnel

Antwerpen start met renovatie liften Sint-Annatunnel

© ©Tobias Arhelger - stock.adobe.com

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begint vanaf januari met de grondige renovatie van de liften van de Sint-Annatunnel in Antwerpen. De geplande werken moeten de talrijke problemen met de beschermde liften in de voetgangerstunnel, die door storingen en defecten worden geplaagd, grondig aanpakken. De totale kostprijs van het project in de voetgangerstunnel bedraagt bijna 5 miljoen €. Daarin is ook een onderhoudscontract van twee jaar begrepen.
“Binnenkort zal de aannemer worden aangesteld die de uitgebreide renovatiewerken binnen de geest en het historische kader van de voetgangerstunnel zal uitvoeren. De renovatiewerken zullen ongeveer vijf maanden duren per liftinstallatie, gevolgd door een testperiode van telkens een maand. Tegen einde december 2022 moeten de werken aan de beide liften volledig achter de rug zijn zodat iedereen de Schelde opnieuw op een eenvoudige manier kan kruisen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
 
De Sint-Annatunnel is voor de Antwerpse mobiliteit van onschatbare waarde. Per dag kruisen naar schatting 18.000 mensen de Schelde via de Sint-Annatunnel. Maar omdat het hier om een beschermd monument gaat waarbij alles dateert uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw, liep het helaas vaak fout.
 
In 2019 was de lift op de rechteroever 43 keer defect, die op de linkeroever zelfs 73 keer en de roltrappen linkeroever één keer. In 2020 waren er 13 defecten op de rechteroever en 28 aan de overkant, de roltrappen op linkeroever waren vijf keer en op rechteroever drie keer defect.
 
“Dat is onaanvaardbaar. Sinds 2019 zijn we op zoek naar een aannemer maar dat was niet evident. Er zijn al twee rondes geweest waarbij aannemers konden inschrijven om de renovatie uit te voeren. Zonder resultaat. Ik ben dan ook tevreden dat ik eerstdaags eindelijk zal kunnen overgaan tot het aanstellen van een aannemer”, aldus minister Peeters.
 
Totaalrenovatie
 
“Deze werken zijn niet te vergelijken met een klassieke vernieuwing van een liftinstallatie, maar omvatten een complex geheel waarbij de oudere mechanische onderdelen van de liftinstallaties volledig gerestaureerd worden en aangestuurd zullen worden door moderne elektrische omvormers en microcomputers. Oud en nieuw werkt samen om een betrouwbare liftinstallatie aan te bieden met respect van het historische kader rond de voetgangerstunnel die bijna zijn 90ste verjaardag viert”, legt minister Peeters uit.
 
Zo worden restauratiewerken uitgevoerd aan de bestaande elektrische (historische) motoren waarna ze door moderne elektrische omvormers zullen worden aangestuurd. Daarnaast wordt de volledige veiligheidskring van de liftinstallaties volledig gemoderniseerd, zal de liftkooi worden uitgerust met indirecte ledverlichting en worden nieuwe bedieningsknoppen en nieuwe informatiepanelen geïnstalleerd.
 
De liftrenovatie zal de Sint-Annatunnel bovendien ook energiezuiniger maken. Zo zullen de liften na de renovatie ook economisch energetisch bewegen en wordt de remenergie die door de liftmotor bij het afremmen gegenereerd wordt gerecupereerd voor het aandrijven van de roltrappen en de verlichting van de tunnel. Ten slotte wordt ook het uiterlijk van de liftkooi en de liftdeuren aangepakt. Het plaatwerk wordt ter plaatse gezandstraald en vervolgens opnieuw geschilderd.
 
De werken nemen per liftinstallatie ongeveer vijf maanden in beslag en gaan in januari van start op linkeroever. Hoewel er regelmatig gelijktijdig aan beide liftinstallaties gewerkt zal worden, is het om technische redenen niet mogelijk om de restauratiewerken volledig simultaan uit te voeren op beide oevers. Na afronding van de werken wordt telkens een intensieve testperiode van één maand voorzien om mogelijke kinderziektes op te vangen. De aannemer zal gedurende die testperiode ook dagelijks aanwezig zijn om indien nodig snel te kunnen ingrijpen.
 
“Als alles vlot verloopt, verwacht ik dat we de lift op linkeroever tegen de volgende zomer opnieuw in dienst kunnen nemen. Tegen eind volgend jaar moet dan ook de lift op rechteroever opnieuw beschikbaar zijn en is de Sint-Annatunnel opnieuw maximaal toegankelijk voor alle gebruikers”, aldus minister Peeters.
 
De restauratiewerken aan de liften zullen voornamelijk achter de schermen plaatsvinden in de technische ruimtes van de tunnel. Aan de toegangen van de liften wordt nog een werfafsluiting aangebracht zodat de werken in alle veiligheid uitgevoerd kunnen worden. De hinder voor de tunnelgebruikers wordt beperkt tot een absoluut minimum. De roltrappen blijven zoals nu reeds het geval is permanent ingeschakeld. Om de gebruikszekerheid van de roltrappen te kunnen garanderen tijdens deze periode, zullen er regelmatig nog onderhoudswerken aan de roltrappen nodig zijn.
 
Tijdens de werken aan de liften zal er enkel bijkomende hinder zijn wanneer er grotere materiaaltransporten plaatsvinden doorheen de tunnelkoker of wanneer bepaalde werken aan de elektrische installatie een buitendienststelling van de roltrappen of een sluiting van de tunnel tot gevolg hebben. Dit zal zodanig worden georganiseerd dat deze ofwel kortstondig gedurende maximaal 30 minuten plaatsvinden ofwel ‘s nachts gebeuren. Deze momenten van hinder zullen ook steeds vooraf gecommuniceerd worden via de smartphone app ‘Fietsverbindingen Schelde’ en de bijhorende website.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels