Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen renoveert Statieleipoort

Antwerpen renoveert Statieleipoort

Het definitieve ontwerp voor de renovatie van de fietspoort (de Statieleipoort) in Antwerpen is zopas goedgekeurd. De poort wordt afgesloten voor het autoverkeer en krijgt een nieuwe functie als fiets- en voetgangerspoort.

Het ontwerp van de Statieleipoort is afgestemd op de Turnhoutsepoort, om zo de samenhang tussen beide poorten te benadrukken. Om diezelfde reden wordt ook de voorgevel van de Turnhoutsepoort gereinigd. RE-ST Architecten zorgde voor het ontwerp. De werken starten begin 2018. Voor de renovatie van de fietspoort en de gevelreiniging van de Turnhoutsepoort heeft de stad een budget van 331.250 €.

De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken momenteel aan de herinrichting van de Noordersingel tussen de Stenenbrug en Turnhoutsebaan. Dat vormde de aanleiding om ook de Statieleipoort (tussen Noordersingel en Statielei) én de Turnhoutsepoort (tussen Noordersingel en Turnhoutsebaan) aan te pakken. De poorten zijn een belangrijke en zichtbare toegang voor wie Antwerpen vanuit het oosten binnenkomt. Het doel is om beide poorten te ‘ontrommelen’. Ze worden ontdaan van alle overbodige elementen die het samenhangende beeld van de brug en de poorten verstoren. Daarom worden ook de reclamepanelen verwijderd. De Statieleipoort wordt bovendien afgesloten voor het autoverkeer en krijgt een nieuwe functie als fiets- en voetgangerspoort.

“Deze vernieuwde poort wordt een fietstoegang naar de stad. Aan de binnenzijde van de spoorweg zal de rode loper starten, een fietsstraat parallel met de Turnhoutsebaan, die de fietser een veilige route biedt naar het stadscentrum”, aldus schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. “Met dit project realiseren we het beginpunt van de tweede, de oostelijke, rode loper door de stad. De nieuwe IJzerlaanfietsbrug wordt het startpunt van de eerste rode loper vanuit het noorden, die de fietser via de Samberstraat, Park Spoor Noord en de Lange Dijkstraat naar het stadscentrum brengt”, luidt het.

Samenhang

De Statieleipoort is de enige spoorwegonderdoorgang in de strook tussen de Plantin en Moretuslei en Schijnpoort die volledig vernieuwd is in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De betonnen constructie is van een heel andere makelij dan de historische onderdoorgangen van eind 19de en begin 20ste eeuw. Het nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat de poort visueel beter aansluit op de andere poorten zodat er een harmonisch en samenhangend totaalbeeld ontstaat.

De toekomstige fietspoort heeft momenteel een overspanning op maat van het autoverkeer. Om de poort toegankelijker te maken voor fietsers en voetgangers wordt de ruimte opgedeeld door verticale verlichtingspalen. Het fietspad wordt verbreed, centraal gelegd en in trechtervorm uitgevoerd om zo de uitnodigende beweging richting stad te versterken. Aan weerszijden van het fietspad komt een afzonderlijk voetpad. Op de fietspoort komen verlichtingselementen, die ook een signalisatie- en herkenningsfunctie hebben. De verlichting wordt nog uitgewerkt in afstemming met het lichtplan van de stad Antwerpen. De balustrade wordt vervangen en de betonnen gevel wordt bekleed met baksteenstrips. Zo past de poort in de bestaande spoorweginfrastructuur, die in een lange strip loopt van Spoor Oost tot aan de Centers.

Om de samenhang tussen de fietspoort en de Turnhoutsepoort te benadrukken, wordt de voorgevel van de Turnhoutsepoort gereinigd zodat de kleur ervan overeenstemt met die van de fietspoort.

Om de werken uit te voeren, sluiten de stad Antwerpen en AG VESPA een overeenkomst met Infrabel, eigenaar van de poortconstructies. Afhankelijk van het verloop van de vergunningprocedure starten de werken begin 2018.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent past rup Groen aan na openbaar onderzoek

Gent past rup Groen aan na openbaar onderzoek

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Groen of rup Groen is licht aangepast na een openbaar onderzoek dat vooral positieve reacties teweegbracht. Het definitieve eindontwerp van het plan dat bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermt en[…]

TM RechterOever COmpleet tekent contract voor Rechteroever-project Oosterweel

TM RechterOever COmpleet tekent contract voor Rechteroever-project Oosterweel

Aanleg nieuwe groenpool Wonderwoud start in 2023

Aanleg nieuwe groenpool Wonderwoud start in 2023

Voorkeurscenario voor de N47 in Lokeren

Voorkeurscenario voor de N47 in Lokeren

Meer artikels