Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen investeert in fietsostrades

Gerelateerde onderwerpen :

Antwerpen investeert in fietsostrades

Verbindingen met fietsbrug over Albertkanaal krijgen vorm

De stad Antwerpen investeert de komende jaren fors in het wegwerken van de belangrijkste ‘missing links’ op de grote fietsroutes. Met de toekomstige fietsbrug over het Albertkanaal komt er een nieuwe schakel bij op grote fietsroutes van en naar de stad. De stad werkt, samen met haar partners, drie ‘missing links’ vóór en na de nieuwe brug weg.

Zo wordt de fiestostrade F14 vanuit Essen doorgetrokken langs de wijk Luchtbal tot aan het Albertkanaal. Via een rode loper - een aaneenschakeling van fietsstraten in rode asfalt op een fietsroute, maar daar waar geen fietsstraat mogelijk is, worden andere maatregelen zoals fietspaden of fietssuggestiestroken gebruikt - in het noorden van de stad kan men dan weer doorfietsen naar de Gemeentestraat. Ten slotte wordt ook de fiestostrade F15 naar Turnhout langs het Albertkanaal doorgetrokken van aan de fietsbrug tot aan de Vossenschijnstraat. Deze ingrepen verhogen het fietscomfort en de veiligheid van de gebruikers op deze routes.

Missing link 1

De fietsostrade F14 loopt vandaag tot aan de Oude Landen in Ekeren. Met de realisatie van de ‘missing link’ kunnen fietsers in de toekomst via een dubbelrichtingsfietspad doorfietsen tot aan het Albertkanaal. Aan het station Noorderdokken voert de stad momenteel enkele tijdelijke ingrepen uit om fietsers veilig te laten doorfietsen vanuit de Oude Landen tot in de Argentiniëlaan in de wijk Luchtbal. In de verdere ontwikkeling van de site Havana, de site van de voormalige politieacademie, is de definitieve aanleg van een vrije fietsostrade op de site mee opgenomen.

Het stadsbestuur keurde ook het concept goed voor het doortrekken van fietsostrade F14 vanuit Essen naar de Groenendaallaan langs de wijk Luchtbal. Via de Klipperstraat wordt de fietsostrade doorgetrokken tot aan de Vaartkaai om zo een veilige en comfortabele verbinding te maken met de fietsbrug over het Albertkanaal en de fietsostrade F15 langs de Vaartkaai richting Schoten en Turnhout.
Met de realisatie van dit tweede deel tot aan de Groenendaallaan kunnen fietsers in de toekomst doorfietsen via een dubbelrichtingsfietspad van 4,5 m breed langs de Argentiniëlaan tot aan de Manchesterlaan. Daar wordt de fietsostrade doorgetrokken in de groenberm langs de spoorweg tot aan het treinstation Luchtbal. Vandaar loopt ze via de Columbia­straat door tot aan de Groenendaallaan. Aan de Groenendaallaan wordt de fiets- en voetgangersoversteek heraangelegd in functie van een vlotte en veilige doorgang van de fietsostrade via de Klipperstraat tot aan het Albertkanaal.

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel werkt aan het definitieve ontwerp en de bouwaanvraag. Zo kan de stad begin 2018 starten met de aanleg van het deel langs de wijk Luchtbal. Het deel van de fietsostrade langs de Klipperstraat naar de Vaartkaai zit momenteel in de planningsfase, maar wordt waarschijnlijk aansluitend op de werken langs de wijk Luchtbal uitgevoerd.

Missing link 2

Het jaagpad langs het Albertkanaal is de ruggengraat van de fietsostrade die de stad en de haven met de Kempen verbindt. In Schoten en Merksem zijn al heel wat missing links weggewerkt, zoals de aanleg van een tijdelijk fietspad daar waar er geen jaagpad is. Er wordt nu onderzocht hoe het jaagpad (en dus ook de fietsostrade) verder door kan lopen langs het Straatsburgdok tot aan de haven. Zo zal de fietsostrade kunnen doorlopen langs het dok om via de oude spoorwegbedding door te steken naar de Groenendaallaan en de Vossenschijnstraat. Van hier kunnen fietsers daarna veilig verder via de bestaande fietsroutes naar de haven. De bouwaanvraag voor deze plannen wordt binnenkort aangevraagd.

Missing link 3

Via een aaneenschakeling van fietsvoorzieningen kan men in de toekomst vanuit de Samberstraat via Park Spoor Noord en de Lange Dijkstraat doorfietsen naar de Gemeentestraat. In elke straat op de vastgelegde route is bekeken welke fietsvoorziening mogelijk is en of er bijkomende verkeersremmende maatregelen nodig zijn. De fietsstraat maakt een sterke intrede in de wijk. In andere straten komt er een fietssuggestiestrook of markering voor fietsers. Voor deze reeks maatregelen is een definitief ontwerp klaar. Er kan dus gestart worden met de planning en uitvoering van alle onderdelen op deze fietsas. De bouwvergunning is in aanvraag.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van[…]

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Meer artikels