Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Gerelateerde onderwerpen :

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

© Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste waterhuishouding in industriegebied Ter Beke in Wilrijk. Eerder dit jaar kocht Antwerpen al een deel (3,5 ha) van het Ferrarisbos van het transportbedrijf H.Essers. De aankoop zorgt ervoor dat ongeveer 5 ha bos nu definitief beschermd is en kan behouden blijven als bosgebied. Het zal toegankelijk zijn voor iedereen. Het gebied was oorspronkelijk als industrieterrein ingekleurd.

De aankoop van het Ferrarisbos in combinatie met de aanschaf van een braakliggend terrein ernaast zorgt ervoor dat de stad ook een ecologische verbinding met een infiltratiebufferbekken kan creëren tussen het Ferrarisbos en het westelijk gelegen kasteeldomein Klaverblad. Het in opmaak zijnde ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Ter Beke Zuid wil de nodige groene verbindingen faciliteren en het bos beschermen. Het projectgebied werd daarom verruimd in noordelijke richting. 
 
Het industriegebied Ter Beke in Wilrijk is een verhard gebied met een beperkt volume aan waterbuffering. Dat zorgt bij hevige regen regelmatig voor wateroverlast. De creatie van een ecologische waterbuffer – in samenwerking met de experts van water-link en Aquafin – past in de realisatie van een robuuste waterhuishouding voor dit gebied. Al deze ingrepen zorgen ervoor dat Ter Beke een aantrekkelijk bedrijventerrein blijft en tegelijkertijd toekomstbestendig wordt, waarbij het aanwezige kostbare groen behouden blijft.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

De Vlaamse regering investeert 11,29 miljoen euro in vijf bedrijfsprocessen die in de toekomst gezuiverd rioolwater zullen gebruiken als waterbron voor proces- of drinkwater. Dat gebeurt samen met Aquafin, de uitbater van de Vlaamse[…]

09/11/2022 | Projectenwaterzuivering
Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Meer artikels