Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen krijgt Smart City Award 2015

Antwerpen krijgt Smart City Award 2015

De stad Antwerpen ontvangt voor het project 'Stadslab2050 ' Energie voor het Antwerpse hart' de Belfius Smart City Award 2015. Met de Smart City Award beloont Belfius de creatiefste stad of gemeente met haar duurzame vernieuwing. Negen andere steden behoorden tot de finalisten, waaronder Mechelen en Luik, die met hun projecten 'Lunavision' en 'Vélocité' één van de vier Agoria Smart City Technology Awards 2015 binnenhaalden. De overige twee awards in deze laatste categorie gaan naar Gent voor het project 'Onlinetool energiezuinig renoveren' en naar de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel voor de toepassing 'Fix My Street.Brussels'.

De Belfius Smart City Award is een wedstrijd voor lokale openbare besturen ter bekroning van het 'slimste' project dat wordt voorgedragen en verwezenlijkt door een Belgische stad of gemeente. Na de preselecties koos een vakjury tien projecten die zich onderscheidden door hun duurzaam, vernieuwend en geïntegreerd karakter. De prijs wil een stad of gemeente stimuleren die de uitdagingen van vandaag en morgen aangaat door op een creatieve manier om te gaan met duurzaamheid. Omdat 98% van de Belgen in verstedelijkte zones wonen, zijn de steden van morgen dus belangrijk voor zowel de huidige inwoners als de toekomstige generaties. De bedoeling is iedereen bewust maken van het belang en de opportuniteiten van deze 'Smart Cities'.

Als grote en kleine steden en gemeenten aantrekkelijk willen blijven, hebben ze geen andere keuze dan 'smart' te worden. Dat betekent dat ze slimme, vernieuwende en duurzame toepassingen moeten invoeren om hun milieu-impact te beperken, meer gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en beter moeten inspelen op de essentiële behoeften van de burgers en hun levenskwaliteit moeten verbeteren. Dat kan op een heel ruime manier, in talrijke domeinen. Het kan gaan van actieplannen inzake energie en voor het klimaat over stadsvernieuwingsprojecten en mobiliteitsplannen tot verlichtingsprojecten, zoals het gebruiken van energiebesparende led-lampen voor de openbare verlichting.

De winnaar, 'Energie voor het Antwerpse hart' dat voortvloeit uit Stadslab2050, is een samenwerkingsverband rond duurzaamheid tussen de overheid, bedrijven en bewoners, op initiatief van de stad Antwerpen. Met drie partners, Smart Grid Flanders, Unizo Antwerpen Stad en Eandis, werd de uitdaging aangegaan om versneld in te zetten op energiebesparingen en duurzame energie bij handelaars, retailers en ondernemers in de zone van het station Antwerpen Centraal tot aan de Schelde, het 'Antwerpse hart'.

De eerste doelstelling die het project 'Energie voor het Antwerpse hart' wil realiseren, is een versnelling van de reductie van de CO2-uitstoot bij bedrijven en ondernemers. Met dit traject hoopt de stad ook de kiemen te leggen van het winkelhart van de toekomst.

Het project werd gestart in het voorjaar van 2014 tijdens verschillende workshops. 45 betrokkenen staken toen de koppen bij elkaar om ideeën te lanceren inzake duurzaamheid en energie. Dit resulteerde in een ambitieuze lijst van uitdagingen die onder de vlag van Stads­lab2050 werden geconcretiseerd tot projectplannen. Deze projecten vonden een trekker en werden nu voort uitgewerkt en ingevoerd. De stad faciliteert het geheel.

In het traject 'Energie voor het Antwerpse hart' lopen vandaag concrete acties en experimenten. Zo is er het idee voor een energie pop-up store als alternatieve locatie voor winkeliers die een grondige, energetische renovatie van hun pand willen doorvoeren. Een 'smart box' die de koeling, verlichting en verwarming slim aanstuurt, vermindert de energiefactuur met minstens 20%. Eandis werkt een proefproject uit rond het sluiten van winkeldeuren; tijdens de komende winter en de winter van 2016-2017 willen ze de eerste praktijktests opzetten.

Rond het concept 'Energy Performance Contracting' zijn drie testprojecten gestart. In het eerste helpt EY diverse schoolgebouwen (Universiteit Antwerpen, Karel De Grote hogeschool, Atheneum Antwerpen en Steinerschool Antwerpen) om hun energieverbruik terug te dringen (het doel is hier 30% reductie). Een tweede project legt de focus op appartementsgebouwen en verenigingen van mede-eigenaars. Een laatste testproject loopt bij het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Een eerste energieaudit levert daar voor AWDC 15% energiebesparing op via Energie Performance Contracting. AWDC gaat deze formule nu ook promoten bij andere gebouwenbeheerders in de Antwerpse diamantwijk. De Colruyt Group wil een low-impact winkel realiseren en heeft de ambitie om met elk nieuwbouwproject in de stad Antwerpen hierin een stap verder te gaan. De Universiteit Antwerpen brengt warmteverliezen in beeld, een aanzet om in de toekomst slimme warmte-uitwisseling tussen gebouwen mogelijk te maken.

