Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aluminium, een groen metaal in de bouw

Aluminium, een groen metaal in de bouw

Aluminium is een erg jong metaal, voor de eerste keer ontgonnen in 1854. Commercieel geproduceerd als een kostbaar metaal in 1886, ving de industriële productie voor bouwtoepassingen pas aan rond de jaren '50 van vorige eeuw.

De eerste, goed bekende toepassing in een gebouw gaat terug tot 1898, wanneer de koepel van de San Gioacchino's-kerk in Rome bekleed werd met een aluminium beplating. In het indrukwekkende art deco-geïnspireerde gebouw, de Empire State Building in New York, werden voor het eerst geanodiseerde aluminium onderdelen gebruikt, hierbij teruggaand tot 1931.

In België mogen we ook de aluminium bekleding van het Atomium niet vergeten. Meer dan 45 jaar vervulde het zijn functie als buitenschil in een 'tijdelijk' Expo '58-ontwerp, met een niet voor buitentoepassing geschikte oppervlaktebehandeling en zonder enig onderhoud en schitterde dit monument trots aan de ring rond Brussel 'tot het vervangen werd bij de volledige renovatie van het gebouw.

Aluminium wordt vandaag in een hele reeks van toepassingen in de bouw en constructie aangewend en is het materiaal bij uitstek voor gordijngevels, vensters en andere beglaasde structuren. Het wordt zeer veel gebruikt voor zonneweringen, deuren, gevelbekleding en dakbekleding, hangplafonds, scheidingswanden, verwarming en verluchting, uitrustingen, lichtreflectoren en volledige geprefabriceerde gebouwen. Een kort overzicht vindt u in bijgevoegde figuur.

Ook structuren zoals offshore leefruimtes, landingsplatformen voor helikopters, borstweringen, stellingen en ladders zijn hoofdzakelijk gemaakt uit aluminium.

Oneindige cyclus

Meer dan de helft van het momenteel in Europa geproduceerde aluminium is afkomstig van gerecycleerd basismateriaal en deze trend zet zich nog voort. Omdat bij het recycleren van aluminium slechts 5% van de energie nodig is van deze bij de primaire productie liggen de ecologische voordelen van het hergebruik voor de hand.

Door de lange levensduur van gebouwen en transportvoertuigen is de beschikbare hoeveelheid van het einde-leven-aluminium-schroot vandaag beperkt tot de hoeveelheid die vele jaren geleden op de markt kwam. Omdat dit volume veel lager is dan de benodigde hoeveelheid, moet de ontbrekende hoeveelheid aangevuld worden door de primaire aluminiumindustrie.

Bauxiet, het erts van waaruit primair aluminium wordt geproduceerd, kent zijn oorsprong hoofdzakelijk in Australië, Brazilië, West-Afrika en West-Indië en ook tal van andere tropische en subtropische regio's. Het aantal nieuwe, in gebruik genomen, mijnen is in evenwicht met het aantal gerestaureerde mijnuitbatingen. 98% van de mijnen hebben dergelijke restauratieplannen en de herbebossing wordt verwacht hoger te zijn dan de originele aanplantingen voor aanvang van de mijnactiviteit.

Primair aluminium wordt bekomen door de electrolyse van alumina (aluminiumoxide) dat uit bauxiet wordt gehaald. De totale hoeveelheid aan broeikasgassen bij de productie van Europees aluminium werd met 53% gereduceerd tussen 1990 en 2012 (zie grafiek).

Troeven

De troeven van aluminium in de bouw kunnen als volgt samengevat worden:

1. Een lichtgewicht materiaal met hoge sterkte voor toepassingen in transport, bouw en machinebouw;

2. Een uitstekende corrosiebestendigheid en tal van oppervlaktebehandelingen in een breed kleurenpallet door middel van anodisatie of kleuren dat onderhoud gedurende de levensduur beperkt en schilderen overbodig maakt;

3. Een mogelijkheid tot het oneindig recycleren en hergebruik met behoud van de eigenschappen van het materiaal;

4. De talrijke mogelijkheden inzake vormgeving, extrusie, gietvormen, dieptrekken, zetten en buigen;

5. De oneindige reserves in de aardkorst onder de vorm van bauxiet en de groene methodologie bij de oppervlakteontginning en herbebossing;

6. Het materiaal vraagt, eens geproduceerd, zeer weinig energie bij het recycleren en wordt tot 98% hergebruikt in de bouw;

7. Het is het duurzaamste materiaal voor gevelbekleding en buitenschrijnwerk, met optimale vormgeving in hoog- en laagbouw sinds 1960.

Meer info kan u steeds bekomen via info@aluminiumcenter.be en www.aluminiumcenter.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

MSC: Digitaliseren en jouw Verhuurbedrijf

Publireportage

MSC: Digitaliseren en jouw Verhuurbedrijf

Zijn er zorgen om achterop te geraken in de competitieve verhuurmarkt terwijl je juist voorop wilt lopen? Dan is digitalisering een sleutel tot succes. Het digitaliseren van bedrijfsprocessen leidt tot optimale prestaties, tevreden klanten en[…]

Ninove wil site en omgeving administratief centrum herontwikkelen

Ninove wil site en omgeving administratief centrum herontwikkelen

Belgen bouwen de Tour Triangle in Parijs

Belgen bouwen de Tour Triangle in Parijs

10 miljoen € Vlaamse subsidie voor renovatie Thermae Palace Oostende

10 miljoen € Vlaamse subsidie voor renovatie Thermae Palace Oostende