Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen: rup Havanasite zit in laatste rechte lijn

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Antwerpen: rup Havanasite zit in laatste rechte lijn

(c) Stad Antwerpen

De stad Antwerpen werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van de stad. Om de bouw van een centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten te realiseren, moest het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) gedeeltelijk herzien worden. Het Antwerpse college legt later deze maand het ontwerp van het herziene rup Havana voor aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. Daarmee is de laatste rechte lijn ingezet.
De stad richt een gloednieuw stadsdeel in aan de Noorderlaan in Antwerpen. Het gaat om de ruimte tussen de Havanastraat, de Noorderlaan, de A12 en de spoorweg; kortweg de Havanasite. Een onderdeel hiervan is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten, de Technische Cluster Noord. Om dit te realiseren moest het rup Havanastraat, dat in 2016 werd gemaakt, gedeeltelijk worden herzien. Verloopt alles volgens plan, dan start de bouw van die nieuwe Technische Cluster in 2024.
 
Het rup wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 21 februari. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 februari tot en met 28 april. Tijdens deze periode kunnen bezwaren geuit worden en krijgen adviesinstanties opnieuw de kans om hun opmerkingen te geven. Daarna worden deze door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verwerkt in een advies aan de gemeenteraad, die dan definitief kan goedkeuren.
 
“We zetten vandaag met de voorlopige vaststelling op de gemeenteraad een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Havanasite. We zitten mooi op schema om de werken op deze site aan de Noorderlaan aan te vatten. Hierdoor zullen weldra de stedelijke operationele diensten gecentraliseerd kunnen worden in de nieuwe Technische Cluster Noord”, besluit schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke ordening Annick De Ridder.
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem geeft een omgevingsvergunning aan de intergemeentelijke vereniging Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor midden dit[…]

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan  Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Meer artikels