Thema-awards

Van de negen andere projecten die genomineerd waren voor de Belfius Smart City Award 2015 werden er twee bekroond door de Federatie van de Technologische Industrie Agoria, die vorige woensdag eveneens zijn Agoria Smart City Technology Awards 2015 uitreikte. Met deze thematische awards wil Agoria steden en gemeenten in de kijker zetten die innovatieve technologische oplossingen inzetten tegen de klimaatverandering of ten voordele van efficiënter grondstoffengebruik, een groenere en gezondere stadsomgeving, aangenamer wonen en werken, een betere communicatie met de burgers, enz.

Lunavision

De stad Mechelen verovert de Agoria Smart City Technology Award Energy voor haar project 'Maneblussers gaan voor Lunavision'. Het resultaat van dit ambitieuze verlichtingsproject betekent een flinke verbetering voor de uitstraling, de sfeer, het veiligheidsgevoel en het milieu in Mechelen. De plaatsing van de led-verlichting in de woonwijken van de binnenstad en enkele woonwijken buiten de ring is klaar: 622 armaturen werden vervangen. Ook de feestverlichting bestaat nu uit leds. De energiebesparing op het reeds uitgevoerde project bedraagt 36,6 MWh of 18%. Het gaat om een samenwerking tussen Eandis, Philips en de stad Mechelen. Daarmee wordt Mechelen voortrekker en promotor van een veelbelovende technologie, ook voor andere steden en gemeenten.

Om de Gentenaars te stimuleren hun woning energiezuinig te renoveren, ontwikkelde de stad een online tool.

De stad Luik wint de Agoria Smart City Technology Award Mobility voor 'Vélocité', een voor Wallonië uniek fietsverhuurprogramma dat de stad jaren geleden lanceerde in samenwerking met de vereniging Pro Vélo. Wegens het grote succes wilde men voortaan ook elektrische fietsen verhuren. Tegen maart 2017 zullen 440 personen of gezinnen de kans krijgen om twee maanden lang gratis een elektrofiets van Vélocité uit te proberen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk inwoners op de (elektrische) fiets te krijgen en zo bij te dragen tot een betere mobiliteit en luchtkwaliteit in Luik.

Online tool

De Agoria Smart City Technology Award Living gaat naar de stad Gent voor het project 'Online tool energiezuinig renoveren' (zie ook Bouwkroniek van 1 mei 2015, blz. 29). De stad Gent wil een energieverbruik van 70 kWh/m² als 'het nieuwe normaal' introduceren. Dit betekent dat voldoende dak- of gevelisolatie, hr-glas en een energie-efficiënt verwarmingssysteem als noodzakelijk worden beschouwd bij elke renovatie. Om de Gentenaars te stimuleren hun woning energiezuinig te renoveren, ontwikkelde de stad een online tool. Door enkele gegevens in te vullen, komt de gebruiker snel te weten hoe energiezuinig zijn huis vandaag is, wat hij kan doen om dat te verbeteren, hoeveel dat kost, welke premies er bestaan, hoeveel hij zo kan besparen op zijn energiefactuur en wat dat betekent voor de CO2-uitstoot. Hij kan ook zijn gepersonaliseerd stappenplan downloaden en online advies vragen.

Fix My Street

De Agoria Smart City Technology Award Digital wordt toegekend aan de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel voor de toepassing 'Fix My Street.Brussels', een internet- en gsm- platform waarmee burgers en overheidsbeheerders (het Gewest, de gemeenten, de MIVB, ') een defect of een technisch incident kunnen melden dat te maken heeft met de openbare ruimte van hun gemeente of gewest (staat van het wegennet, verkeerslichten, verlichting, stadsmeubilair, '). Het platform wordt proactief ter beschikking gesteld van het publiek en vergemakkelijkt de contacten met de diensten die verantwoordelijk zijn voor het wegennetbeheer in het Brusselse.

Met de app Fix My Street kan zowat alles worden gemeld, van een put in de weg tot straatverlichting die slecht functioneert. Een druk op je smartphone is bij wijze van spreken voldoende om iets te melden. Een locatie aanduiden op de kaart, een foto nemen en de melding is vertrokken. De burger moet zich niet afvragen wie de verantwoordelijke beheerder is (gemeente, gewest of andere). De app stuurt de melding naar de juiste personen bij de overheid.

De status van alle meldingen kan worden geraadpleegd via de app of de website. Zo weet je of iets wordt gedaan aan het probleem en wanneer het opgelost zal zijn. Ook voor de overheid is Fix My Street een ware revolutie. Problemen aan de openbare ruimte komen sneller dan vroeger aan het licht. De burgers krijgen daarbij ook een inkijk in het werk van bepaalde overheidsdiensten. Dat creëert wederzijds inzicht en begrip.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring