Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Anderlecht: Peterbos krijgt ambitieuze en coherente renovatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Anderlecht: Peterbos krijgt ambitieuze en coherente renovatie

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), het BMA-team, de sociale huisvestingsmaatschappijen Anderlechtse Haard en Comensia, de gemeente Anderlecht en de projectontwerpers hebben zopas samen aan tafel gezeten om de plannen voor de wijk Peterbos in Anderlecht te bespreken. Deze actoren, die allemaal een rol spelen in een deel van de renovatie van deze site, willen tot een gemeenschappelijk project komen. De volgende stappen zijn het maken van een masterplan voor de publieke ruimtes door het wijkcontract en de renovatie van de torens door Beliris, Comenisa en de Anderlechtse Haard.

Peterbos heeft de afgelopen jaren al enkele belangrijke veranderingen gekend. Comensia, de Anderlechtse Haard, Beliris en de gemeente Anderlecht zijn allemaal verantwoordelijk voor een deel van de site en hebben reeds verschillende renovaties verwezenlijkt op dit domein van 17 ha met 18 gebouwen en ongeveer 3.000 inwoners. De BGHM investeert 52.9 miljoen € voor verschillende lopende bouwwerven en projecten op deze site.

Architecturale coherentie

Om een geharmoniseerde renovatie en een architecturale coherentie van de site te realiseren, nam de BGHM begin dit jaar het initiatief om overlegcomités te organiseren met de actoren, in samenwerking met het BMA-team. De discussie werd tijdens het overleg verrijkt met een presentatie van de Modelwijk door Patrick Vanschoenbeek (vroegere directeur van de Lakense Haard), de wijk Grand Parc in Bordeaux door Julien Callot (Lacaton-Vassal) en een bijdrage van Pablo Lhoas (decaan van de Faculté d’Architecture La Cambre-Horta).

Sporthal

Recentelijk werd het duurzame wijkcontract Peterbos gestart om de publieke ruimtes van het Peterbospark te renoveren, maar ook om collectieve uitrustingen te installeren zoals een sporthal en een kinderdagverblijf. De bewoners werken hier actief aan mee. Hun participatie wordt eveneens op het voorplan gebracht door SoHoLab (VUB), die al twee jaar actief is op de site om besluitmakers te sensibiliseren en bewoners te mobiliseren. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

De bank KBC heeft het consortium APB - Libreco - Monument Vandekerckhove - MRT aangesteld voor de integrale sanering, renovatie en herontwikkeling van de KBC-toren in Antwerpen, beter bekend als de Boerentoren. KBC heeft de toren verkocht aan[…]

Ethias en Weerts Group samen in logistiek vastgoed

Ethias en Weerts Group samen in logistiek vastgoed

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

ERA breidt uit naar Wallonië en Brussel

ERA breidt uit naar Wallonië en Brussel

Meer artikels