Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen geeft startschot voor bouw Maritiem Museum

Gerelateerde onderwerpen :

Antwerpen geeft startschot voor bouw Maritiem Museum

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, geeft met het uitschrijven van een studieopdracht via een open oproep van het Team Vlaams Bouwmeester het startschot voor de bouw van een Maritiem Museum aan de Droogdokkenweg in Antwerpen. De opdracht omvat de herbestemming en uitbreiding van de voormalige gebouwen van het Algemeen Werkhuis Noord (AWN), inclusief het beschermde pomphuis en de omliggende publieke ruimte.

Het restauratieve gedeelte van het project kadert in het erfgoedbesluit. De opmaak van het beheersplan maakt geen deel uit van de opdracht. Het beheersplan wordt op basis van het bouwhistorisch onderzoek door de opdrachtgever zelf opgemaakt. De opdrachtgever verleent een volledige architectenopdracht, aangevuld met volledige opdrachten voor stabiliteit, technieken, akoestiek, landschap (buitenaanleg), restauratie en een energiedeskundige. De coördinatieopdracht zit vervat in het ereloon.

Het project is gebudgetteerd op 13 miljoen ', zonder btw en ereloon. Het toewijzen van de opdracht aan de ontwerpers is gepland op 1 juli 2017. De uitvoerders krijgen de opdracht toegewezen op 1 oktober 2019. Het stadsbestuur wil het museum realiseren tijdens de volgende legislatuur. Om na de volgende lokale verkiezingen (op 14 oktober 2018) meteen van start te kunnen gaan, wordt de ontwerpwedstrijd al georganiseerd tijdens deze legislatuur.

Het vervolg van het ontwerptraject en de realisatie zullen plaatsvinden vanaf 2019 en met middelen die hiervoor op de begroting van de volgende legislatuur worden vrijgemaakt. De gunning van de volledige studieopdracht zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de nodige budgetten.

Knooppunt

De stad Antwerpen beschikt over een omvangrijke en gevarieerde collectie maritiem erfgoed. Ze wil dit erfgoed aan het publiek presenteren in een nieuw Maritiem Museum, dat zal worden opgericht op de droogdokkensite in het noorden van Antwerpen. De droogdokkensite, met negen beschermde droogdokken, getuigt van de geschiedenis van Antwerpen als stad van reders en scheepvaart. De locatie vormt het knooppunt tussen de stad en de oude en nieuwe haven.

De ambitie is om de combinatie van waardevolle museale objecten, de maritieme geschiedenis van de plek en de unieke locatie ten volle uit te spelen en in te zetten als hefboom voor de ontwikkeling van een bijzonder nieuw stadsdeel: een actieve en multifunctionele belevingsruimte waar verschillende gebruikers elkaar ontmoeten.

Daarom werd een masterplan opgemaakt voor de hele site; dat zowel de ruimtelijke als de programmatische mogelijkheden scherpstelt. Dit plan vormt de basis en geeft aan hoe de tentoonstelling van en de zorg voor varend en industrieel erfgoed kansen kan creëren voor bijvoorbeeld sociale economie, sport, onderwijs, ambacht en experiment.

Een belangrijke hub binnen dit masterplan vormt het toekomstige Maritiem Museum dat het kloppende hart wordt van het nieuwe Maritiem Park in ontwikkeling en dat plaats biedt aan zeer diverse functies. Zo zullen de Doelse Kogge en de maritieme 'binnencollectie' van de stad (iconografie, scheepsmodellen, maritieme schilderijen, ...) worden tentoongesteld.

Daarnaast zullen kleinere objecten uit de maritieme 'buitencollectie' (de schepen die momenteel opgesteld zijn in het Maritiem Park aan de Scheldekaaien) en de collectie haven- en industrieel erfgoed (scheepsmotoren en stoommachines) worden getoond.

Vele stukken van de stedelijke collectie zijn in slechte staat en moeten hersteld worden. Varend erfgoed vraagt een permanent en intensief onderhoud; werkplaatsen en ateliers vormen dan ook een essentieel onderdeel van het Maritiem Museum. De bezoeker zal hier op een actieve manier bij betrokken worden. Naast de medewerkers van het nieuwe museum zullen ook partnerorganisaties in de gebouwen worden gehuisvest. Alle gebruikers van het museum en het Maritiem Park kunnen gebruikmaken van een groot aantal faciliteiten die zoveel mogelijk gedeeld worden: een refter, kleedkamers met douches, een knutselatelier, leslokalen, vergaderruimtes. Er wordt ook horeca op de site voorzien.

Combinatie

Het nieuwe Maritiem Museum zal worden opgericht op de locatie van de huidige gebouwen van het Algemeen Werkhuis Noord (AWN) dat vandaag verschillende entiteiten telt. Naast kantoren en werkplaatsen zijn er ook gebouwen met een bijzondere erfgoedwaarde, waaronder een beschermd pomphuis uit 1895 en een pomp- en droogdokmeesterswoning die opgenomen zijn in de Inventaris Onroerend Erfgoed.

Er wordt uitgegaan van een combinatie van renovatie, restauratie en nieuwbouw. De opmaak van een beeldkwaliteitsplan en inrichtingsprincipes in functie van de ontsluiting van de droogdokkensite rondom de gebouwen maakt ook deel uit van de opdracht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels