Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen pakt Slachthuislaan aan

Antwerpen pakt Slachthuislaan aan

De Slachthuislaan in Antwerpen wordt tussen de Schijnpoortweg en de IJzerlaan heringericht met twee rijstroken in elke richting en een groene middenberm. Aan beide zijdes komen brede fietspaden die door een parkeerstrook met bomen of door een groenstrook afgescheiden worden van de rijweg. Het Antwerpse stadsbestuur keurde onlangs de uitgangspunten goed. De werken starten in principe begin 2017.

De voorbije periode veranderde de Zuidersingel tussen Stenenbrug en de Gedempte Zuiderdokken sterk van uitzicht. Naast brede fietspaden en een groene middenberm tussen de twee rijbanen kwamen er aan beide zijden parkeerstroken met bijna 700 bomen. In 2016 wordt deze inrichting doorgetrokken op de Noordersingel, tussen de Turnhoutsebaan en Schijnpoortweg, en later ook op de IJzerlaan tot aan de Noorderlaan. Voor de Slachthuislaan, de ontbrekende schakel tussen beide projecten, worden de komende weken en maanden deze uitgangspunten uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Aan beide zijden komen voetpaden en brede dubbelrichtingsfietspaden, van de rijweg afgescheiden door een groenstrook of een parkeerstrook met bomen. Fietsers blijven dus op veilige afstand van het andere verkeer. Tussen de twee rijbanen komt een middenberm met bomen. Ten slotte wordt de volledige verlichting langs de Slachthuislaan mee vernieuwd.

'Ook de volledige rijbaan wordt vernieuwd en krijgt twee rijstroken in elke richting waarop een snelheidslimiet van 70 km/u zal gelden. Met deze heraanleg wordt de Singel gesloten en wordt de flessenhals weggewerkt. Het verkeer zal vanaf dan vlot van de Noorderlaan naar Schijnpoort kunnen rijden', vertelt schepen van Mobiliteit Koen Kennis.

Masterplan

Momenteel is er een masterplan in de maak voor de zone Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok. Dit plan heeft een invloed op de inrichting van de Slachthuislaan. Zo wordt er bij de nieuwe aanleg rekening gehouden met de toekomstige toegangsweg via de Slachthuissite naar de wijk Dam.

'De ambitie van de stad is om op termijn de kades van het Lobroekdok deels in te richten als openbaar domein voor de buurt en zo het contact met het water te vergroten. Op korte termijn wordt er gekeken of er nu reeds een aantal verbeteringen kunnen doorgevoerd worden, zoals de aanleg van groen of nieuwe verhardingen op bijvoorbeeld het braakliggend terrein aan de Kalverstraat', aldus schepen Kennis.

Verkeerslichten

Het kruispunt met de Kalverstraat wordt definitief opnieuw ingericht met verkeerslichten en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Aan het kruispunt met de Schijnpoortweg wordt enkel de oversteek van de Slachthuislaan opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

De Slachthuislaan is tussen de Schijnpoortweg en Slachthuissite iets smaller dan de rest van de Singel. Vanaf de Schijnpoortweg tot aan de inrit van de Slachthuissite is er enkel aan deze kant een parkeerstrook voorzien.

Door de toekomstige afslagstrook naar de Damwijk (via de Slachthuissite) ligt de parkeerstrook tussen toegang Slachthuissite en Kalverstraat enkel aan de kant van het Lobroekdok. Vanaf de Kalverstraat tot aan de vernieuwde IJzerlaan is er aan beide zijdes een parkeerstrook voorzien.

Verloop

De komende weken worden de uitgangspunten uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de Slachthuislaan. Dit plan zal dan aan de buurt voorgesteld worden. Daarna wordt met deze plannen een bouwaanvraag ingediend. De werken aan de Slachthuislaan starten begin 2017. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd zodat er steeds auto- en vrachtverkeer mogelijk blijft in beide richtingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt