Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Als eenmanszaak bewijzen dat u financieel gezond bent

Gerelateerde onderwerpen :

Op zich is het ook voor een eenmanszaak technisch mogelijk om een soort balans op te maken van activa en passiva. Aan de activakant zullen de bezittingen, zoals gebouwen, rollend materieel, machines, e.d. dan met hun boekwaarde weergeven moeten worden. Op de passiefzijde komen dan de schulden bij banken en leveranciers en het zgn. netto-actief (als tegenhanger van het in een vennootschap ingebrachte kapitaal en overgedragen en gereserveerde winsten) om de balans in evenwicht te brengen. Op basis daarvan kan een boekhouder dan de ratio's berekenen waaruit de financiële gezondheid blijkt.

Het spreekt voor zich dat voor een inschrijver die in vennootschap zit de aanbestedende overheid kan terugvallen op 'officiële' rapporten van firma's zoals Graydon en Dun&Bradstreet. Die kunnen dan als 'knock out'-criterium gebruikt worden.

De correctheid van de informatie in zo'n financieel rapport voor een eenmanszaak wordt echter beter met een korrel zout genomen. Dat neemt niet weg dat een aanbestedende overheid op basis van een bijgebrachte resultatenrekening kan besluiten dat de kandidaat met een eenmanszaak, d.w.z. in de KBO ingeschreven als zelfstandige eventueel met personeel, niet over de financiële middelen beschikt om de opdracht uit te voeren. Daarbij hoeft niet meteen rekening gehouden te worden met de belofte dat na eventuele toewijzing van de opdracht werk zal gemaakt worden van een overgang van een eenmanszaak naar 'in vennootschap'.

Voor de eenmanszaak in kwestie heeft het ook geen nut meer om in het kader van een procedure bij de Raad van State de een of andere bankverklaring bij te brengen. Een aanbestedende overheid kan en mag immers bij het nemen van de selectiebeslissing in principe enkel rekening houden met de gegevens die op dat moment voorliggen. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels