Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen onderzoekt herziening van rup Katwilgweg

Gerelateerde onderwerpen :

,
Antwerpen onderzoekt herziening van rup Katwilgweg

Foto: (c) Stad Antwerpen

Het Antwerpse schepencollege besliste om een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) 'Katwilgweg' op te starten. Het gaat om de bedrijvenzone op Linkeroever tussen de Blancefloerlaan, de E17 en de spoorlijn Gent - Antwerpen. De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 20 ha.
 

 

Het huidige rup Katwilweg dateert van eind 2010. Door de verdere ontwikkeling van Linkeroever, het toekomstige Ringpark West, de geplande aanleg van geluidsschermen en -bermen en het inzetten op de modal shift is de situatie sindsdien veranderd. Bovendien zijn grote delen van het gebied tot op heden nog niet gerealiseerd. Het rup is dan ook aan evaluatie en een gedeeltelijke vernieuwing toe.
 
“Linkeroever heeft een sterk potentieel en in dat gebied willen we een nieuwe dynamiek creëren door te kiezen voor een multifunctionele invulling van de beschikbare ruimte met zowel bedrijven als kantoren. De stad wil ruimte voor bedrijven kunnen aanbieden en tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar innovatieve en belevingskantoren in de stad”, aldus schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder.
 
Voorts is het de bedoeling de link met andere stadsdelen op Linkeroever te versterken, door bv. de aanleg van nieuwe fietsverbindingen.
 
Het schepencollege start de procedure voor de herziening van het rup, zodanig dat de krijtlijnen voor de toekomstige invulling verder kunnen bepaald worden. Hiervoor is verder ruimtelijk onderzoek nodig, onder meer op het vlak van de gewenste functies. Ook de mobiliteitsimpact wordt bekeken.
Beeld: Stad Antwerpen

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Als gevolg van het faillissement van CG Power Systems nv, worden de terreinen en gebouwen aan de Antwerpsesteenweg in Mechelen verkocht. Een groot deel vooraan de site wordt in gebruik genomen door Pauwels Transformers nv, dat een belangrijk[…]

16/09/2021 | Mechelen
Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Meer artikels