Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Antwerpen bouwt 26 straten versneld om tot woonerf

Antwerpen bouwt 26 straten versneld om tot woonerf

(c) Stad Antwerpen

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken versneld werk van een voetgangersvriendelijke zestiende-eeuwse binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart te zetten. Nog dit jaar worden 26 straten versneld uitgerold als woonerf in afwachting van een definitieve heraanleg.

De 26 straten in het district Antwerpen krijgen een nieuwe, tijdelijke inrichting met onder andere fleurige schilderingen op het wegdek. Op die manier worden ze nu al een woonerf in afwachting van een definitieve heraanleg en wordt voor de voetgangers extra ruimte gecreëerd. Zeker in de historische binnenstad, waar de meeste voetpaden vandaag te smal zijn voor twee voetgangers die elkaar willen passeren, biedt een woonerf een grote meerwaarde.


Bij de tijdelijke inrichting blijft de toegankelijkheid voor verschillende diensten zoals nooddiensten, leveringen en afvalophaling steeds verzekerd. De testopstelling wordt gemonitord door de stad en loopt automatisch af op het moment dat de straat heraangelegd wordt naar een permanent ingericht woonerf. Momenteel onderzoekt de stad Antwerpen nog of er verschillende andere straten in het historisch centrum ook versneld als woonerf kunnen worden ingericht.


Het gaat om de volgende straten: Dries, Drukkerijstraat, Engelse Beurs, Heilige Geeststraat, Hofstraat, Huikstraat, Jeruzalemstraat, Keistraat, Kleine Goddaard, Kleine Kraaiwijk, Kommekensstraat, Korte Vlierstraat, Lange Doornikstraat, Lange Sint-Annastraat, Nosestraat, Peterseliestraat, Pottenbrug, Saucierstraat, Sint-Andriesplaats, Stoofstraat, Tabakvest (tussen Leopoldstraat en Oudevaartplaats), Veemarkt, Vrijdagmarkt, Zakstraat, Zand en Zirkstraat.

Uniforme uitrol

Een pakket van uniforme maatregelen zal ervoor zorgen dat de tijdelijke inrichting voldoende herkenbaar, leesbaar en afdwingbaar is als een woonerf. Aan het begin en einde van de straat wordt het wettelijke verkeersbord voor woonerven geplaatst. Parkeervakken worden duidelijk afgebakend met witte lijnen en voorzien van de letter ’P’. Aan het begin van de straat wordt aanvullend een opvallende schildering aangebracht op het wegdek, waarin het woord 'woonerf' en de vermelding ‘20 km/u’ verwerkt is.


Op regelmatige afstand worden gelijkaardige opvallende schilderingen op de straat aangebracht om alle weggebruikers eraan te herinneren dat voetgangers de volledige breedte van de straat mogen gebruiken. In een woonerf mogen ook kinderen spelen en auto’s zijn er te gast tegen maximum 20 km per uur. Het wegdek is niet opgedeeld in een voetpad en rijweg.


Aanvullend wordt in tien van de 26 straten op één of meer plaatsen een asverschuiving ingericht om de snelheidslimiet van 20 km/uur af te dwingen. Dat gebeurt in de straten Dries, Drukkerijstraat, Huikstraat, Keistraat, Korte Vlierstraat, Lange Doornikstraat, Lange Sint-Annastraat, Saucierstraat, Tabakvest en Veemarkt. De asverschuivingen worden waar mogelijk ondersteund door straatobjecten zoals plantenbakken, jerseys (betonblokken) en/of fietsbeugels.


“Het wooncomfort en de leefbaarheid voor de bewoners zal hierdoor merkelijk verhogen, en bezoek wordt aantrekkelijker. Een aantal horeca- en handelszaken kan hierdoor eveneens een nieuwe impuls krijgen. Bewoners en handelaars van de tijdelijke woonerven ontvangen een informatiepakket met poster in dezelfde stijl als de opvallende schilderingen. Door de poster aan hun raam op te hangen, helpen ze om de nieuwe verkeerssituatie extra herkenbaar te maken”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Kennis.


De stad Antwerpen wil door het inzetten van de woonerven automatisch een correcter snelheidsgedrag afdwingen bij automobilisten. Dankzij aangepaste infrastructuur voelen ze intuïtiever aan waar zij vlot kunnen doorrijden of voorrang moeten verlenen. Daarnaast dragen de voetgangersvriendelijke gebieden ook bij aan een leefbare en open binnenstad met in de eerste plaats ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Meer artikels