Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Alle nieuwe wagens moeten elektrisch rijden vanaf 2029

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Alle nieuwe wagens moeten elektrisch rijden vanaf 2029

De Vlaamse regering wil het wagenpark snel groener. Wie vanaf 2029 een nieuwe auto wil kopen zal zich enkel nog een elektrisch exemplaar kunnen aanschaffen. De regering bouwt voor zichzelf wel een paar voorwaarden in. Elektrische auto’s moeten tegen dan betaalbaar(der) zijn en er moet vooral voldoende laadinfrastructuur beschikbaar zijn.
De regering hoopt dat er tegen 2030 zo’n 100.000 semi-publieke laadpalen geinstalleerd zijn. Daarmee bedoelt men laadpalen op privéterreinen die door iedereen gebruikt kunnen worden. Het plan kan dus worden uitgesteld als blijkt dat er onvoldoende batterijen of laadpalen zijn of als de elektrische auto’s duurder blijven dan wagens met een verbrandingsmotor.
 
Tegen 2030 zou Vlaanderen één miljoen elektrische wagens moeten tellen. Voor tweedehandswagens is nog geen datum vastgesteld. Die kunnen waarschijnlijk nog wat langer op benzine of diesel rijden. Er komt geen kilometerheffing voor personenwagens. De invoering daarvan zou minstens vier tot vijf jaar duren en die tijd wil de regering liever gebruiken om het wagenpark versneld te vergroenen.
 
De Vlaamse regering wil ook zwaar blijven investeren in fietsinfrastructuur. De bussen van De Lijn moeten tegen 2025 emissievrij zijn. De kilometerheffing van vrachtwagens wordt gekoppeld aan de CO2-uitstoot.
 
“Om iedereen zich emissievrij te laten verplaatsen, zijn extra investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur cruciaal. Over de hele lijn lijkt Vlaanderen geen plan te hebben om autokilometers te reduceren. Door verbrandingsmotoren één-op-één te vervangen door elektrische wagens, zullen we de files niet oplossen en mobiliteitsknoop niet te ontwarren. Een structurele oplossing die buiten beeld blijft om het aantal autoverplaatsingen onder controle te houden, is de langverwachte betonstop”, stelt de Bond Beter Leefmilieu.
 
Techlink, de beroepsfederatie voor technieken en installatiebedrijven, vraagt zich af of de laadinfrastructuur wel zal kunnen volgen. Kan het elektriciteitsnet dit aan? “Een knelpunt wordt bijvoorbeeld het plaatsen van laadinfrastructuur in stedelijke gebieden waar mensen geen eigen oprit of garage hebben. Naast een technische uitdaging vormt de energietransitie ook een economische en sociaal maatschappelijke uitdaging. Hoe zorgen we dat de energietransitie haalbaar blijft voor iedereen? Doordachte maatregelen en samenrwerking zijn cruciaal”, zegt directeur-generaal Kris Van Dingenen.
 
Volgens ondernemersorganisatie Unizo klinken de maatregelen om het wagenpark versneld te elektrificeren en het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen uit te faseren logisch. "Al zal enkel de praktijk uitwijzen of we die doelstellingen ook effectief binnen deze gestelde en toch relatief korte termijn kunnen realiseren. Zo verloopt de toename van het aantal laadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen tot nu toe te traag. Investeren in meer laadpunten veronderstelt ook vereenvoudigde vergunningsprocedures en bovendien zullen ook de andere gewesten hierin moeten volgen”, zegt Danny Van Assche van Unizo.
 
Van Assche stelt ook vast dat de Vlaamse regering niet kiest voor een slimme kilometerheffing. Als die er op een later ogenblik alsnog zou komen, zij het dan wellicht ook om het verlies aan btw en accijnzen op brandstof te compenseren, dan moet die sowieso op alle voertuigen worden toegepast en dus bijvoorbeeld niet enkel op bedrijfsvoertuigen”, aldus de topman van Unizo.
 
Professionele diesel
 
De drie beroepsfederaties voor het goederenvervoer over de weg (Febetra, TLV en UPTR) zijn opgelucht dat de regering niet besloten heeft om het systeem van de professionele diesel onmiddellijk af te schaffen. “Toch blijft de afbouw van dit systeem problematisch voor de sector. We betreuren ten zeerste deze budgettaire beslissing die als klimaatmaatregel verpakt word”, klinkt het bij de drie federaties.
 
Ze benadrukken dat, op basis van de laatste cijfers van het ITLB, de transportkosten heel fors zullen stijgen in 2022 ingevolge diverse factoren (zoals de automatische loonindexatie en de stijging van de brandstofprijs). Een daling van het terugvorderbare gedeelte van de accijnzen zal een impact hebben op de eindconsument. TLV, UPTR en Febetra liggen vooral wakker van de gevolgen van deze maatregel en de verhoging van de kosten die hiermee gepaard gaat) op de rentabiliteit en de liquiditeit van de vele kmo’s die actief zijn in de transportsector.
 
Philippe Degraef (Febetra), Lode Verkinderen (TLV) en Ronald Tiebout (UPTR) herhalen dat er vandaag geen valabele alternatieven bestaan om op korte termijn en grote schaal, fossiele diesel als brandstof te vervangen. “Zolang hier geen verandering in komt, blijft de professionele diesel haar bestaansreden behouden: vermijden dat de vrachtprijs te hoog wordt voor de Belgische ondernemingen”, aldus de drie federaties.
 
Bijkomend willen de federaties nog aanhalen dat de aanmoediging om buitenlandse vervoerders in België te laten tanken, omwille van de professionele diesel, een positieve impact heeft op de Belgische schatkist. De beroepsorganisaties vragen dan ook meer duidelijkheid over het lot dat in de komende jaren aan professionele diesel toebedeeld zal worden.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar[…]

21/11/2022 | Bedrijfswagens
Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Meer artikels