Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen investeert in led-verlichting

Gerelateerde onderwerpen :

Een vierde van de verlichtingstoestellen in Antwerpen is ouder dan vijftig jaar. Die oude toestellen verbruiken driemaal zoveel energie als nieuwe led-systemen. Om de districten te helpen om de oude lampen versneld te vervangen, maakt de stad Antwerpen extra geld vrij.

Investeren in openbare verlichting levert voor de stad niets dan voordelen op. Allereerst kan het Antwerpse lichtplan met deze extra middelen ook in de districten voort uitgewerkt worden. Alle nieuwe verlichting op het openbaar domein wordt door de stad immers afgetoetst aan de principes van dit plan. De stad wil door een aangename en veilige verlichting de woon- en leefkwaliteit in de buurten verhogen.

Betere aanstraling

Lampen en armaturen van meer dan vijftig jaar verdwijnen versneld uit het straatbeeld. In nieuwe ontwerpen van het openbaar domein kiest de stad steeds voor led-toestellen die voor een betere aanstraling van de publieke ruimte en gevels zorgen. Bovendien daalt de energiekost en onderhoudskost voor de stad en districten. Led-lampen verbruiken immers een derde minder energie en moeten minder vaak vervangen worden.

Besparing

De besparing op energieverbruik is voor de stad ook goed nieuws in haar streven om de energiedoelstellingen voor 2020 te realiseren. Nieuwe lampen verbruiken minder stroom, waardoor de stad op lange termijn aan haar verduurzaming werkt.

De districten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van hun eigen openbaar domein. Dankzij de extra middelen die ze nu krijgen, kunnen ze investeren in moderne verlichting. Een district dat de oude, energievretende verlichting laat vervangen door nieuwe, energiezuinige led-verlichting kan het daaropvolgende jaar rekenen op een verhoogde dotatie, gelijk aan 20% van de bestelde verlichtingsprojecten. In eerste instantie laat de stad al een budget van 1.150.000 ' in de meerjarenbegroting toewijzen aan de districten

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Renovatie voor sociale woonblok Pleisterstraat in Elsene

Renovatie voor sociale woonblok Pleisterstraat in Elsene

De sociale woningen in de Pleisterstraat 2-14 in Elsene zullen een grondige renovatie ondergaan. Deze werken worden uitgevoerd onder leiding van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel en volgen op een grote renovatiegolf die openbare[…]

Woningen, kinderopvang en openbaar park in Sint-Gillis

Woningen, kinderopvang en openbaar park in Sint-Gillis

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Meer artikels