Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen laat New Yorkkaai en Talinnstraat heraanleggen

Antwerpen laat New Yorkkaai en Talinnstraat heraanleggen

© PTArchitecten-Sweco

Het schepencollege van de stad Antwerpen keurde zopas het voorontwerp goed voor de heraanleg van het openbaar domein aan de New Yorkkaai Zuid en de nieuwe Talinnstraat in de Cadixwijk. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok wordt daar aangelegd als een aangename, groene, autovrije wandel- en verblijfsruimte met zich op het water. Voor dit voorontwerp werd een voorlopige kostenraming van 1.379.500 € gemaakt.
 
Het ontwerpteam PTArchitecten en Sweco werkte, in regie met de stad, het district Antwerpen en AG Vespa, het voorontwerp verder uit na een inspraaktraject met de bewoners. In de zomer volgt een definitief ontwerp. Het voorontwerp voor het openbaar domein aan de New Yorkkaai en de Talinnstraat kwam tot stand na een inspraakmoment in september 2019.

 
“Maximaal groen, het behoud van het ‘ruwe’ havenkarakter en aandacht voor de verschillende stromen van weggebruikers op de kade bleken de voornaamste conclusies uit de bevraging. Met deze elementen ging het ontwerpteam aan de slag en vertaalde dit naar een voorontwerp. We gaan voluit voor een groene belevingsruimte met maximaal behoud van het maritieme erfgoed. Voor de New Yorkkaai Zuid alleen zetten we in op een vergroening van 30%. Een definitief ontwerp komt er deze zomer na een nieuwe inspraakronde met de buurt”, zegt de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke ordening Annick De Ridder.
 
De New Yorkkaai wordt in de eerste plaats een autovrije, groene en aangename verblijfsruimte voor de bewoners en (maritieme) bezoekers van de wijk. Het voorontwerp is opgedeeld in drie zones:
·        een wandelzone in blauwe hardsteen en kasseien langs de dokrand die ook de toegangszone is voor de verschillende ligplaatsen van riviercruises en rondvaartboten en voor de hulpdiensten. Deze zone is vooram voorzien voor voetgangers en maritieme bezoekers.
·        een centrale groenzone als verblijfsruimte om er zich te ontspannen, te spelen, te sporten, te picknicken, uit te rusten op beweegbaar zitmeubilair op de oude sporen en met plaats voor evenementen of pop-ups. De verschillende groenvakken zorgen niet enkel voor overvloedig groen maar ook voor schaduw en beschutting tegen de wind en dienen als regentuinen voor waterberging en vertragen zo de infiltratie.
·        een autovrije circulatie- en ontsluitingszone langs de gebouwen met ruimte voor terrassen. Deze zone, in gezaagde kassei, is ook toegankelijk voor het laden en lossen tijdens venstertijden. De toegang tot deze zone wordt beperkt door onder meer verdwijnpalen. Ze kan ook als fietscomfortzone functioneren als alternatief voor het wandelpad in blauwe hardsteen en de fietsas op de Kattendijkdok-Oostkaai.
 
Het maritieme erfgoed zoals de meerpalen, stoomperskranen en sporen worden maximaal behouden en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein. De loods wordt grotendeels bewaard en ingezet als shelter op het Schengenplein.

Woonstraten/erven

 
De verbindingen tussen de New Yorkkaai en de Kattendijkdok-Oostkaai worden ingericht als woonstraten en/of woonerven. De nieuwe Talinnstraat wordt een doodlopende straat en wordt ingericht als woonerf met toegang tot de ondergrondse parkings van de gebouwen en de laad- en loszone op de kade. De straat krijgt een gelijkgrondse aanleg in platines met boomvakken en een sorteerstraat.


Fasering

 
Het definitieve ontwerp is gepland in de zomer. Vóór die tijd zal er opnieuw een inspraakronde georganiseerd worden voor de buurt. De uitvoering van de werken aan de New Yorkkaai Zuid en de Talinnstraat is voorzien in twee fasen, rekening houdend met de werken aan het nieuwe bouwblok op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat en de realisatie van de tweede fase van het Schengenplein aan het water:
·        fase 1: vanaf begin 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid aan het bouwblok op de hoek met de Londenstraat + aanleg Talinnstraat
·        fase 2: vanaf midden 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid aan bouwblok A4 (dat nu te koop staat) + aanleg tweede fase Schengenplein
 
De uitvoering van de werken voor de heraanleg van het meer noordelijk gelegen deel van de New Yorkkaai en de zijstraten is voorzien vanaf 2025 en volgt aansluitend op de verdere ontwikkeling van die zone.
 

Cadixwijk

 
De Cadixwijk op het Eilandje is in volle ontwikkeling. Nieuwe woningen, scholen, kinderdagverblijven, winkels, een tram en de heraanleg van het openbaar domein met een groen wijkplein in het centrum van de wijk zorgen voor een grondige vernieuwing van de buurt. De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk maken. Momenteel wonen er zowat 1.500 mensen, dat zullen er over enkele jaren ongeveer 4.000 zijn. Daarom worden de braakliggende gronden in verschillende fases verkocht aan voorwaarden zodat een gemengde ontwikkeling met wonen, werken, winkelen er voor iedereen mogelijk is. Ook de heraanleg van het openbaar domein verloopt gefaseerd en volgt op de nieuwe ontwikkelingen. Nu het nieuwe woonproject op de hoek van de Londenstraat in een eindfase zit en het bouwperceel ernaast te koop is, kan ook de aanleg van het openbaar domein langs het dok starten.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

De plannen voor de heraanleg van de Schuttershofstraat, de bekende Antwerpse winkelstraat, zijn goedgekeurd. Ze wordt omgevormd tot een winkelerf, zodat voetgangers de volledige breedte kunnen benutten. District Antwerpen wil in het voorjaar van[…]

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Besix en MT Højgaard bouwen Nordhavn-tunnel in Denemarken

Besix en MT Højgaard bouwen Nordhavn-tunnel in Denemarken

Meer artikels