Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen legt rup Friendshipsite voorlopig vast

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Antwerpen legt rup Friendshipsite voorlopig vast

Foto: (c) AG Vespa - Bart Gosselin

Het schepencollege van Antwerpen legt de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) van de Friendshipsite ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De stad wil de Friendshipsite op het Eilandje herontwikkelen tot een levendige en aantrekkelijke locatie met ruimte voor wonen en werken met integratie van het huidige servicestation, en een ondergrondse parking.
Uitgangspunten van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn onder andere dat de Dinantstraat wordt opgeheven en dat een grotere bouwhoogte wordt toegelaten op bepaalde plekken. Nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over de voorlopige vaststelling van het rup, start ook het openbaar onderzoek. Dat loopt 60 dagen, van 14 juni tot en met 12 augustus 2021.
 
De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, de Sint-Laureiskaai, de Rijnkaai en de Bataviastraat. De site omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding (‘de Chiquita’), een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein waaronder de Dinantstraat.
 
Om de herontwikkeling van de site mogelijk te maken, werkt de stad aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het doel is om de site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn in het rup enkele belangrijke uitgangspunten vastgelegd.
“Met de voorlopige vaststelling zetten we weer een belangrijke stap in het verder ontwikkelen van het Eilandje. Na de inbreng van de verschillende bevoegde instanties, de Gecoro en de districtsraad, kan iedereen het rup nu nog voor een laatste keer raadplegen tijdens het openbaar onderzoek. We willen hier een levendig bouwblok creëren met mix aan functies zoals wonen, werken en handel. Bovendien zetten we ook hier hard in op vergroening en ontharding om de waterdoorlatendheid en beplanting alle kansen te geven”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder.

Opheffen Dinantstraat

Het rup zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van elkaar scheidt) opheffen, waardoor er een integrale en geïntegreerde ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Op die manier ontstaan nieuwe ruimtelijke mogelijkheden.
 
Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok voorzien worden. Die buitenruimte moet grotendeels privaat-collectief en deels publiek worden. Minimaal 60% ervan mag niet onderbouwd worden zodat een volwaardige groenaanleg en waterinfiltratie mogelijk is.

Wijzigen bouwhoogte

Door de locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, leent de plek zich tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het rup Eilandje. Het rup Friendshipsite omvat het volgende:
• Aan de Rijnkaai is het mogelijk om twee hoogteaccenten toe te laten (een van maximaal twaalf bouwlagen en een van maximaal zestien bouwlagen).
• In de Bataviastraat wordt ingezet op een volwaardige woonstraat, met maximaal vijf bouwlagen. Hier zijn gezinswoningen met voortuinen mogelijk.
• Aan de Sint-Laureiskaai zijn plaatselijk maximaal 9 bouwlagen mogelijk.

Mix van wonen

In het nieuwe rup wordt de hoofdbestemming wonen aangevuld met stedelijke functies, waaronder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, detailhandel, kantoren, diensten en ateliers, vrijetijdsvoorzieningen, horeca en een tankstation. Er wordt een minimum aan publiek toegankelijke functies vastgelegd voor een levendige buurt met toegangen en doorzichten vanaf de omliggende straten.
 
Een aansluitingsverplichting voor een mogelijk toekomstig warmtenet wordt opgenomen in het rup. Elk op te richten gebouw in het plangebied moet daartoe de nodige voorzieningen treffen.
 
Het gemotoriseerde verkeer wordt gebundeld tot één in- en uitgang aan de Rijnkaai, zo ver mogelijk gelegen van het kruispunt Rijnkaai-Amsterdamstraat zodat dat minimaal belast wordt. Er wordt maximaal in ondergronds parkeren voorzien.
 
Het rup Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande rup Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het rup Eilandje blijven overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het rup Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het rup Eilandje grosso modo te behouden, met een maximum van 39.600 m².

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

De medewerkers van Studiebureau Jonckheere in Brugge nemen vanaf 2022 hun intrek in een nieuw kantoorgebouw. De vestiging in Leuven blijft behouden, het is enkel de Brugse afdeling die verhuist. In het nieuwe cohousing-coworking Zevenbergen zal[…]

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Residentie De Veiling in Hoogstraten biedt plaats aan 20 assistentiewoningen

Residentie De Veiling in Hoogstraten biedt plaats aan 20 assistentiewoningen

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Meer artikels