Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Als eenmanszaak bewijzen dat u financieel gezond bent

Gerelateerde onderwerpen :

Op zich is het ook voor een eenmanszaak technisch mogelijk om een soort balans op te maken van activa en passiva. Aan de activakant zullen de bezittingen, zoals gebouwen, rollend materieel, machines, e.d. dan met hun boekwaarde weergeven moeten worden. Op de passiefzijde komen dan de schulden bij banken en leveranciers en het zgn. netto-actief (als tegenhanger van het in een vennootschap ingebrachte kapitaal en overgedragen en gereserveerde winsten) om de balans in evenwicht te brengen. Op basis daarvan kan een boekhouder dan de ratio's berekenen waaruit de financiële gezondheid blijkt.

Het spreekt voor zich dat voor een inschrijver die in vennootschap zit de aanbestedende overheid kan terugvallen op 'officiële' rapporten van firma's zoals Graydon en Dun&Bradstreet. Die kunnen dan als 'knock out'-criterium gebruikt worden.

De correctheid van de informatie in zo'n financieel rapport voor een eenmanszaak wordt echter beter met een korrel zout genomen. Dat neemt niet weg dat een aanbestedende overheid op basis van een bijgebrachte resultatenrekening kan besluiten dat de kandidaat met een eenmanszaak, d.w.z. in de KBO ingeschreven als zelfstandige eventueel met personeel, niet over de financiële middelen beschikt om de opdracht uit te voeren. Daarbij hoeft niet meteen rekening gehouden te worden met de belofte dat na eventuele toewijzing van de opdracht werk zal gemaakt worden van een overgang van een eenmanszaak naar 'in vennootschap'.

Voor de eenmanszaak in kwestie heeft het ook geen nut meer om in het kader van een procedure bij de Raad van State de een of andere bankverklaring bij te brengen. Een aanbestedende overheid kan en mag immers bij het nemen van de selectiebeslissing in principe enkel rekening houden met de gegevens die op dat moment voorliggen. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

De vastgoedmarkt wordt op inventieve wijze geconfronteerd met budgetvriendelijkere alternatieven zoals containers waarin scholen, kantoren en zelfs woningen worden ondergebracht. Hoewel deze vorm van huisvesting en accommodatie gepaard gaat met[…]

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Samenvoegen en clusteren van posten

Samenvoegen en clusteren van posten

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Meer artikels