Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Alternatief nodig voor recht op aardgas

De Vlaamse distributienetbeheerder Eandis kondigde vorige week vrijdag op zijn jaarvergadering aan niet langer te willen investeren in de uitbreiding van het aardgasnet. Door het beter isoleren van bestaande woningen en het aanbod van tal van alternatieven voor aardgas om een nieuwe woning te verwarmen (warmtepomp, pellets, '), is het volgens Eandis niet langer rendabel om nog aardgasleidingen te plaatsen in bv. nieuwe verkavelingen. CD&V begrijpt de beweegredenen van Eandis, maar vraagt een alternatief voor gezinnen bij wie geen aardgas voor de deur komt.

Aardgas is al beschikbaar in meer dan 95% van de woongebieden. Decretaal is bepaald dat dit zou evolueren naar 99% in 2020. 'Gezinnen die wonen in straten waar aardgas straks dan toch niet wordt aangelegd, mogen niet in de kou blijven staan. Daarvoor moet een evenwaardig alternatief voorzien worden', stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). Ook moet volgens Bothuyne een overgangsperiode voorzien worden. Gezinnen die al bezig zijn met bouwplannen of verkavelingen die al in een verregaande planningsfase zitten, mogen niet voor een voldongen feit worden geplaatst en moeten hun 'recht op aardgas' nog kunnen benutten.

Evaluatie

Het regeerakkoord had al een evaluatie gepland van de doelstelling van 99% aansluitbaarheidsgraad. Eventueel zou op basis daarvan de doelstelling en dus het decreet worden aangepast. Nu Ean­dis zelf aangeeft geen bijkomende investeringen meer te willen doen in de uitbreiding van het aardgasnet moet deze evaluatie versneld worden. 'Minister Turtelboom moet hier samen met de netbeheerders en de VREG snel werk van maken. Zo kunnen we duidelijkheid verschaffen aan de Vlaamse gezinnen', vraagt Bothuyne.

Op vraag van CD&V werd in het regeerakkoord opgenomen dat werk moet worden gemaakt van klimaatvriendelijke alternatieven. 'Er zou kunnen onderzocht worden of gezinnen waar geen aardgasnet voor de deur ligt recht kunnen krijgen op een verhoogde steun bij de installatie van een warmtepomp. Dat is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas', stelt Bothuyne voor.

Rendabiliteit

Ondertussen moet volgens Bothuyne ook werk worden gemaakt van de rendabiliteit van het huidige aardgasnet. 'Jarenlang werd fors geïnvesteerd in een uitgebreid aardgasnet in Vlaanderen. Bijna twee van de drie woningen waar aardgas in de straat ligt, zijn ook al aangesloten. Dat is al goed, maar het kan wellicht nog beter. Daarom zouden de netbeheerders Infrax en Eandis samen met de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten een campagne kunnen opzetten om het aantal aardgasaansluitingen te verhogen', besluit de volksvertegenwoordiger.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouwsector zijn gedateerd, stelt Bouwunie. De sectorvereniging vraagt om de strenge regels nog vóór het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf[…]

15/06/2021 | Corona
Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd