Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Gerelateerde onderwerpen :

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

© nikitamaykov - stock.adobe.com

De stad Antwerpen wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Deze uitstoot volgt ze jaarlijks op via een emissie-inventaris. Zo gaat de stad na of ze op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen, en of er extra inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot verder te doen dalen. De jongste emissie-inventaris, van 2020, toont dat de stad haar klimaatdoelstellingen ruim heeft gehaald. Via deze inventaris rapporteert de stad jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied voor een aantal categorieën. Het gaat om gezinnen, handel en diensten (zoals winkels, kantoorgebouwen, hotels, restaurants, scholen en zorginstellingen), transport en de industrie, en energieproductie die niet onder het Europese emissiehandelssysteem valt. De huidige cijfers zijn de meest recente, gevalideerde gegevens.

De stad behaalde in 2016 al een CO2-reductie van 20% ten opzichte van 2005. In 2019 was er ook een opmerkelijke vermindering van broeikasgassen. De CO2-uitstoot kende toen een daling met 25,2%. Volgens de jongste cijfers is er voor het stedelijke gebied van Antwerpen in 2020 een CO2-vermindering met 30,4% vergeleken met het referentiejaar 2005. Daarmee haalt de stad ruimschoots de vooropgestelde vermindering van 20% tegen 2020. De daling betreft 1.078 kiloton CO2 die minder werd uitgestoten in 2020 ten opzichte van 2005. Die significante vermindering kwam er dankzij stevige inspanningen van de inwoners, want de uitstoot van de Antwerpse gezinnen daalde met in totaal 40% tegenover 2005. Dit is opmerkelijk omdat de bevolking in diezelfde periode met 12,3% toenam. Een lager verbruik van fossiele brandstoffen, een lager energieverbruik en daling in transport zijn de voornaamste redenen.
 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zes op de tien Belgen denken dat de oorlog de groene transitie zal versnellen

Zes op de tien Belgen denken dat de oorlog de groene transitie zal versnellen

Meer dan zes op de tien Belgen denken dat de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen de groene transitie zullen versnellen en meer dan de helft van onze landgenoten ziet heil in een koppeling van de energieprijs aan de hoogte van het[…]

09/12/2022 |
Renewi krijgt Europese lening voor nieuwe investeringen

Renewi krijgt Europese lening voor nieuwe investeringen

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Meer artikels