Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen koopt gronden busstelplaats Zurenborg

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Antwerpen koopt gronden busstelplaats Zurenborg

(c) AG Vespa

De stad Antwerpen wordt in de nabije toekomst eigenaar van de gronden van de busstelplaats in Zurenborg. De stad koopt de gronden aan in het kader van de ontwikkeling van het stadsproject Nieuw Zurenborg. Het schepencollege legt de aankoop binnenkort ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
 

 

Tussen de bestaande woonwijk Zurenborg, de Singel en de Ring ligt een gebied dat wacht op een herontwikkeling. De site grenst tevens aan de Ringzone waarin leefbaarheidsprojecten gepland zijn in het kader van De Grote Verbinding. De plannen voor de herontwikkeling van de site zullen steeds afgestemd worden met de leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse Ringzone.
 
“De site Nieuw Zurenborg is 10 ha groot en omvat het terrein van de vroegere gasfabriek en de busstelplaats van De Lijn. De site heeft een enorm potentieel om in te spelen op huidige en toekomstige noden en wensen op wijk- en stadsniveau. De nabijheid van het toekomstige spoorpark is een extra troef om hier in de toekomst een mooi verhaal te schrijven op vlak van wonen en publieke ruimte”, zegt Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening.

Sanering

AG Vespa, de coördinator van de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg, kocht in het verleden al de voormalige terreinen van de gasfabriek van 6 ha aan, met het oog op een toekomstige ontwikkeling. Het noordelijke deel van die site werd intussen gesaneerd.
De sanering van het zuidelijke deel zal in een latere fase aangepakt worden, samen met de herontwikkeling. In afwachting van een toekomstige ontwikkeling wordt intussen vooral ingezet op tijdelijk gebruik door onder andere de Zomer van Antwerpen, hey volwassenenonderwijs anderstaligen en samentuinen.
 
Naast het terrein van de vroegere gasfabriek ligt de 2 ha grote stelplaats voor bussen van De Lijn. Die stelplaats verhuist op termijn naar een nieuwe locatie in Deurne en wordt nu aangekocht door de stad. De aankoop van de gronden betreft de terreinen met grond en gebouwen gelegen aan het Tramplein, de Draakplaats, de Krugerstraat en de Pretoriastraat.
 
“Vervoermaatschappij De Lijn is volop bezig met plannen om een nieuwe stelplaats uit te baten aan de luchthaven van Deurne en krijgt daarbij de volledige steun van het stadsbestuur. De stad rekent daarbij op een goede samenwerking met De Lijn. Een correcte afhandeling van dit dossier is in het belang van alle betrokken partijen, en moet gericht zijn op een snelle verhuis richting nieuwe stelplaats. Zeker met de Oosterweelwerken in het vizier is het vlotte functioneren van het openbaar vervoer in onze stad belangrijker dan ooit”, besluit Koen Kennis, schepen van Mobiliteit.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

De stad Beringen heeft haar nieuwe stadhuis, de vernieuwde bibliotheek, de ondergrondse parking en het nieuwe binnenplein officieel geopend. Alle diensten van de stad en het OCMW werden gecentraliseerd op deze locatie. De bouw van het nieuwe[…]

23/10/2021 | overheidsopdracht
Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Meer artikels