Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Als eenmanszaak bewijzen dat u financieel gezond bent

Gerelateerde onderwerpen :

Op zich is het ook voor een eenmanszaak technisch mogelijk om een soort balans op te maken van activa en passiva. Aan de activakant zullen de bezittingen, zoals gebouwen, rollend materieel, machines, e.d. dan met hun boekwaarde weergeven moeten worden. Op de passiefzijde komen dan de schulden bij banken en leveranciers en het zgn. netto-actief (als tegenhanger van het in een vennootschap ingebrachte kapitaal en overgedragen en gereserveerde winsten) om de balans in evenwicht te brengen. Op basis daarvan kan een boekhouder dan de ratio's berekenen waaruit de financiële gezondheid blijkt.

Het spreekt voor zich dat voor een inschrijver die in vennootschap zit de aanbestedende overheid kan terugvallen op 'officiële' rapporten van firma's zoals Graydon en Dun&Bradstreet. Die kunnen dan als 'knock out'-criterium gebruikt worden.

De correctheid van de informatie in zo'n financieel rapport voor een eenmanszaak wordt echter beter met een korrel zout genomen. Dat neemt niet weg dat een aanbestedende overheid op basis van een bijgebrachte resultatenrekening kan besluiten dat de kandidaat met een eenmanszaak, d.w.z. in de KBO ingeschreven als zelfstandige eventueel met personeel, niet over de financiële middelen beschikt om de opdracht uit te voeren. Daarbij hoeft niet meteen rekening gehouden te worden met de belofte dat na eventuele toewijzing van de opdracht werk zal gemaakt worden van een overgang van een eenmanszaak naar 'in vennootschap'.

Voor de eenmanszaak in kwestie heeft het ook geen nut meer om in het kader van een procedure bij de Raad van State de een of andere bankverklaring bij te brengen. Een aanbestedende overheid kan en mag immers bij het nemen van de selectiebeslissing in principe enkel rekening houden met de gegevens die op dat moment voorliggen. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels