Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen herstelt Fort Lillo volgens historisch plan uit 1815

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Antwerpen herstelt Fort Lillo volgens historisch plan uit 1815

(c) Cluster-Sweco

Het Antwerpse Fort Lillo is een restant van de (voormalige) polderdorpen op de Rechterscheldeoever. De heropbouw past in het Masterplan Lillo. Met dit plan wil de stad Antwerpen het landschap, de beleving en de cultuurhistorische geschiedenis van het fort verbeteren voor bewoners en bezoekers. De werken starten midden 2022.
De historische buitenomwalling tussen het fort en de Scheldelaan wordt gereconstrueerd en krijgt opnieuw een gevorkte toegangsweg. Een nieuwe brug over de ringgracht verbindt de toegangsweg met het fort. Die brug wordt gebouwd volgens het historische model.
Waar mogelijk worden de noordelijke bastions hersteld volgens het historische plan uit 1815. De waardevolle bomen blijven hierbij behouden. In het zuiden, op de plaats van de huidige jachthaven, komen twee nieuwe bastions met nieuwe bomen.
 
Ook de parkzone aan de westkant van het fort wordt volgens het historische model heraangelegd. Ten slotte bekijkt de stad of ze op termijn de vroegere voetgangersbruggen tussen de buiten- en binnenomwalling kan laten herstellen.
 
Masterplan Lillo
 
In een eerste fase vinden binnen de bestaande dijken wegenwerken plaats en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken starten midden 2022.
 
In een tweede fase vindt onder meer de heropbouw van het fort plaats. Daarnaast wordt de dijk rond Lillo vernieuwd en met 3 m verhoogd om Lillo en de haven te beschermen tegen stormtij op de Schelde. Die werken passen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter moet beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren.
 
De huidige jachthaven, met plek voor tien boten in het water en twintig op het droge, wordt verplaatst richting de Schelde. Het jaagpad op de nieuwe dijk leidt bezoekers naar de nieuwe jachthaven. Tussen het fietspad op de Scheldelaan en de aanlegplaats van DeWaterbus komt een nieuwe fietsverbinding.
 
Langs de Scheldelaan, buiten het dorp, komt een bezoekersparking voor tien bussen, 118 auto’s (waarvan twintig voor personen met een handicap) en ongeveer 100 fietsen. Bewoners kunnen parkeren op de parking in het dorp.
 
Het concept voor fase 2 wordt in 2022 uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, het bekomen van een omgevingsvergunning en de aanstelling van een aannemer kunnen de werken in 2024 beginnen.
Foto:: © Stad Antwerpen
Foto: © Cluster
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wintercircus bekroond met Gentse Monumentenprijs

Wintercircus bekroond met Gentse Monumentenprijs

Tijdens de uitreiking van de driejaarlijkse Gentse Monumentenprijs hebben zowel de vakjury als het publiek het Wintercircus tot winnaar verkozen in de categorie publieke gebouwen. Bij de particuliere gebouwen koos de jury voor Eethuis De Fobie,[…]

07/12/2022 | Monumentenzorg
Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Het Steen wint de Vlaamse Erfgoedprijs

Het Steen wint de Vlaamse Erfgoedprijs

Meer artikels